На головну

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В канікулярні дні

  1.  ABBYY PDF Transformer-для роботи з PDF-файлами: http://depositfiles.com/files/boz04vdyi
  2.  FH 10 10 Організаційні принципи роботи національних товариств здоров'я.
  3.  FH 25 10 Організація управління.
  4.  I етап роботи з текстом документа.
  5.  I. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД курсовий проект
  6.  I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  7.  I. Емпіричні розподілу випадкової величини .. 5 1 сторінка

Відповідно до ст. 333 Трудового кодексу Російської Федерації навчальне навантаження педагогічного працівника освітнього закладу, оговариваемая в трудовому договорі, може обмежуватися верхньою межею у випадках, передбачених типовим положенням про освітній установі відповідних типу та виду, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 55 Федерального закону «Про освіту» від 13.01.96 р № 12-ФЗ навчальне навантаження педагогічного працівника освітнього закладу, оговариваемая в трудовому договорі, обмежується верхньою межею, що визначаються типовим положенням про освітній установі відповідних типу та виду.

Відповідно до п. 66 Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.01 р № 196:

· Обсяг навчального навантаження (педагогічної роботи) педагогічних працівників встановлюється виходячи з кількості годин за навчальним планом і навчальними програмами, забезпеченості кадрами, інших умов роботи в даному загальноосвітньому закладі;

· Навчальне навантаження (педагогічна робота), обсяг якої більше або менше норми годин за ставку заробітної плати, встановлюється тільки за письмовою згодою працівника;

· Встановлений на початку навчального року обсяг навчального навантаження (педагогічної роботи) не може бути зменшений протягом навчального року з ініціативи адміністрації, за винятком випадків зменшення кількості годин за навчальними планами і програмами, скорочення кількості класів (груп продовженого дня);

· Залежно від кількості годин, передбачених навчальним планом, навчальне навантаження педагогічних працівників може бути різною в першому і другому навчальних півріччях;

· Встановлений в поточному навчальному році обсяг навчального навантаження (педагогічної роботи) не може бути зменшений за ініціативою адміністрації в наступному навчальному році, за винятком випадків, зазначених в абзаці третьому цього пункту;

· При встановленні навчального навантаження на новий навчальний рік вчителям та іншим педагогічним працівникам, для яких дане загальноосвітній заклад є місцем основної роботи, як правило, зберігається її обсяг і спадкоємність викладання предметів в класах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.03 р № 191 «Про тривалість робочого часу педагогічних працівників освітніх установ» тривалість робочого часу (норма годин педагогічної роботи за ставку заробітної плати) для педагогічних працівників освітніх установ встановлюється:

· 18 годин в тиждень: вчителям 5-11 (12) класів загальноосвітніх установ (в тому числі кадетських шкіл-інтернатів), освітніх установ для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, спеціальних (корекційних) освітніх установ для учнів (вихованців ) з відхиленнями у розвитку, освітніх установ для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, міжшкільних навчальних комбінатів, навчально-виробничих майстерень; викладачам педагогічних училищ і педагогічних коледжів; викладачам спеціальних дисциплін 1 - 11 (12) класів музичних, художніх загальноосвітніх установ; педагогам додаткової освіти; тренерам викладач (старшим тренерам-викладачам) освітніх установ додаткової освіти дітей спортивного профілю; вчителям іноземної мови дошкільних освітніх установ;

· 20 годин в тиждень: вчителям 1-4 класів загальноосвітніх установ, вчителям -дефектологам і вчителям-логопедам;

· 24 години в тиждень: викладачам 1-2 класів шкіл загального, музичного, художнього, хореографічного освіти з 5-річним терміном навчання, 1-4 класів дитячих музичних, хореографічних шкіл і шкіл мистецтв з 7-річним терміном навчання; музичним керівникам і концертмейстерам;

· 25 годин в тиждень: вихователям освітніх установ, що працюють безпосередньо в групах з учнями (вихованцями), мають відхилення у розвитку;

· 30 годин в тиждень: старшим вихователям освітніх установ (крім дошкільних освітніх установ та освітніх установ додаткової освіти дітей); інструкторам з фізичної культури, вихователям в школах-інтернатах, дитячих будинках, групах продовженого дня загальноосвітніх установ;

· 36 годин в тиждень: старшим вихователям дошкільних освітніх установ та освітніх установ додаткової освіти дітей; вихователям дошкільних освітніх установ, дошкільних груп загальноосвітніх установ і освітніх установ для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, установ додаткової освіти дітей та установ початкової професійної та середньої професійної освіти; педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), соціальним педагогам, педагогам-організаторам, майстрам виробничого навчання, старшим вожатим; керівникам фізичного виховання освітніх установ початкової професійної та середньої професійної освіти; викладачам-організаторам (основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки) загальноосвітніх установ, установ початкової професійної та середньої професійної освіти; інструкторам-методистам (старшим інструкторам-методистам) освітніх установ додаткової освіти спортивного профілю; працівникам з числа професорсько-викладацького складу освітніх установ вищої професійної освіти і освітніх установ додаткової професійної освіти (підвищення кваліфікації) фахівців.

Ставки заробітної плати працівників встановлюються виходячи з витрат їх робочого часу в астрономічних годинах з врахуванням коротких перерв (змін), передбачених між уроками (заняттями).

Навчальне навантаження на новий навчальний рік встановлюється керівником освітнього закладу за погодженням з профспілковим органом. Ця робота завершується до закінчення навчального року та звільнення працівників у відпустку з тим, щоб визначити, в яких класах і з якою навчальним навантаженням вони будуть працювати в новому навчальному році.

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл, час осінніх, зимових, весняних та літніх канікул, що не співпадає з черговою відпусткою, є робочим часом педагогічних працівників. У ці періоди вони залучаються адміністрацією установи до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. У канікулярний час навчально-допоміжний та обслуговуючий персонал установи залучається до виконання господарських робіт, які не потребують спеціальних знань (дрібний ремонт, робота на території установи, охорона установи та ін.), В межах встановленого їм робочого часу.
 Терміни та визначення ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ |  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ |  ОСНОВНІ ТРУДОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА |  ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ |  ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ПРАЦЮ |  ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ, ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ І ЗНЯТТЯ |  ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ, ПОРЯДОК ЇХ ЗАТВЕРДЖЕННЯ |  РОБОЧИЙ ЧАС. НОРМАЛЬНАЯ І СКОРОЧЕНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ |  ОБМЕЖЕННЯ РОБОТИ В НІЧНИЙ ЧАС. ОПЛАТА ПРАЦІ В НІЧНИЙ ЧАС |  ОРГАНІЗАЦІЯ понаднормову роботу. Оплата праці в надурочний час |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати