Головна

Ситуація в механізмі вчинення конкретного злочину

  1.  II. СЛОВО у мовній / МОВНОМУ МЕХАНІЗМ ЛЮДИНИ
  2.  II. СЛОВО у мовній / МОВНОМУ МЕХАНІЗМ ЛЮДИНИ
  3.  А) Суб'єктивна і об'єктивна сторона злочину.
  4.  Алкогольно-наркотична ситуація в сучасному світі
  5.  Б. Злочини проти ОСОБИСТОСТІ
  6.  Базисні поняття медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
  7.  Банківська система. Центральний банк і комерційні банки. Роль банківської системи в механізмі кредитної мультиплікації. Банківський мультиплікатор.

У причинному комплексі вчинення конкретного злочину роль криміногенної ситуації досить значима. Під криміногенною ситуацією розуміється подія або стан, що викликало у особи рішення вчинити злочин.

Інакше кажучи, це сукупність обставин, в яких опиняється людина перед вчиненням злочину, що впливають на його свідомість, почуття і волю і відповідно до моральними якостями даної особи безпосередньо обумовлюють його намір і рішучість зробити кримінально карані (умисні або необережні) дії.

Криміногенна ситуація, яка є безпосередньою причиною скоєння злочину, займає як би проміжне місце між особистістю злочинця, середовищем і злочином. Вона передує злочину і є його неодмінним "супутником". Ніяке злочин не може бути скоєно, якщо в реальній дійсності для цього немає відповідних умов.

За джерелами виникнення криміногенні ситуації можна розділити на заздалегідь створювані самим злочинцем; створювані ним же, але ненавмисно (наприклад, шляхом приведення себе в стан сп'яніння); виникли в результаті аморальних і правонарушающего дій інших осіб; створювані потерпілими від злочинів; викликані стихійними силами природи; виникли за збігом случайниx обставин (див. рис. 6.3).

---¬

-+Класифікація криміногенних ситуацій (за джерелом виникнення)

¦L---¦

--+---¬ ---¬ ---+-¬

¦Созданние людьмі¦ ¦ Змішані ¦ ¦ Викликані природними силами ¦

¦ +--¦ ¦? --+пріроди, несприятливим стеченіем¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обставин ¦

L---T---T-- L--- L---

¦ L---¬

---¬ ---¬ ---¬

¦ Створені ¦ ¦ Створені ¦ ¦ Створені іншими людьми, в тому ¦

¦ злочинцем ¦ ¦ обопільними ¦ ¦ числі потерпілими, ¦

¦ +--¦действіямі ¦? --+ виктимологические ситуації ¦

¦ ¦ ¦преступніка¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ і жертви ¦ ¦ ¦

L---T--- L---T--- L---T--T---

¦ ¦ ¦

¦ ---¬ ¦ ¦

L---¦ Неправомірними і аномальними діями ¦? --- ¦

L---T--- ¦

¦

---¬ ¦

¦ Правомірними діями ¦? ---

L---

Мал. 6.3.

Іншими підставами класифікації криміногенних ситуацій можуть бути: час їх виникнення (короткочасні, що виникають в момент скоєння злочину, і тривалі, виникають задовго до злочину); просторова поширеність (загальні і локальні); їх зміст (проблемні, конфліктні, екстремальні); характер впливу (що провокує, супутній, хто зберігає, розряджає, що утруднює) (див. рис. 6.4).

---¬

¦Класифікація криміногенних ситуацій¦

¦(По просторово-часовими рамками, рівню, змістом і характером¦

¦впливу на опинилося в такій ситуації особа)¦

L---T---

---¬ ¦ ---¬

¦ Короткочасні +---¬ ¦ ---+Распространяющіеся¦

¦ (що виникли в момент¦ ---+---¬ ¦ ---+---¬ ¦ на велику ¦

¦ злочину) ¦ ¦ За времені¦ ¦ ¦ За ¦ ¦терріторію (загальні) ¦

L--- ¦вознікнове-¦ ¦ ¦пространст-¦ L---

---¬ ¦ ня +-+-+ кої ¦ ---¬

¦ Тривалі ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распростра-¦ ¦Концентрірующіеся ¦

¦ (що виникли задовго ¦ L---T--- ¦ ¦ нення ¦ ¦ на ограніченной¦

¦ до злочину) +--- ¦ L---T--- ¦терріторіі ¦

L--- ¦ L---+ (локальні) ¦

---¬ ¦ L---

¦ зачіпає +---¬ ¦

¦только дана особа ¦ ---+---¬ ¦ ---¬ --- -¬

L--- ¦ За рівнем ¦ ¦ ¦ За +--+ Проблемні ¦

---¬ ¦ дії +-+-+ содержанію¦ L---

¦ Що стосуються багатьох ¦ L---T--- ¦ L---T--T-- --- ¬

¦ осіб +--- ¦ ¦ L---+ Конфліктні ¦

L--- ¦ ¦ L---

---¬ ¦ ¦ ---¬

¦ Провокують +---¬ ¦ L---+ Екстремальні ¦

L--- ---+---¬ ¦ L--- ---

---¬ ¦ ¦ ¦

¦ Супутні +-+ ¦ ¦

L--- ¦ За ¦ ¦

---¬ ¦ характеру ¦ ¦

¦ спокушає +-+воздействія+--

L--- ¦ на ¦

---¬ ¦ винного ¦

¦ розряджається +-+ ¦

L--- ¦ ¦

---¬ L---T---

¦ ускладнюють +---

L---

Мал. 6.4.

Будь-яка криміногенна ситуація за своїм змістом об'єктивна, включає особливості об'єкта і предмета посягання, його час і місце, кліматичні та інші умови. Елементами такої ситуації можуть бути і обставини, що сприяють вчиненню злочину (наприклад, недоліки в охороні об'єктів власності, складності дорожнього руху, віктимна поведінка потерпілого і т.п.). Такі обставини виступають в якості не причин, а умов здійснення конкретних злочинів.

Будучи об'єктивною, криміногенна ситуація має і своєрідний суб'єктивний характер, сприймається як така конкретною особистістю. При цьому таке сприйняття залежить від морально-психологічних якостей особистості, що визначають її негативний або позитивну поведінку в умовах, що склалися, в конкретної криміногенної ситуації.

Однак слід враховувати, що навіть сама несприятлива ситуація не обов'язково призводить до скоєння злочину. Вирішальне значення, безумовно, належить конкретній людині з його системою поглядів, нахилів і прагнень.

Своєчасне виявлення криміногенних ситуацій і вживання заходів до їх ліквідації мають важливе значення в попередженні злочинів.

 
 Латентна злочинність, її види і методи оцінки |  Основні тенденції злочинності в сучасній Росії |  Поняття причин і умов злочинності. види детермінації |  Класифікація причин та умов злочинності |  Причинний комплекс злочинності в сучасній Росії |  Поняття особистості злочинця |  Структура особистості злочинця |  Типологія особистості злочинця |  Основні фактори, що сприяють формуванню особистості злочинця |  Поняття причин і умов вчинення конкретного злочину |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати