На головну

Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці

  1.  IV. Статистичні таблиці
  2.  VII. Перевірка статистичних гіпотез, критерій Стьюдента
  3.  VIII. Перевірка статистичних гіпотез, критерій Хі-квадрат
  4.  Абсолютні і відносні статистичні показники
  5.  Абсолютні і відносні статистичні показники
  6.  Абсолютні І Відносні СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ. Обчислення СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕНЬ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ.
  7.  Абсолютні статистичні величини.

В результаті статистичного спостереження отримують первинні дані про одиниці досліджуваної сукупності, які на наступному етапі дослідження узагальнюються і систематизуються шляхом зведення и угруповання.

Зведення необхідно проводити за такими етапами:

¦ вибір группировочного ознаки;

¦ визначення порядку формування груп;

¦ розробка системи статистичних показників для характеристики груп і об'єкту в цілому;

¦ розробка макетів статистичних таблиць для представлення результатів зведення.

Зведення і групування ? другий етап дослідження. За допомогою методу угруповань вирішуються такі завдання:

¦ виділення соціально-економічних типів явищ;

¦ вивчення структури явища і структурних зрушень, що відбуваються в ньому;

¦ виявлення зв'язку і залежності між явищами.

Статистичні угрупування можуть бути типологічними, структурними і аналітичними.

За кількістю группіровочнихознак розрізняють прості і складні угруповання. Складні угруповання в свою чергу бувають комбінаційними і багатовимірними.

Побудова угруповання починається з визначення группировочного ознаки або группіровочнихознак.

Группіровочних можуть бути як якісні, так і кількісні ознаки. Перші відображають стан одиниці сукупності (стать людини, сімейний стан, форма власності або організаційно-правова форма підприємства і т. Д.), Другі мають числові вирази (вік людини, дохід сім'ї, обсяг виробництва і т. Д.).

Після вибору підстави угруповання слід вирішити питання про кількість груп, яке залежить від завдання дослідження і виду ознаки, покладеної в основу угруповання, чисельності сукупності, ступеня варіації ознаки.

Після визначення кількості груп слід встановити інтервал угруповання. Величина інтервалу являє собою різницю між верхньою і нижньою межами інтервалу.

Інтервали угрупування в залежності від їх величини бувають рівні та нерівні. Серед останніх виділяють прогресивно зростаючі, довільні і спеціалізовані.

Результати зведення і угруповання матеріалів статистичного спостереження зазвичай оформляють у вигляді таблиць.

статистична таблиця ? це таблиця, яка містить зведену числову характеристику досліджуваної сукупності по одному або декільком істотним ознаками, взаємозалежним логікою економічного аналізу.

Статистична таблиця має підмет і присудок. підлягає статистичної таблиці характеризує об'єкт дослідження. У підметі дається перелік одиниць сукупності або груп досліджуваного об'єкта за істотними ознаками. присудок статистичної таблиці утворює система показників, якими характеризується об'єкт вивчення, т. е. підмет таблиці.

Залежно від структури підмета розрізняють статистичні таблиці прості, В підметі яких дається простий перелік одиниць сукупності, і складні, Підлягає яких містить групи одиниць сукупності по одному (групові) або декільком (комбінаційні) кількісним або атрибутивною ознаками.

Розглянемо методику побудови аналітичної угруповання на прикладі 30 комерційних банків одного з регіонів Росії (табл. 3.1).


Таблиця 3.1
 Вступ |  Предмет ЗАГАЛЬНОЇ теорії статистики |  Завдання ЗАГАЛЬНОЇ теорії статистики |  Вступ до глави |  Абсолютні і відносні величини |  Середні величини |  Види статечних середніх |  Поняття варіації. Розрахунок середнього лінійного відхилення |  Розрахунок дисперсії і середнього квадратичного відхилення за індивідуальними даними і в рядах розподілу |  Розрахунок дисперсії за формулою за індивідуальними даними |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати