Головна

Вступ

  1.  D. Недостатнє введення інсуліну
  2.  Foreword / Введення
  3.  I. Вступ
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
  6.  I. Вступ.
  7.  I. Вступ.

В сучасних умовах медичні працівники постійно зустрічаються з безліччю статистичних даних. В основі вирішення питання про ефективність застосування нового способу лікування або профілактики захворювань лежить статистична обробка даних і перевірка статистичних гіпотез. Для розуміння сутності досліджуваних явищ лікаря необхідно орієнтуватися в фундаментальних поняттях і методах статистики, знати термінологію, вміти правильно оцінювати статистичні критерії і показники.

Розвиток засобів обчислювальної техніки і впровадження інформаційних систем в охорону здоров'я значно розширили можливості статистичної обробки матеріалів науково-практичних робіт. Більшість лікарів отримали можливість застосовувати зручні програмні засоби не тільки для автоматизації своєї основної діяльності, але і для статистичної обробки даних. Володіння методологією застосування методів статистичного аналізу за допомогою комп'ютера є основою для отримання обґрунтованих висновків соціально-гігієнічних і медико-біологічних досліджень.

У цьому посібнику розглядаються приклади розв'язання типових задач, що зустрічаються в різних сферах системи охорони здоров'я. Воно розраховане на студентів і практичних лікарів, які вивчають медичну статистику і освоюють методи статистичної обробки даних із застосуванням комп'ютерної техніки. Посібник може використовуватися для проведення занять зі студентами медичних вузів в рамках навчальної програми «Медична інформатика», а також при вивченні дисципліни «Громадське здоров'я та охорона здоров'я».

 ситуаційні завдання |  Приклад створення облікового електронного документа «Протокол роботи студента» для вивчення медичної статистики. |  Заповнення табличного документа протоколу роботи студента. |  II. Базові поняття теорії ймовірностей |  визначення ймовірності |  Теореми теорії ймовірностей |  Дії над подіями |  елементи комбінаторики |  Формула Байєса |  Приклад вирішення завдань теорії ймовірностей в Excel |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати