Головна

Поняття причин і умов вчинення конкретного злочину

  1.  F68.0 Перебільшення соматичної симптоматики з психологічних причин.
  2.  F70.09 Розумова відсталість легкого ступеня з зазначенням на відсутність або слабку вираженість порушення поведінки, обумовлена ??неуточненими причинами
  3.  F70.19 Розумова відсталість легкого ступеня зі значними порушеннями поведінки, які вимагають догляду і лікування, обумовлена ??неуточненими причинами
  4.  F71.09 Розумова відсталість помірна із зазначенням на відсутність або слабку вираженість порушення поведінки, обумовлена ??неуточненими причинами
  5.  F71.19 Розумова відсталість помірна зі значними порушеннями поведінки, які вимагають догляду і лікування, обумовлена ??неуточненими причинами
  6.  F73.09 Розумова відсталість глибока із зазначенням на відсутність або слабку вираженість порушення поведінки, обумовлена ??неуточненими причинами
  7.  F73.19 Розумова відсталість глибока зі значними порушеннями поведінки, які вимагають догляду і лікування, обумовлена ??неуточненими причинами

Однією із складових частин загального причинного комплексу злочинності є причини і умови індивідуального злочинної поведінки. Вивчення існуючої між ними взаємозв'язку є важливою кримінологічної завданням.

Однак якщо причини злочинності в цілому обумовлені суперечностями соціального середовища, то причини і умови вчинення конкретного злочину в більшій мірі схильні до впливу безпосереднього оточення людини і тієї мікросередовища, в якій відбувається його формування. Таким чином проявляється складний комплекс причинних залежностей - від індивідуального злочинної поведінки і його безпосередніх детермінант до загальних причин злочинності, оскільки в кінцевому рахунку злочини скоюють конкретні представники суспільства, які є носіями його засад і умов його життєдіяльності в усьому їх різноманітті і реальних проявах. Та й сама мікросередовище, що надає прямий вплив на формування конкретного індивіда, похідна від більш широкої громадської середовища і в певному сенсі є її породженням.

У конкретному злочині і його причини більшою мірою, ніж це відбувається на загальному рівні, проявляється їх взаємозв'язок з особистісними особливостями індивіда. Проте, визнаючи індивідуальність кожного злочину і його причин, слід виділити ті механізми, які є єдиними для всіх злочинів.

У загальному вигляді причинами конкретного злочину є криміногенна мотивація особистості, що базується на її антигромадської установці. Вона складається у особи поступово під впливом двох груп умов. До першої належать ті з них, які формують потреби, інтереси, ціннісні орієнтації особистості. Спотворення і деформації в них утворюють основу криміногенної мотивації та її внутрішню змістовну сторону. Умови другої групи безпосередньо відносяться до процесу здійснення злочину, створюють криміногенну ситуацію. Взаємодіючи з особистісними особливостями, вони викликають намір і рішучість вчинити злочин.

Таким чином, вчинення конкретного злочину є результатом взаємодії утворилися під впливом несприятливих життєвих умов негативних, морально-психологічних властивостей особистості і зовнішніх об'єктивних обставин, що утворюють криміногенну ситуацію. На рівні несприятливих умов морального формування особистості створюються передумови, що розглядаються як можливість скоєння злочину конкретною особою. На рівні конкретної ситуації що склалася у особи криміногенна мотивація реалізується в дійсність (див. Рис. 6.1).

---¬

¦ Фактори, що зумовлюють індивідуальне злочинну поведінку ¦

L---

---¬

¦ Соціальнадійсність ¦

L---T---T---

---¬ ---¬

¦ Умови несприятливого ¦ ¦ Негативні ¦

¦ морального формування ¦ ¦ морально-психологічні ¦

¦ особистості ¦ ¦ властивості особистості ¦

L---T--- L---T---

---¬

¦ Конкретна життєва ситуація ¦

L---T---

---¬

¦ Рішення вчинити злочин ¦

L---T---

---¬

¦ злочин ¦

L---

Мал. 6.1.

Це положення має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Так, правоохоронні органи, здійснюючи профілактичну діяльність на обох зазначених рівнях, виявляють умови, що негативно впливають на формування морально-психологічних властивостей особистості в сім'ї, навчальному або виробничому колективі, побутовому оточенні, сфері спілкування та в інших областях соціального життя, з тим щоб прийняти відповідні заходи щодо їх усунення, при необхідності взаємодіяти з іншими установами, підприємствами та громадськими організаціями для оздоровлення обстановки і нейтралізації виникли криміногенних ситуацій.

Подальше вивчення структури злочинної поведінки вимагає роздільного аналізу кожної з ліній причинного ланцюжка, що ведуть до вольового акту. Йому передує постановка мети і передбачення результатів своїх дій. Все це відкладається в свідомості індивіда і базується на вже існуючих елементах, в першу чергу таких, як минулий досвід, інтереси, погляди, психічні особливості особи. Сюди ж слід додати вплив існуючої зовнішньої ситуації.

Таким чином, з точки зору причинності злочин має розглядатися як результат взаємодії особистості і зовнішньої конкретної ситуації. До того ж слід додати, що особистість розвивається на основі взаємодії психофізичних даних індивіда, а також спадкових задатків у взаємодії із зовнішнім середовищем.

З цього випливає, що у дорослої людини все соціально значущі впливу зовнішнього середовища проходять через його свідомість і особистісні особливості, тобто між людиною і середовищем існують складні причинно-наслідкові залежності.

Щоб відповісти на питання, в якому з ланок причинного ланцюжка кореняться причини скоєння конкретного злочину, потрібно розглянути їх по суті, використовуючи матеріали конкретних кримінологічних досліджень. Тільки тоді можна отримати дані про те, які саме причини несуть в собі найбільшу ступінь криміногенності, які конкретно сфери зовнішнього середовища і на якому життєвому етапі індивіда надали на нього криміногенний вплив, які психофізичні властивості і особливості конкретної особи виявилися найбільш податливими до такого впливу.

 
 поняття злочинності |  Основні показники злочинності |  Латентна злочинність, її види і методи оцінки |  Основні тенденції злочинності в сучасній Росії |  Поняття причин і умов злочинності. види детермінації |  Класифікація причин та умов злочинності |  Причинний комплекс злочинності в сучасній Росії |  Поняття особистості злочинця |  Структура особистості злочинця |  Типологія особистості злочинця |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати