Головна

Приклад обчислення відносних величин, заповнення статистичних таблиць і графічного відображення даних.

  1.  I. Створення таблиць в базі даних
  2.  II. Вивчити і представити класифікацію вищеперелічених товарних груп у вигляді схем, таблиць, алгоритмів, малюнків.
  3.  IV. Статистичні таблиці
  4.  V. Приклад зцілення
  5.  V1: Приклади реалізацій КІС
  6.  VII. Приклади ГЕНІЇВ, ПОЕТІВ, гуморист ТА ІНШИХ МІЖ божевільний
  7.  VII. Перевірка статистичних гіпотез, критерій Стьюдента

Умова задачі: отримані дані статистичного спостереження - абсолютні величини захворюваності в р-ні N за 2010 рік.

1. Число дітей, які проживають в районі N в 2010 році: 3500 осіб.

З них: хлопчики - 1700 чол .;

дівчинки - 1800 чол.

2. Число хворіли дітей впродовж 2010 року: 2900 осіб.

З них: хлопчиків - 1400 чол .;

дівчаток - 1500 чол.

3. Загальна кількість зареєстрованих захворювань у дітей за 2010 рік: 3820 випадків.

З них: хлопчики - 1900 випадків;

дівчинки - 1920 випадків.

4. Число захворювань на скарлатину у дітей за 2010 рік: 66 випадків.

З них: хлопчики - 35 випадків;

дівчинки - 31 випадок.

завдання: а) обчислити показники числа хворих осіб, частоту випадків всіх захворювань і випадків скарлатини (інтенсивні величини);

б) обчислити показники частки (питомої ваги) хлопчиків і дівчаток серед дітей району та частку захворювань на скарлатину у всіх захворюваннях дітей, а також серед хлопчиків і дівчаток (екстенсивні);

в) побудувати статистичну таблицю, яка містить інтенсивні показники;

г) зобразити екстенсивні показники секторної і внутрістолбіковой діаграмами.

Рішення: запустіть програму Excel, відкрийте файл в папці своєї навчальної групи під ім'ям «Статистика-Прізвища студентів». Створіть НОВИЙ лист, Перейменуйте його, позначивши назвою «Отн_вел». На цьому аркуші введіть дані умови задачі і рішення, як показано нижче, збережіть зміни і покажіть результат роботи викладачеві.

а) обчислення інтенсивних показників числа хворих осіб, випадків всіх захворювань і скарлатини. Вони відображають ЧАСТОТУ (зустрічальність) явища в середовищі, породи це явище. Чисельник - явище, знаменник - середовище, підстава тисячі.

У програмі Excel обчислення проводяться за допомогою формул, які можуть включати абсолютні значення або адреси осередків, де введені дані умови задачі. Формули розрахунку інтенсивних показників:

Pбол.ліц всього= (2900/3500) * 1000 = 828,6% оP бол.мальчікі = (1400/1700) * 1000 = 823,5% оP бол.девочкі = (1500/1800) * 1000 = 833,3% о Pвип. = (3820/3500) * 1000 = 1091,4% оP случ.мальчікі = (1900/1700) * 1000 = 1117,6% оP случ.девочкі = (1920/1800) * 1000 = 1066,7% о

Pслуч.скарл. = (66/3500) * 1000 = 18,9%о

P случ.у хлопчиків = (35/1700) * 1000 = 20,6%о

P случ.у дівчаток = (31/1800) * 1000 = 17,2%о

б) обчислення екстенсивних показників відображають частку (Питома вага, частина явища в цьому ж явищі) числа хлопчиків і дівчаток, які проживають в досліджуваному районі, частку захворювань на скарлатину в загальній захворюваності дітей, а також серед хлопчиків і дівчаток відповідно. Чисельник - частина явища, знаменник - все явище, підстава 100 (виражається в%).

Формули розрахунку інтенсивних показників:

Pчастка хлопчиків= (1700/3500) * 100 = 48,6%Pчастка дівчаток= (1800/3500) * 100 = 51,4% Pуд.вес випадків скарлатини = (66/3820) * 100 = 1,7%Pуд.вес скарлатини серед хлопчиків (35/1900) * 100 = 1,8%PУд.вес скарлатини серед дівчаток = (31/1920) * 100 = 1,6%

в) заповнення статистичної таблиці інтенсивних відносних величин (таблиця 4).

Таблиця 4

Поширеність захворювань серед дітей в 2010 році

 Підлога  Число хворіли на 1000 дітей (% о)  Число випадків захворювань на 1000 дітей (% о)  Число випадків скарлатини на 1000 дітей (% о)
 хлопчики  823,5  1117,6  17,2
 дівчатка  833,3  1066,7  20,6
 Разом:  828,6  1091,4  18,9

г) створення секторної (рис. 4) і внутрістолбіковой (рис. 5) діаграм, які наочно демонструють екстенсивні показники. У програмі Excel виготовлення таких малюнків виробляються командою «Вставка» з попереднім виділенням діапазону комірок містять дані для зображення. Значення зображуваних величин можуть бути взяті з осередків, в яких враховано частки хлопчиків і дівчаток, які проживають в досліджуваному районі.

 51,4%

 51,4%

 48,6%

 48,6%

 Мал. 4. Частка хлопчиків і дівчаток, які проживають в районі N.  Мал. 5. Частка хлопчиків і дівчаток, які проживають в районі N. Дії над подіями |  елементи комбінаторики |  Формула Байєса |  Приклад вирішення завдань теорії ймовірностей в Excel |  Завдання для самостійної роботи |  III. Організація і етапи статистичного дослідження |  Збережіть файл на робочому столі комп'ютера. Перенесіть свій файл в загальну папку своєї навчальної групи, покажіть результат роботи викладачеві. |  IV. Статистичні таблиці |  Приклад створення макетів статистичних таблиць. |  ЗАВДАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати