Головна

Рекомендовані словники

  1.  Види поглядів, їх трактування та рекомендовані дії
  2.  ГЛАВА VIII тести, РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ КОГНІТИВНОГО Психологічне консультування
  3.  І рекомендовані засоби пожежогасіння
  4.  І рекомендовані засоби пожежогасіння
  5.  короткий словничок
  6.  Лінгвістичне програмне забезпечення. Словники.
  7.  Рекомендовані значення оцінюваних показників

Блейхер В. М., Крук І. В. Тлумачний словник психіатричних термінів / Ред. С. Н. Боков. Воронеж: Видавництво НВО «МОДЕК», 1995 г. 640 с.

Колектив. Особистість. Спілкування: Словник соціально-психологічних понять / Под ред. Е. С. Кузьміна, В. Е. Семенова. Л .: Лениздат, 1987. 144 с. Тлумачаться основні соціально-психологічних категорії.

Кордуелл М. Психологія. А-Я: Словник-довідник / Пер. з англ. М .: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 448 с.

Психологічний словник / За ред. В. П. Зінченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е изд. перераб. і доп. М., Педагогіка-Прес, 1996..

Психологічний словник / За ред. В. В. Давидова, А. В. Запорожця, Б. Ф. Ломова та ін. М .: Педагогіка, 1983. 448 с. Дається визначення і розкривається зміст термінів і понять із загальної психології, психофізіології, інженерної, соціальної, вікової та педагогічної психології, психології праці, медичної психології та інших розділів психологічної науки.

Психологія: Словник / За заг. ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярош-ського. Вид 2, испр. і доп. М .: Политиздат, 1990. 494 с. Статті словника розкривають зміст основних понять сучасної психологічної науки.

Ребер А. Великий тлумачний словник психологічний. У 2 Т. Віче * ACT. М., 2000..

Частотний словник російської мови / Под ред. Л. Н. Засорін. М .: Російська мова, 1977. 936 с. Дані про частоті близько 40000 слів російської мови в газетно-журнальних текстах, драматургії, наукових і публіцистичних текстах, художній прозі.

Drever J. A Dictionary of Psychology. (Revised by Harvey Wallerstein). Penguin Books, 1974. 320 p. Перше видання словника професора Единбурзького університету Джеймса Древера вийшло в 1952 році. Багаторазово перевидавався репринтно (майже щорічно). Являє собою тлумачний словник багатьох понять психології та деяких суміжних з нею дисциплін.

 
 Коли дзеркальне відображення може принести користь |  КІЛЬКА СПОСОБІВ ТРИМАТИ СЕБЕ В РУКАХ |  ЛІТЕРАТУРИ ПО методів і методик дослідження |  Книги з набором методик різного призначення |  Книги з дитячої та підліткової психодіагностики |  Діагностика групових процесів |  Діагностика міжособистісних відносин |  Діагностика особистісних властивостей і індивідуальності |  Діагностика психічних станів |  Діагностика мислення, інтелекту і креативності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати