Головна

Теорію Ч. Спірмена називають двухфакторной.

  1.  Windows NT містить процеси (вони називаються сервісами), які
  2.  Адсорбенти, здатні до обміну іонами, називаються іонітами.
  3.  Амфотерними називаються такі гідроксиди, які здатні віддавати в реакціях з іншими сполуками як атоми (іони) водню, так і гідрокси-групи (аніони гідроксилу).
  4.  В. і. Вернадський (1863 - 1945) - великий російський і радянський вчений і філософ-косміст. Детально обгрунтував теорію ноосфери.
  5.  ВСТУП В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЇ
  6.  ВНЕСОК КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ В ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
  7.  Час, протягом якого вихідне число радіоактивних ядер в середньому зменшується вдвічі, називають періодом напіврозпаду.

СУТЬ:Відповідно до її положень метою психологічного тестування повинно бути вимір g у індивідів. Якщо такий фактор проявляється у всіх досліджуваних психічних функціях, то його наявність є єдиною підставою для передбачення поведінки індивіда в різних ситуаціях. Вимірювання ж специфічних факторів сенсу не має, оскільки вони можуть виявити себе тільки в одній ситуації.

Спирменне заперечив того, що двухфакторная теорія вимагає уточненім. Якщо порівнювані види діяльності схожі, то в якійсь мірі їх кореляція може бути результатом не тільки фактора g, а й деякого проміжного фактора - не настільки загального, як g, але і не настільки специфічного, як 5. Такий фактор, властивий тільки частини видів діяльності, був названий груповим.

Пізніше поширилася точка зору, Згідно з якою структуру властивостей становить ряд досить широких групових факторів, кожен з яких може в різних тестах мати різну вагу.

наприклад,вербальний фактор може мати більший вага в тесті на словниковий запас, менший - В тесті словесних аналогій і зовсім незначний - В тесті на математичне мислення. Кореляції тестів між собою є результатом навантаженості їх груповим фактором.

американські психологи Т. л. Кіллн і ЛЛ. Теретон,продовживши роботи факторно-аналітичного спрямування, зайнялися проблемами групових факторів. Їх основні роботи вийшли в 1920--30-е р.р.

Л. Терстон,грунтуючись на численних дослідженнях, виділив. 12 факторів, які він позначив як «первинні розумові здібності». Серед них можна назвати наступні: словесне розуміння, швидкість мови, числовий фактор, просторовий фактор, асоціативна пам'ять, швидкість сприйняття, індукція (логічне мислення) і ін.

Подальші дослідження привели до збільшення факторів. Число когнітивних чинників, описаних на сьогоднішній день, так само 120.

На основі факторних досліджень створювалися багатофакторні батареї тестів здібностей, що дозволяють вимірювати індивідуальний рівень кожної з здібностей. Найбільш відома серед них Батарея тестів загальних здібностей (GATB),що включає тести здібностей для конкретних професій.

Сучасне розуміння факторного аналізу вносить деякі зміни в ту його трактування, яка була в 1920-40-і рр.
 З якими цілями в клініці використовуються методи психодіагностичного обстеження? |  Використання психодіагностики в психологічному консультуванні |  Використання психодіагностики для вирішення проблем, що належать до сфери трудової діяльності |  Використання психодіагностики в судово-психологічної експертизи |  КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ психодіагноста |  Розглянемо основні етапи цього шляху. |  ВИНИКНЕННЯ ТЕСТУВАННЯ |  Першим дослідником, вжив у психологічній літературі термін інтелектуальний тест, був Дж. М. Кеттелл. |  Показником інтелекту в шкалах Біне був розумовий вік, який міг розходитися з хронологічним. |  ВИНИКНЕННЯ ГРУПОВОГО ТЕСТУВАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати