На головну

Translate into English.

  1.  Complete the sentences while translating word combinations into English.
  2.  Complete the word combinations. Translate them into Russian.
  3.  Correct the mistakes in the following sentences as shown in the example, then translate them into Russian.
  4.  Ex. 1. Read and translate the text.
  5.  Ex. 2 Translate into English
  6.  Ex. 2. Translate into English.
  7.  Ex. 4. Read the text. Translate the words and phrases in brackets.

1. Якщо провідник поміщений в магнітне поле і через це поле проходить струм, то провідник починає рухатися.

2. Тільки та частина провідника, яка розташована в магнітному полі, відчуває на собі силу струму.

3. Сила, прикладена до провідника, залежить від напруженості магнітного поля, довжини провідника, що знаходиться в магнітному полі і величини струму, що протікає в провіднику.

4. Котушка паралельного збудження складається з багатьох витків тонкого дроту і з'єднана послідовно з реостатом збудження.

5. Оскільки момент пропорційний магнітному потоку і струму якоря, потік в двигуні змішаного збудження буде більше, ніж в двигуні з паралельним збудженням через додаткового потоку, виробленого обмоткою послідовного збудження.

6. У двигуні змішаного збудження момент збільшується більше, ніж в двигуні паралельного збудження, тому що загальний потік збільшується, а не залишається постійним, як це відбувається в двигуні з паралельним збудженням.

7. У двигуні послідовного збудження збільшення моменту призводить до збільшення як струму якоря, так і потоку, виробляючи набагато більше підвищення моменту.

13. Speak about:

a) Motors and Generators, similarities and differences.

b) Force on a conductor.

c) Shunt motor.

d) Compound motor.

e) Series motor.

 
 Translate into English. |  Give adequate Russian equivalents of the italicized words. |  Read and translate the text. |  Answer the questions. |  Read and the following text. |  Translate into English. |  Find the equivalents of following word combinations. |  Give adequate Russian equivalents of the italicized words. |  Read and translate the text. |  Torque vs. armature current |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати