Головна

Розділ 1

  1.  F02 * / Деменція при інших хворобах, класифікованих в інших розділах.
  2.  I. Інформаційний розділ
  3.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  4.  II. Накопичення в підрозділі II
  5.  II. Розділи соціології: приватні соціальні науки
  6.  II. Мовознавство і його основні розділи.
  7.  III. Структурні підрозділи Центру

Загальний курс

спеціальність «Лікувальна справа»

Студент (а, ки) ___

Група № ___

викладач ___

Прийняті скорочення і умовні позначення

Аг - антиген

Ат - антитіло

БАК - бактерицидна активність шкіри

БАСК - бактерицидна активність сироватки крові

БГКП - бактерії групи кишкова паличка

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я

ВСА - вісмут- сульфит агар

ГНТ - реакція гіперчутливості негайного типу

ГЗТ - реакція гіперчутливості уповільненого типу

ДРТ - доза робочого титру

ЖСА - желточно-сольовий агар

ІФА - імуноферментний аналіз

ЛЗ - лікарську сировину

М. Є. - міжнародна одиниця

МПА - мясопептонний агар

МПБ - мясопептонний бульйон

ОМЧ - загальне мікробне число

РА - реакція аглютинації

РИФ - реакція імунної флюоресценції

РН - реакція нейтралізації

РПГА - реакція пасивної гемаглютинації

РП - реакція преципітації

РСК - реакція зв'язування комплементу

СНІД - синдром набутого імунодефіциту

ЦНС - центральна нервова система

ЦПМ - цитоплазматична мембрана

Ig - імуноглобулін

Шановні студенти, уважно прочитайте:

Правила техніки безпеки

Правила поведінки в мікробіологічній лабораторії
 Основні характеристики світлового мікроскопа |  Типи мікроскопів та принципи мікроскопії; правила роботи з мікроскопом при використанні імерсійної системи |  Морфологія грибів та методи їх вивчення |  СТУДЕНТ ПОВИНЕН МАТИ ПОДАННЯ |  До Работе№1 |  теоретична довідка |  Методи, які використовуються для вивчення нативних препаратів |  СТУДЕНТ ПОВИНЕН МАТИ ПОДАННЯ |  хламідії |  ультраструктура |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати