Головна

Приклад розрахунку і аналізу показників первинної захворюваності населення та структури захворюваності.

  1.  Cpeдcтвa аналізу ознак вторгнення
  2.  Стандарти первинної медико-санітарної допомоги
  3.  I. Два підходу в психології - дві схеми аналізу
  4.  II. Соціальна морфологія або групові структури
  5.  III. Димензиональную контрольні структури.
  6.  III. Соціальна статика чи структури комунікації
  7.  IV. Вимоги до водопостачання і каналізації

Умова задачі: отримані дані статистичного спостереження: середньорічна чисельність жителів міста N в 2010 році становила 300 тисяч чоловік. За рік зареєстровано 216 850 випадків захворювань, в тому числі по групах: захворювання органів дихання - 92 000 випадків, хвороби органів кровообігу - 82 000 випадків, травми - 16 500 випадків, новоутворення - 16 000 випадків, інфекційні хвороби - 9000 випадків, інші захворювання - 1350. [a3]

завдання: складіть макет статистичної таблиці для розрахунку для обчислення інтенсивних показників та структури захворюваності жителів району N за 2010 рік. Відкрийте ці показники відповідними діаграмами. Зробіть висновок.

Рішення:  запустіть програму Excel, відкрийте файл в папці своєї навчальної групи під ім'ям «Статистика-Прізвища студентів», на аркуші «Отн_вел» цього файлу введіть умову задачі, в окремих осередках листа Excel наберіть дані і створіть статистичну таблицю з рішенням, як показано нижче. Збережіть зміни файлу і покажіть результат роботи викладачеві.

У програмі Excel для обчислення відносних величин необхідно занести абсолютні дані з умови задачі в окремі осередки таблиці, а потім виготовити макет статистичної таблиці і у відповідних осередках цього макета помістити розрахункові формули. Правила та результати обчислень інтенсивних і екстенсивних показників захворюваності представлений в таблиці 5, а їх графічне зображення на рис. 6 і рис. 7.

Таблиця 5

Показники захворюваності населення міста N за 2010 рік

 захворювання  Загальна захворюваність (% о) інтенсивний показник  Структура захворюваності (%) екстенсивний показник
 органів дихання  306,7 = 92000/300000 * 1000  42,4 = 92000/216850 * 100
 органів кровообігу  273,3 = 82000/300000 * 1000  37,8 = 82000/216850 * 100
 травми  55,0 = 16500/300000 * 1000  7,6 = 16500/216850 * 100
 новоутворення  53,3 = 16000/300000 * 1000  7,4 = 16000/216850 * 100
 Інфекційні захворювання  30,0 = 9000/300000 * 1000  4,2 = 900/216850 * 100
 Інші захворювання  4,5 = 1350/300000 * 1000  0,6 = 1350/216850 * 100
 Разом:  722,8 = 216850/300000 * 1000


Мал. 6. Рівень захворюваності у групах хвороб жителів міста N у 2010 році (інтенсивні показники,% о).


Мал. 7. Структура захворюваності жителів міста N у 2010 році

(Екстенсивні показники,%).

Висновок: захворюваність в районі N характеризується підвищеним рівнем хвороб органів дихання і серцево-судинної системи в порівнянні з іншими класами захворювань, причому їх частки в структурі захворюваності приблизно рівні.
 елементи комбінаторики |  Формула Байєса |  Приклад вирішення завдань теорії ймовірностей в Excel |  Завдання для самостійної роботи |  III. Організація і етапи статистичного дослідження |  Збережіть файл на робочому столі комп'ютера. Перенесіть свій файл в загальну папку своєї навчальної групи, покажіть результат роботи викладачеві. |  IV. Статистичні таблиці |  Приклад створення макетів статистичних таблиць. |  ЗАВДАННЯ |  V. Відносні величини, динамічні ряди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати