Головна

Можливість об'єднання двох стратегій психологічного дослідження

  1.  F68.1 Умисне викликання або симулювання симптомів або інвалідності фізичного або психологічного характеру (підроблене порушення).
  2.  F84 / Загальні розлади психологічного (психічного) розвитку.
  3.  GE 15 - ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЬ ОЛЕНИ Г. Уайт ПРИ Генеральна конференція І комітету з праці ДУХУ ПРОРОЦТВА
  4.  I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  5.  I. Особистість як предмет психологічного дослідження
  6.  I. Предмет дослідження
  7.  I. Рівні дослідження відображення

Впопередньому параграфі ми сказали, що вважаємо психологію єдиною наукою. Однак як бути з наявними двома стратегіями психологічного пізнання, які співіснують в сучасній психології як протилежні один одному?

На наш погляд, природно-наукова і гуманітарна стратегії в психології тому протиставлять себе один одному, що обидві абсолютизує якусь одну сторону єдиного процесу людського пізнання, точніше, пізнання як діяльності, яка завжди являє собою єдність суб'єкта та об'єкта. Психологи, що орієнтуються на ідеали класичного природознавства, наполягають на вивченні об'єкта самого по собі, розглядають його поза контекстом завжди наявної суб'єктивної упередженості пізнання і його діалогової природи. Навпаки, гуманітарно орієнтовані дослідники перебільшують ступінь суб'єктивної упередженості дослідника і переоцінюють свої можливості в справі зміни свідомості іншої людини в ході «добре сконструйованого діалогу».

Об'єднання двох парадигм не тільки можливо, але й необхідно для подальшого розвитку психологічної науки про чинне людині. Діяльність людини, яка є об'єктивним

1 Для мистецтва характерно втілення в художніх образах необ'єктивно-неупередженого погляду на світ, а відносини художника до світу, його переживань, почуттів, - коротше, смислів діяльності людини. Для релігії головним є не вивчення природного світу, а віра в надприродний світ і спроби його осягнення.

2 Мистецтво і релігія, навпаки, мають справу зі смислами людської діяльності.

тому дослідження в психології, являє собою багатовимірну реальність. Звичайно, в ній є місце і суб'єктивного - адже це діяльність суб'єкта, активно відноситься до світу і ставить собі, наприклад, такі ідеальні цілі, які нібито зовсім не випливають з закономірностей об'єктивного світу, в якому він живе. Однак відзначається гуманітарно орієнтованими дослідниками непередбачуваність поведінки людини і його незвичайна свобода в постановці цілей можуть бути пояснені як дійсно наявним у людини бажанням «злетіти» над буденністю свого існування, що є результатом абсолютно усвідомленого вибору особистістю життєвого шляху, так і, можливо, розумовим розладом, викликаним спадково зумовленими біохімічними процесами в клітинах кори головного мозку. І ігнорувати ці останні цілком об'єктивні процеси в психології абсолютно неприпустимо.

Інша справа, що вони не можуть однозначно визначити власне психічні процеси, однак жоден з цих останніх не може бути реалізований без відповідних фізіологічних структур. А адже в діяльності суб'єкта мають місце ще й процеси реальних змін об'єктів, які можуть чинити опір пристрасним бажанням суб'єкта змінити їх тому, що мають не враховані їм цілком об'єктивні властивості. Тому психолог, що розділяє позицію діяльнісного підходу, з самого початку не бачить необхідності акцентувати свою увагу на якомусь одному полюсі людської діяльності, яка являє собою єдність суб'єкта та об'єкта.

Саме тому протиставлення природничо-наукової та гуманітарної стратегій в психології «знімається» в деятельност-ном підході. Однак обгрунтування цієї позиції можливо лише після розгляду всіх, хто має до цього відношення аспектів даного підходу (див. Розділ 5).
 Психологія і громадські науки |  Психологія і технічні науки |  Інші галузі психології, в тому числі фундаментальні |  Галузі психології як система |  Психологія - наука чи мистецтво? Психологічна наука і психологічна практика |  Проблема співвідношення життєвої і з наукового психології |  Порівняння життєвої і з наукового психології |  Проблема системності знань в психології. Загальні принципи науково-психологічного пізнання |  Деякі методологічні проблеми психологічної науки |  Психологічна наука як соціальний інститут |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати