На головну

ВСТУП В ПСИХОЛОГІЮ

  1.  D. Недостатнє введення інсуліну
  2.  Foreword / Введення
  3.  I. Вступ
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
  6.  I. Вступ.
  7.  I. Вступ.

Москва

academ'a

УДК 159.9 (075.8) ББК 88я73 0-28

рецензенти:

дійсний член Російської академії освіти,

член-кореспондент Російської академії наук, доктор філософських наук,

професор В. А. Лекторский;

член-кореспондент Російської академії освіти,

доктор психологічних наук, професор В. І. Слободчиков

Загальнапсихологія: У 7 т. / Под ред. Б. С. Братуся. Том 1. 0-28 Соколова Е. Е. Введення в психологію: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Видавничий центр «Академія», 2005. - 352 с.

ISBN 5-7695-2243-7

Книга являє собою перший том багатотомного підручника по загальній психології, підготовленого колективом співробітників кафедри загальної психології факультету психології МГУ ім. М. В. Ломоносова. В даному томі розглядаються проблеми об'єкта і предмета психологічної науки, деякі питання її методології; дається уявлення про галузі психології, етапах розвитку наукової психології від античності до теперішнього часу; розкриваються проблеми виникнення і розвитку психіки в філогенезі, виникнення свідомості в антропогенезу, властивості і структура свідомості; викладається проблематика психології людини як суб'єкта діяльності і суб'єкта пізнання; розглядаються психофізична і психофізіологічна проблеми і можливі варіанти їх вирішення.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Психологія». Книга може бути корисна всім бажаючим самостійно і поглиблено вивчати основи психологічної науки.

УДК 159.9 (075.8) ББК 88я73

Оригінал-макет даного видання є власністю

Видавничого центру «Академія», і його відтворення будь-яким способом

без згоди правовласника забороняється
 ВІД АВТОРА |  Труднощі визначення предмета психологічної науки |  Категорія «діяльність» в психологічній науці. Попередні визначення об'єкта і предмета психології |  Місце психології в системі наук |  Психологія та природничі науки |  Психологія і громадські науки |  Психологія і технічні науки |  Інші галузі психології, в тому числі фундаментальні |  Галузі психології як система |  Психологія - наука чи мистецтво? Психологічна наука і психологічна практика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати