На головну

I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи

  1.  ABBYY PDF Transformer-для роботи з PDF-файлами: http://depositfiles.com/files/boz04vdyi
  2.  Cтатистика - предмет, метод, завдання
  3.  FH 06 Е ЗАВДАННЯ
  4.  FH 10 10 Організаційні принципи роботи національних товариств здоров'я.
  5.  FR 02 Е МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  6.  FW 15 10 Завдання.
  7.  I етап роботи з текстом документа.

В результаті вивчення цієї дисципліни та освоєння готових прикладних програм фахівця з вищою освітою, перш за все, необхідно не тільки зрозуміти методологію, але й оволодіти найпростішими прийомами розробки програмного забезпечення обчислювальних систем взагалі і прикладних задач зокрема.

Справа в тому що, по перше, Методологія розробки будь-якого програмного забезпечення передбачає, в загальному випадку, виконання наступних етапів даного процесу:

- Постановку задачі;

- Її формалізацію;

- Алгоритмізацію (розробку алгоритму розв'язання задачі);

- Програмування (розроблення машинної програми завдання на мові програмування);

- Складання опису завдання.

Отже, незалежно від статусу фахівця, в разі необхідності розробки оригінальної прикладної задачі для своєї предметної області, будь-який з них повинен буде брати участь в постановці завдання, відповідаючи на запитання, яку мету переслідує її рішення і що повинно бути на виході. Потім, на етапі формалізації, він повинен показати, якими методами це може стати вирішеною і які функціональні залежності при цьому передбачається використовувати, а на етапі алгоритмізації - вказати передбачувану послідовність її вирішення і замовити бажану порядок видачі результатів.

А, по-друге, Навіть при використанні готових найбільш поширених офісних програм користувачам ЕОМ, в разі реалізації своїх оригінальних фрагментів або процедур, доводиться, так чи інакше, застосовувати елементи програмування - тобто виступати в ролі програміста.

Таким чином, контрольна робота з дисципліни «Інформатика», як одна з форм перевірки рівня знань студента, спрямована на закріплення теоретичного матеріалу і практичних навичок по роботі в середовищі сучасних операційних систем ПК, з одного боку, і освоєння методики розробки найпростіших машинних програм за допомогою мови програмування високого рівня - з іншого.
 Інформатика |  Арифметичні константи. |  Основні оператори BASIC. |  Оператори циклу |  FUNCTION |  III. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. |  Додаток №1. |  МЕНЮ КАК |  МЕНЮ ДОВІДКА |  Додаток №2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати