На головну

Громадський контроль за охороною праці.

  1.  CELLULITE CONTROL / КОНТРОЛЬ ЦЕЛЮЛІТУ 60 капсул
  2.  CIRCULATION CONTROL / КОНТРОЛЬ ЦИРКУЛЯЦІЇ 60 капсул
  3.  G. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ
  4.  I етап - Контроль кутових вимірювань.
  5.  I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6.  II. Блок контрольних заходів.
  7.  II. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 1 сторінка

Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил і норм з охорони праці здійснюють профспілки.

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 23 жовтня 2000 № 1630 затверджено Порядок здійснення профспілками громадського контролю за дотриманням законодавства Республіки Білорусь про працю.

Згідно із зазначеним Порядком представники профспілки при здійсненні громадського контролю мають право:

- Здійснювати перевірки дотримання законодавства про працю з питань укладення, зміни та припинення трудового договору, робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, пільг та переваг, охорони праці, виконання колективних договорів, угод, а також з інших питань соціально трудової сфери в організаціях, в яких працюють члени даної профспілки;

- Запитувати і отримувати від уповноважених посадових осіб наймача, органів державного управління інформацію, відомості про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, документи, локальні нормативні акти;

- Оглядати робочі місця, проводити незалежну експертизу забезпечення здорових і безпечних умов праці;

- Брати участь в розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- Брати участь в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію, експертизі безпеки умов праці проектуються, будуються і експлуатованих виробничих об'єктів, а також проектованих і експлуатованих механізмів і інструментів, в проведенні атестації робочих місць за умовами праці;

- Вимагати від наймача негайного усунення порушень з охорони праці, що загрожують життю і здоров'ю працівників, а у випадках безпосередньої загрози їх життю і здоров'ю призупинення робіт до прийняття рішення відповідними органами державного управління;

- Видавати подання про усунення виявлених порушень з охорони праці;

- Звертатися до органів державного нагляду і контролю для вжиття необхідних заходів по виявленим профспілкою порушень;

- Подавати в суд на прохання своїх членів позовні заяви на захист їх трудових і соціально-економічних прав;

- Клопотати перед відповідними органами про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про працю;

- На інші дії, передбачені законодавством, колективними договорами, угодами.

У разі виявлення в ході перевірки порушень представники профспілки мають право вимагати їх усунення, вказавши виявлені порушення в поданні, яке вручається наймачеві, власнику або уповноваженому ним органу управління і є обов'язковим для виконання ними. При необхідності подання направляється до органів державного нагляду і контролю.

Наймач, власник або уповноважений ним орган управління зобов'язані розглянути подання представника профспілки про усунення порушень і в місячний строк з дня його отримання письмово повідомити профспілку про результати цього розгляду.

Подання про допущені порушення при припиненні трудового договору з працівником - членом профспілки повинно бути розглянуто в 5-денний строк з дня його отримання.

При здійсненні громадського контролю профспілки взаємодіють з органами державного нагляду і контролю. Координація діяльності здійснюється відповідним республіканським органом державного управління.

Органи державного нагляду і контролю при необхідності сповіщають профспілка, діючий у наймача, про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 7 днів до її початку. Представники профспілки за участю в перевірках, що проводяться органами державного нагляду і контролю, має право викладати свою думку в який складають при цьому документах.

За порушення вимог цього Порядку винні уповноважені посадові особи наймача несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 
 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація. |  Сучасний стан охорони праці в Республіці Білорусь. |  Основні законодавчі та нормативні акти Республіки Білорусь з охорони праці. |  Права і обов'язки працівника з охорони праці. |  Обов'язок наймача щодо забезпечення вимог О. Т. |  Система управління охороною праці на підприємстві. |  Відділ охорони праці на підприємстві. |  Організація навчання безпеки праці. Проведення інструктажів з охорони |  Методи вивчення виробничого травматизму. Відносні показники травматизму. |  Види контролю за охороною праці. Державний контроль. Права державного інспектора праці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати