Головна

Книги з набором методик різного призначення

  1.  I. Наукові книги і брошури, статті, тези та рецензії
  2.  IV. Спеціальні кримінологічні методики.
  3.  VII. За зразками завдань, виконаних Вітею X. (13 ле відновите можливі інструкції, цілі і завдання созда | згідно цих методик.
  4.  А) Методика проведення заняття
  5.  А) Методика проведення заняття
  6.  АВТОР ЦІЄЇ КНИГИ
  7.  Автор цієї книги

Альманах психологічних тестів. М .: «КСП», 1995. 400 с.

Атлас для експериментального дослідження відхилень у психічній діяльності людини / Под ред. І. А. Поліщука, А. Е. Відренко. Вид. 2. Київ, 1979. 124 с. Атлас призначений для вивчення за багатьма параметрами порушень психіки.

ВассерманЛ. І., Дорофєєва С. А. Меерсон Я. А., Трауготт Н. Н. Набір нейропсихологічних діагностичних методик. Серія: Випуск 20. М .: Фолиум, 1994. 48 с. Наводяться оригінальні завдання, система оцінки, шкали для оцінки якісних порушень мови, топико-діагностичні-кі таблиці і опису найбільш істотних нейропсихологічних симптомів. Призначення - діагностика, оцінка ступеня вираженості динаміки відновлення розладів мови, гнозису, праксису, і ін. Вищих психічних функцій, в тому числі у дітей і підлітків із затримкою психічного розвитку.

Методики вивчення психологічних особливостей особистості студентів (Методична розробка до курсу «Психологія самопізнання і саморозвитку особистості») / Упоряд. І. І. Скрипюк. СПб .: Освіта, 1993.

Методи дослідження міжособистісного сприйняття: Спецпрактикум з соціальної психології / За ред. Г. М. Андрєєвої, В. С. Агєєва. М., 1984.

Мургулец Л. В. Методи соціально-психологічної діагностики. Л .: ЛДУ, 1990. 71 с. Описано методи діагностики особистості, міжособистісних відносин, біографічні методи вивчення життєвого шляху.

Платонов К. К. Психологічний практикум. М .: Вища школа, 1980. 165с. Зміст і методи практичних занять з психології. Наведено методики, які не потребують спеціального оснащення.

Практикум з вікової психології / Ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рибалко. СПб .: Речь, 2001..

Практикум з психодіагностики. Диференціальна психометрики / Ред. В. В. Столін, А. Г. Шмельов. М., 1984.

Практикум з психодіагностики. Конкретні психодіагностичні методики. М., 1989. Наведено великий ряд методик різного призначення.

Практикум з психодіагностики. Психодіагностика мотивації і саморегуляції. М., 1990. Наведені конкретні методики визначення ряду особистісних особливостей.

Практикум з психології менеджменту та професійної діяльності / Ред. Г. С. Никифоров, М. А. Дмитрієва, В. М. Снетков. СПб .: мова, 2001..

Практикум з експериментальної та прикладної психології: Навч. посібник / Ред. А. А. Крилов. Л .: ЛДУ, 1990. 272 ??с. (Вид. 2. 1997). Викладено основи конструювання психологічного інструментарію, в 43-х завданнях практикуму описані методики діагностики, консультування, розвитку, тренінгу, корекції і психотерапії.

Психологічні методи дослідження в клініці. Л., 1967. 324 с. Розглядаються багато питань діагностики особистісних властивостей і психічних відхилень.

Ратанова Т. А., Шляхта Н.Ф. Психодіагностичні методи вивчення особистості: Навч. допомога. М .: Московський психолого-соціальний інститут: Флінта, 1998. 264 с. Представлені психологічні методики, що діагностують рівень психічного розвитку, особистісні властивості і міжособистісні відносини дітей різних вікових груп, індивідуально-типологічні та психофізіологічні особливості особистості, професійну спрямованість, мотиви, інтереси і педагогічні здібності.

Реан А. А. Психологія вивчення особистості: Навч. допомога. СПб .: Изд-во Михайлова В. А., 1999. 288 с. Розглянуто питання діагностики мотивації, відповідальності, самоставлення, акцентуації характеру, агресивності. Детально описано ряд методик.

РомановаЕ. С. Графічні методи в психодіагностиці. СПб .: Речь, 2001..

Рубінштейн С. Я. Експериментальні методики патопсихології і досвід їх застосування (практичне керівництво). СПб, 1998, 168 с. Книга являє собою методичне керівництво щодо застосування експериментальних методик дослідження психіки людини (сенсомоторної сфери, уваги, пам'яті, мислення, емоційно-вольової сфери) з метою виявлення і кваліфікації порушень. Всього описано 34 експериментальні методики. В кінці книги вміщено розділ про вибір і інтерпретації експериментальних методик. У вигляді ілюстрацій і прикладів наводяться результати дослідження, характерні для різних психічних захворювань.

Сафонов В. К., Суворов Г. Б., Чесноков В. Б. Діагностика нейродіна-вів особливостей: Навч. допомога. СПб .: Изд-во С.-Петербурзького університету, 1997. 68 с. У посібнику подано опис апробованих методів вимірювання проявів властивостей нервової системи і процедури їх проведення, шкали переведення первинних даних вимірювання в нормовані одиниці, рекомендації по використанню оцінок виразності конкретних властивостей нервової системи в спілкуванні, постановки індивідуальних завдань, організації та регламентації виконання діяльності.
 І все ж існують деякі рекомендації, які про всяк випадок варто зберегти в пам'яті. |  РОТ Ступінь відкритості |  Сміх і посмішка |  БЕСІДИ І ПЕРЕГОВОРІВ |  Чотири рівня наближення в мовної комунікації |  МАНЕРА СИДІТИ |  ЯК УСПІШНО ПРОЙТИ СПІВБЕСІДУ |  ДЗЕРКАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ |  Коли дзеркальне відображення може принести користь |  КІЛЬКА СПОСОБІВ ТРИМАТИ СЕБЕ В РУКАХ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати