Головна

СУДОВА МЕДИЦИНА

  1.  Адміністративний та судовий захист прав платників податків
  2.  Бульозні дерматози. Н. А. Торсуев, Н. Д. Шеклаков, В. Н. Романенко. М .: Медицина, 1979, с. 296.
  3.  Питання 2. Судова балістика
  4.  ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ЯК ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
  5.  Законодавча, виконавча і судова влади в РФ.
  6.  Вид. «Медицина», М. 1966 р
  7.  ІСТОРІЯ І МЕДИЦИНА

Світовий правопорядок - реальність нашого часу. Якби ситуація була інакша, не було б чітко налагоджених економічних, культурних і наукових зв'язків між державами, поїзди, кораблі і літаки не перетинали б межі, люди не змогли б отримувати інформацію про життя в інших країнах, на інших континентах. Реальний характер світового правопорядку забезпечується наявністю та функціонуванням мережі міжнародних організацій планетарного і регіонального масштабу. Перш за все це Організація Об'єднаних Націй (ООН) - універсальна міжнародна організація, створена 24 жовтня 1945 року, що діє на основі Статуту ООН, яка об'єднує за даними на 1 жовтня 1995 р 185 держав. Її статутні цілі:
 1) підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою приймати ефективні колективні заходи для запобігання та усунення загрози миру, а також придушення актів агресії або інших порушень миру і проводити мирними засобами, у згоді з принципами справедливості і міжнародного права залагодження або дозвіл міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть привести до порушення миру;
 2) розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для зміцнення загального миру;
 3) здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру й у заохоченні і розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії;
 4) бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей.
 Важливе значення для встановлення світового правопорядку мають примикають до ООН міжнародні організації: Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров'я, Всесвітня організація інтелектуальної власності, Міжнародна організація цивільної авіації та ін.
 Реальний характер міжнародно-правових відносин забезпечується наявністю міжнародних судів, міжнародно-правових процедур. До розгляду Міжнародним судом ООН (Гаага) приймаються всі справи, передані йому сторонами (державами), і справи, які виникають з питань, спеціально передбачених Статутом ООН або чинними договорами і конвенціями. Широкими повноваженнями регіонального характеру мають Суд Європейського Союзу, Європейський Суд з прав людини, Економічний суд СНД.
 Світовий правопорядок - це складна і динамічна система взаємин різних держав, міжнародних організацій, соціальних і національних спільнот. Світ постійно змінюється, змінюються і уявлення про нього, виникає необхідність в удосконаленні міжнародного і національного законодавства, в приділення уваги нових проблем глобального характеру (охорона природи, комп'ютерні війни, боротьба з організованою злочинністю та СНІДом і ін.).
 Світовий правопорядок - це результат узгодження інтересів держав і народів. Кожна держава - член ООН є самостійним суверенним утворенням і будує свої взаємини з іншими учасниками на принципах невтручання у внутрішні справи, територіальної цілісності держав, рівноправності і самовизначення народів. Тому основним джерелом міжнародного права є міжнародні договори, в яких досягається баланс інтересів різних держав, відбувається взаємоузгодження інтересів, зафіксованих в міжнародно-правових та внутрішньодержавних нормативних актах.
 Світовий правопорядок - це умова і гарантія успішного міжнародного співробітництва в самих різних сферах життєдіяльності людей.
 Неминуще значення для нинішніх і майбутніх поколінь має співробітництво держав по охорони навколишнього середовища. В Стокгольмської декларації 1972 р закріплено положення про те, що держави несуть відповідальність за діяльність, що завдає шкоди навколишньому середовищу інших держав. Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 року, Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 р рамкова Конвенція ООН про зміну клімату 1992 року, інші договори і конвенції підкреслюють необхідність охорони планетарної середовища і космосу, встановлюють міри відповідальності за відповідні порушення, передбачають процедури вирішення цих проблем, вирішують питання відшкодування шкоди, надання допомоги в необхідних випадках з боку інших держав.
 організацією міжнародного економічного співробітництва і сприянням йому займаються: Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку, Світова організація торгівлі, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний фонд. На міжрегіональному рівні ці питання вирішуються в рамках Європейського економічного співтовариства, Економічного союзу СНД. Діяльність у сфері економічного співробітництва регламентується як внутрішньодержавними, так і міжнародно-правовими нормами. Прикладом можуть служити Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р, Сеульская конвенція про страхування інвестицій 1985 року і Закон про іноземні інвестиції в РСФСР 1991 р
 Активно розвивається міжнародна співпраця державних і недержавних професійних організацій в сфері культури, науки і освіти. Важливу роль тут відіграє Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), діяльність якої охоплює планування і супровід глобальних і регіональних програм і проектів, розробку необхідних нормативних актів та стандартів, надання допомоги конкретним державам і організаціям. З ініціативи ЮНЕСКО тільки за останні роки були прийняті десятки міжнародно-правових актів з найактуальніших проблем сучасності: Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р, Конвенція про технічному і професійну освіту 1989 р і т. Д.
 Актуальним сьогодні є співпраця в боротьбі зі злочинністю. Спроби координації дій держав по боротьбі з окремими видами злочинів відомі з давніх часів. Так, на Віденському конгресі в 1815 р був прийнятий перший акт по боротьбі з работоргівлею, в 1910 р - по боротьбі з розповсюдженням порнографічних видань, в 1936 р - по боротьбі з розповсюдженням наркотичних засобів. Соціальні, економічні проблеми в окремих державах, з одного боку, і науково-технічна революція, розширення міжнародної інтеграції - з іншого, зумовили зростання числа тяжких злочинів міжнародного характеру: викрадення літаків, міжнародний тероризм, вбивство дипломатичних співробітників, поширення наркотичних і психотропних речовин та ін . Багато «традиційні» міжнародні злочини (підробка грошових знаків і работоргівля, піратство та інші подібні до них злочину) зазнали значних змін, стали більш ускладненими за складом, а застосування винними вдосконалених і нових зразків технічних засобів зробило їх більш руйнівними і тому більш небезпечними. Самі злочинці стають все більш витонченими і організованими, відбувається інтернаціоналізація організованих злочинних формувань.
 Реальна небезпека для життя і здоров'я людей, внесення хаосу в міжнародні відносини, руйнування світового правопорядку, яку несе міжнародна злочинність, вимагає від держав більш активних колективних зусиль щодо її попередження та боротьби з нею.
 Співпраця в галузі боротьби зі злочинністю ведеться за кількома напрямками.
 1. Визнання небезпеки для світової спільноти певних кримінальних діянь і необхідності застосування спільних заходів їх припинення. Такими були визнані піратство, рабство і работоргівля, торгівля жінками і дітьми, підробка грошових знаків і цінних паперів, незаконна торгівля наркотиками, розповсюдження порнографічних видань, піратське радіомовлення, розрив або пошкодження підводного кабелю, ненадання допомоги на морі при зіткненні морських судів, незаконне захоплення повітряних суден.
 Небезпека саме цих діянь і необхідність боротьби з ними були зафіксовані в багатосторонніх міждержавних угодах: в Конвенції ООН з морського права 1982 р, Конвенції по боротьбі з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом , в тому числі дипломатичних агентів 1973 р
 2. Надання допомоги в справі розшуку переховуються на чужій території правопорушників і передачаіх зацікавленій державі. Тут можливі два шляхи: через дипломатичні канали і шляхом безпосередніх зв'язків між органами, які ведуть у своїй країні розшук і дізнання (поліція, міліція). Так, в даний час розшук ведеться через Міжнародну організацію кримінальної поліції - Інтерпол, яка має контакти з національними поліцейськими органами.
 Питання видачі осіб, які вчинили злочини, і осіб, засуджених за злочини, передбачаються в багатосторонніх і двосторонніх угодах. Так, в 1983 р Радою Європи була прийнята Європейська конвенція про передачу засуджених осіб, в 1993 р між Російською Федерацією і Латвійською Республікою було підписано Договір про передачу засуджених для відбування покарання.
 3. Надання допомоги при отриманні необхідних матеріалів у кримінальній справі. У разі вчинення злочину за кордоном, здійснення його в декількох державах свідки і речові докази можуть виявитися в іншій державі. Для отримання матеріалів у справі в окремих випадках потрібно провести необхідні слідчі дії за кордоном, що здійснюється шляхом направлення відповідного доручення. Це може бути доручення допитати свідка, провести огляд місця події та ін.
 Доручення можуть передаватися різними шляхами. Так, Міжнародна конвенція про боротьбу з торгу жінками 1910 р передбачила цю передачу як дипломатичним шляхом, так і безпосередньо між судовими властями; Конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків 1929 р говорить про прямий зв'язок між відповідними юридичними органами; Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року встановлює можливість зв'язку між міністрами юстиції, а в разі великої терміновості судові доручення можуть направлятися відповідним органам безпосередньо.
 4. Вивчення проблем злочинності і боротьби з нею, питань пенітенціарної системи. З цією метою скликаються міжнародні конгреси, створюються міжнародні організації, науково-дослідні інститути.
 5. Надання практичної допомоги окремим державам у вирішенні проблем злочинності, вивченні цих проблем. Така допомога виражається в напрямку в окремі країни експертів, покликаних надати конкретну допомогу (визначити основні напрямки боротьби зі злочинністю, дати рекомендації по організації пенітенціарної системи, методам роботи з молоддю і т. Д.).
 6. Обмін інформацією з найрізноманітніших питань боротьби зі злочинністю.
 Для формування і нормального функціонування світового правопорядку надзвичайно важлива наявність добре налагодженого процесуального (процедурного) механізму його дії. Міжнародні організації та держави можуть успішно взаємодіяти тільки в рамках чітко окресленої і взаимосогласованной процедури.
 Процесуальний механізм включає в себе:
 1) міжнародно-правові процесуальні норми, що містяться в статутах, положеннях, конвенціях і договорах і визначають питання діяльності міжнародних організацій, порядок розгляду міждержавних суперечок, звернень з приводу порушень прав людини і т. П .;
 2) міжнародні організацій і органів планетарного, регіонального і білатерально характеру (міжнародні суди, трибунали, арбітражні, економічні суди і погоджувальні комісії);
 3) юридичні конструкції, які забезпечують стабільність, послідовність, універсальність процедур і процесуальних гарантій функціонування світового правопорядку.
 Процесуальний механізм грає істотну роль у встановленні взаємодії правопорядку окремої держави і світового правопорядку. Він створює необхідні умови для взаємного впливу, вироблення інтеграційних тенденцій на принципах справедливості і рівноправ'я. Можна позначити кілька напрямків впливу міжнародно-правових засобів на правову систему конкретних країн.
 По-перше, мова йде про створення механізму прямого дії міжнародно-правових норм у сфері внутрішнього правопорядку тієї чи іншої держави. Це неможливо в тих випадках, коли:
 а) загальновизнані принципи і норми міжнародного права конституція (основний закон) визнає частиною правової системи даної держави;
 б) вони відповідають основним принципам і нормам конституції цієї країни;
 в) міжнародні норми спрямовані на відносини, не врегульовані національним законодавством, або покращують становище особи, розширюють її права і свободи.
 Конституції багатьох держав - членів ООН передбачають примат норм міжнародного права в пробільних і колізійних ситуаціях.
 По-друге, на вдосконалення внутрішнього правопорядку впливають «орієнтують» рішення міжнародних організацій та органів, що мають звичаєвого значення (рекомендації, стандарти, судові прецеденти).
 По-третє, все більшого значення в сучасному світі набувають колективні рішення міжрегіональних та регіональних спільнот держав. Тут поступово виробляється «зразкову», «модельне» законодавство для країн, що об'єдналися.
 По-четверте, може надаватися опосередкований вплив через систему судових органів, особливо конституційних судів. Так, при розгляді справи про конституційність ст. 12 Закону СРСР про порядок вирішення трудових спорів від 20 травня 1991 Конституційний Суд Російської Федерації послався на Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р, а при перевірці конституційності ст. 21 і ст. 16 Закону Української РСР про реабілітацію жертв політичних репресій від 3 вересня 1993 року - на Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 р
 Природно, що самі держави теж роблять дуже істотний вплив на формування і функціонування світового правопорядку. Діапазон впливу різноманітний - це установа міжнародних і регіональних організацій, активна робота з обговорення питань і прийняття рішень на Генеральній Асамблеї ООН, в її органах і комісіях, це рекомендації, підготовлені регіональними спільнотами держав, пропозиції міжнародних наукових конгресів і конференцій з найрізноманітніших проблем сучасності.
 Формування світового правопорядку - процес складний і суперечливий. Тут постають проблеми, пов'язані з неоднаковими рівнем культури і якістю життя в різних країнах, з ідеологічної та військової конфронтацією, економічною експансією наддержав, релігійними і расовими фанатизмом і ін. Тому людство повинне ще більше консолідувати свої зусилля в справі побудови правових демократичних держав і справедливого світового правопорядку.

СУДОВА МЕДИЦИНА

під редакцією доктора медичних наук проф. В. І. Прозоровського

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР

як підручник для студентів юридичних інститутів і факультетів

«ЮРИДИЧНА ЛІТЕРАТУРА» М Про З До У А - 1 96 8

АВТОРИ ПІДРУЧНИКА

Алісіевіч В. І., канд. мед. наук, - гл. Гл. 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Броннікова М. А., доктор мед. наук, - гл. 34,

Кантер Е. І., канд. мед. наук, - гл. Гл. 1, 2, 21, 22, 23.

Левченко Б. Д., канд. мед. наук, - введення, гл. Гл. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Прозоровський В. І., доктор мед, наук, - гл. Гл. 9, 10, 11, 12, 19, 20.

Сицянко Г. А., канд. мед. наук, - гл. Гл. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 38.

61: 34 Судовамедицина, М., «Юридична чи-С89 тературе», 1968.

368 с.

У підручнику відображені всі новітні досягнення в області су-дебномедіцінской науки і експертної практики. У нього вперит включено розділ про медико-криміналістичних дослідженнях, висвітлюється судебіомедіцннская експертиза речових доказів стосовно завдань судово-следствешюй практики.

1-10-2

75-68
 Процесуальні ОСНОВИ |  ОРГАНІЗАЦІЯ судовомедичної ЕКСПЕРТИЗИ В СРСР |  ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УШКОДЖЕНЬ |  ПОШКОДЖЕННЯ тупими предметами |  ПОШКОДЖЕННЯ НА ГОСТРІ ПРЕДМЕТАМИ |  ТРАНСПОРТНА ТРАВМА |  ВОГНЕПАЛЬНІ ПОШКОДЖЕННЯ |  ПРИЧИНИ СМЕРТІ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ |  СМЕРТЬ ВІД задушеним-асфіксії |  Повішений |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати