На головну

Приклад 2.1.

  1.  V. Приклад зцілення
  2.  V1: Приклади реалізацій КІС
  3.  VII. Приклади ГЕНІЇВ, ПОЕТІВ, гуморист ТА ІНШИХ МІЖ божевільний
  4.  Автоматизація інформаційного забезпечення АРМ поїзного диспетчера (приклад)
  5.  Автоматизація функцій управління поїзного диспетчера (приклад)
  6.  Адміністративно-командна система: основні риси, переваги і недоліки. Історичні приклади адміністративно-командної системи.
  7.  Аналогічний експеримент можна провести, наприклад, з альбомним листом - наближаючи або видаляючи його від камери, і відзначаючи відстань від листа до камери.

завдання 1

 Завдання 2Характерістіка вентиляційної мережі має вигляд pс = p *  (L / L * )2. Яку потужність Nвал необхідно підвести до валу вентилятора для забезпечення подачі L, якщо ККД вентилятора ??
p *  = 200 Па, L *  = 1200 м3/ Годину, L = 2400 м3/година; ? = 0,6.
 Завдання 3Определіть область оптимальних робіт насоса характеристика якого задана у вигляді Нн = A + b Q - c Q2, Nвал = a1 + b1 Q де: Q - л / с, H - м, Nвал - Пн.
 a = 30; b = 1,2; c = 0,6; a1 = 600; b1 = 100.
 Основні робочі параметри 1.Определить оптимальний режим роботи насоса характеристика якого задана у вигляді Нн = A + b Q - c Q2, Nвал = a1 + b1 Q, де: Q - л / с, Hн - М, Nвал - Пн.
 a = 30; b = 0,0; c = 0,6; a1 = 500; b1 = 100.
 Основні робочі параметри 2.Определіть коефіцієнт швидкохідності насоса ns при частоті обертання валу nм, Якщо характеристика задана у вигляді Нн = A + b Q - c Q2, Nвал = a1 + b1 Q, де: Q - л / с, Hн - М, Nвал - Пн.
 a = 30; b = 0,0; c = 0,6; a1 = 500; b1 = 100; nм = 1450 об / хв.
 Основні робочі параметри 3.Определить область оптимальних робіт вентилятора характеристика якого задана у вигляді p = a + b L - c L2, Nвал = a1 + b1 L де: L - м3/ С, p - Па, Nвал - Пн.
 a = 200; b = 0,0; c = 8; a1 = 200; b1 = 30.
 Основні робочі параметри 4.Визначите оптимальний режим робіт вентилятора характеристика якого задана у вигляді pв = A + b L - c L2, Nвал = a1 + b1 L де: L - м3/ С, p - Па, Nвал - Пн.
 a = 200; b = 0,0; c = 8; a1 = 200; b1 = 30.
 Основні робочі параметри 5.Определіть коефіцієнт швидкохідності вентилятора ns при частоті обертання валу nм, Якщо характеристика якого задана у вигляді pв = A + b L - c L2, Nвал = a1 + b1 L де: L - м3/ С, p - Па, Nвал - Пн.
 a = 200; b = 0,0; c = 8; a1 = 200; b1 = 30; nм = 1450 об / хв.
 Основні робочі параметри 6.Определіть об'ємний ККД вентилятора який при продуктивності L, створює тиск p і споживає потужність на валу Nвал. ККД вентилятора: гідравлічний 80% механічний 90%.
 L = 1800 м3/година; p = 200 Па; Nвал = 250 пн.
 Основні робочі параметри 7.Насос по горизонтальному трубопроводу за час t перекачав обсяг води V. Тиску на виході і вході в насос рівні Pм, Pv. Визначити потужність на валу насоса, якщо повний ККД дорівнює ?.
 t = 10 хв; V = 6 м3; Pм = 7,0 МПа; Pv = 0,05 МПа; ? = 65%.
 Основні робочі параметри 8.Определіть повний ККД насоса, якщо теоретичні значення напору і подачі рівні: Hнт, Qт. Втрати напору в насосі h12, А qут. Механічний ККД ?м.
Hнт= 30 м; Qт = 10 л / с; h12 = 3,3 м; qут = 1,2 л / с; ?м = 95%.
 Основні робочі параметри 9.Определіть повний ККД вентилятора ?, якщо теоретичні значення тиску і подачі рівні Pt, Lt. Втрати тиску в вентиляторі ?p, витоку Lут, Механічний ККД ?м.
 Pt = 300 Па; Lt = 1800 м3/година; ?p = 40 Па; Lут = 270 м3/година; ?м = 95%.
 Основні робочі параметри 10.Определіть область оптимальних робіт насоса характеристика якого задана в таблиці: Q, л / с H, м Nвал, вт0,0 30,0 2000,2 31,0 2100,4 30,0 2200,6 25,0 2300,8 20,0 2401,0 10,0 250
 Основні робочі параметри 11.Определіть область оптимальних робіт вентилятора характеристика якого задана в таблиці: L, м3 / год Pb , Па Nвал, вт0 300 200720 290 2101440 270 2202160 240 2302880 200 2403600 150 250
 Основні робочі параметри 12.Определіть область оптимальних робіт насоса характеристика якого задана в таблиці: Q, л / с H, м Nвал, квт0,0 30,0 0,51,0 31,0 0,62,0 30,0 0, 73,0 25,0 0,84,0 20,0 0,95,0 10,0 1,0
 Основні робочі параметри 13.Определіть область оптимальних робіт вентилятора характеристика якого задана в таблиці: L, м3 / год Pb , Па Nвал, вт0,0 30 20720 29 211440 27 222160 24 232880 20 243600 15 25
 Основні робочі параметри 14.Насос по горизонтальному трубопроводу за 10 хв. перекачав 0,6 м3 води. Тиску на виході і вході в насос рівні: Pm = 7,0 МПа, Pv = 0,05 МПа.Определіть потужність на валу насоса, якщо повний ККД дорівнює 65%.
 Основні робочі параметри 15.Определіть повний ККД насоса, якщо теоретичні значення напору і подачі рівні: Ht= 30 м, Qt= 10 л / с. Втрати напору в насосі і витоку прийняти рівними: h12 = 3.3 м, qут = 1.2 л / с. механічний ККД 95%.
 Основні робочі параметри 16.Определіть повний ККД вентилятора, якщо теоретичні значення тиску і подачі рівні: Pt = 300 Па, Lt = 1800 м3 / год. втрати тиску в насосі і витоку прийняти рівними: h12 = 40 Па, Lут = 270 м3 / год. механічний ККД 90%.
 Основні робочі параметри 17.Характерістіка вентиляційної мережі має вигляд Р = Р *  (Q / Q * )2. Яку потужність необхідно підвести до валу вентилятора для забезпечення подачі Q.
Р *  = 200 Па, Q *  = 1200 м3/ Годину, Q = 2400 м3/година.

завдання 4

 Рівняння Ейлера 1.Определить необхідну частоту обертання валу колеса радіального вентилятора nм, Зовнішній діаметр якого дорівнює D2, Ширина b2, Вихідний кут лопаток ?2. Необхідно забезпечити продуктивність L і тиск p.
D2 = 500 мм; b2 = 100 мм; ?2 = 90o; L = 3 м3/ С; p = 240 Па.
 Рівняння Ейлера 2.Построіть трикутник швидкостей у вихідному перерізі колеса радіального вентилятора при продуктивності L, зовнішній діаметр якого дорівнює D2, Ширина b2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2 при двох значеннях частоти обертання валу nм1 і nм2. Продуктивність вентилятора 3600 м3 / год.
D2 = 500 мм; b2 = 100 мм; ?2 = 30o; L = 3600 м3/година; nм1 = 1000 об / хв; nм1 = 500 об / хв.
 Рівняння Ейлера 3.Построіть теоретичну характеристику радіального вентилятора при частоті обертання валу nм, Якщо зовнішній діаметр колеса дорівнює D2, Ширина b2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2
D2 = 500 мм; b2 = 100 мм; ?2 = 135o; nм = 3000 об / хв.
 Рівняння Ейлера 4.Визначите теоретичний напір створюється насосом Hн, Зовнішній діаметр колеса дорівнює D2, Ширина b2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2, Частота обертання валу nм, А продуктивність Q.
D2 = 200 мм; b2 = 50 мм; ?2 = 45o; Q = 3 м3/ C; nм = 2400 об / хв.
 Рівняння Ейлера 5.Определіть теоретичну продуктивність радіального вентилятора L, якщо зовнішній діаметр колеса дорівнює D2, Ширина b2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2, Частота обертання валу nм. Відносна швидкість руху рідини на виході колеса W2.
D2 = 500 мм; b2 = 100 мм; ?2 = 45o; W2 = 10 мc/; p = 240 Па; nм = 500 об / хв.
 Рівняння Ейлера 6.Определіть теоретичне тиск p створюване колесом радіального вентилятора, зовнішній діаметр якого дорівнює D2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2, Частота обертання валу nм, Якщо вихідна перетин вентилятора закрито.
D2 = 600 мм; b2 = 100 мм; ?2 = 135o; nм = 1400 об / хв.
 Рівняння Ейлера 7.Определіть теоретичне тиск p і продуктивність L створюване колесом радіального вентилятора, зовнішній діаметр якого дорівнює D2, Ширина b2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2. Відносна і окружна швидкість руху рідини на виході колеса відповідно рівні W2 і U2.
D2 = 500 мм; b2 = 100 мм; ?2 = 45o; W2 = 15 м / c; U2 = 25 м / c.
 Рівняння Ейлера 8.Определіть ширину колеса радіального вентилятора b2, Якщо теоретичну продуктивність L, тиск вентилятора p, зовнішній діаметр колеса дорівнює D2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2, Частота обертання валу nм.
D2 = 500 мм; L = 1 м3/ C; ?2 = 45o; p = 240 Па; nм = 500 об / хв.
 Рівняння Ейлера 9.Определіть ширину колеса відцентрового насоса b2, Якщо теоретичну продуктивність Q, напір насоса Нн, Зовнішній діаметр колеса дорівнює D2, Кут лопаток у вихідному перерізі ?2, Частота обертання валу nм.
D2 = 500 мм; L = 1 м3/ C; ?2 = 45o; Нн = 40 м; nм = 500 об / хв.
 Перерахунок характеристик 1.Характеристика вентилятора і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо частота обертання валу зменшиться на 15%?
 a = 200; b = 0,0; c = 8; ac = 0; bc = 10.
 Перерахунок характеристик 2.Характерістіка вентилятора і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо частота обертання валу збільшиться на 25%?
 a = 100; b = 0,0; c = 4; ac = 0; bc = 5.
 Перерахунок характеристик 3.Характеристика вентилятора і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо діаметр колеса вентилятора збільшиться на 10%?
 a = 100; b = 0,0; c = 4; ac = 0; bc = 5.
 Перерахунок характеристик 4.Характеристика вентилятора і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо діаметр колеса вентилятора зменшиться на 5%?
 a = 200; b = 0,0; c = 8; ac = 0; bc = 10.
 Перерахунок характеристик 5.ХАРАКТЕРИСТИКА насоса і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо частота обертання валу зменшиться на 15%?
 a = 20; b = 0,0; c = 2; ac = 10; bc = 2.
 Перерахунок характеристик 6.Характерістіка насоса і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо частота обертання валу збільшиться на 15%?
 a = 50; b = 0,0; c = 3; ac = 20; bc = 2.
 Перерахунок характеристик 7.Характерістіка насоса і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо діаметр колеса насоса збільшиться на 10%?
 a = 80; b = 0,0; c = 4; ac = 30; bc = 3.
 Перерахунок характеристик 8.Характерістіка насоса і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо діаметр колеса насоса зменшиться на 15%?
 a = 70; b = 0,0; c = 2; ac = 30; bc = 3.
 Перерахунок характеристик 9.Характерістіка вентилятора при стандартних умовах і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо температура повітря стане рівною to? Характеристику мережі вважати незмінною
 a = 200; b = 0,0; c = 8; ac = 0; bc = 10; to = 127oC.
 З'єднання нагнітачів 1.Характеристика трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора з'єднаних послідовно?
a1,2 = 100; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 100; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 0; bc = 5.
 З'єднання нагнітачів 2.Характерістіка трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора з'єднаних паралельно?
a1,2 = 100; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 80; b3 = 8; c3 = 4; ac = 0; bc = 5.
 З'єднання нагнітачів 3.Характеристика трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора, два з яких з'єднані паралельно, а третій послідовно їм?
a1,2 = 200; b1,2 = 0,0; c1,2 = 8; a3 = 80; b3 = 8; c3 = 4; ac = 0; bc = 10.
 З'єднання нагнітачів 4.Характеристика трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора, два з яких з'єднані послідовно, а третій паралельно їм?
a1,2 = 200; b1,2 = 0,0; c1,2 = 8; a3 = 80; b3 = 8; c3 = 4; ac = 0; bc = 10.
 З'єднання нагнітачів 5.ХАРАКТЕРИСТИКА трьох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса з'єднаних послідовно?
a1,2 = 20; b1,2 = 0,0; c1,2 = 2; a3 = 18; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 2.
 З'єднання нагнітачів 6.Характерістіка насоса і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса з'єднаних паралельно?
a1,2 = 20; b1,2 = 0,0; c1,2 = 2; a3 = 18; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 2.
 З'єднання нагнітачів 7.Характерістіка трьох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса, два з них з'єднані паралельно, а третій послідовно їм?
a1,2 = 20; b1,2 = 0,0; c1,2 = 2; a3 = 18; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 2.
 З'єднання нагнітачів 8.Характерістіка трьох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса, два з них з'єднані послідовно, а третій паралельно їм?
a1,2 = 20; b1,2 = 0,0; c1,2 = 2; a3 = 18; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 2.
 З'єднання нагнітачів 9.Характерістіка двох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Побудувати характеристику з урахуванням втрат на місцевих опорах ?м = 3, якщо діаметр труби 15 мм і знайти робочу точку при паралельному з'єднанні двох таких насосів.
a1,2 = 20; b1,2 = 0,6; c1,2 = 0,3; ac = 5; bc = 0,5.
 З'єднання нагнітачів 10.Характерістіка двох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Побудувати характеристику з урахуванням втрат на місцевих опорах ?м = 3, якщо діаметр труби 15 мм і знайти робочу точку при послідовному з'єднанні двох таких насосів.
a1,2 = 20; b1,2 = 0,6; c1,2 = 0,3; a3 = 100; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 5; bc = 0,5.
 З'єднання нагнітачів 11.Характерістіка двох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Визначити робочу точку, якщо два вентилятора з'єднані послідовно. Врахувати втрати у з'єднаннях при значенні місцевого опору ?м = 3,5 і поперечному перерізі 0,1 х 0,2 м.
a1,2 = 180; b1,2 = 12; c1,2 = 3; a3 = 100; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 0; bc = 2,2.
 З'єднання нагнітачів 12.Характерістіка двох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Визначити робочу точку, якщо два вентилятора з'єднані паралельно. Врахувати втрати у з'єднаннях при значенні місцевого опору ?м = 3,5 і поперечному перерізі 0,1 х 0,2 м.
a1,2 = 180; b1,2 = 12; c1,2 = 3; a3 = 150; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 0; bc = 2,2.
 З'єднання нагнітачів 13.Характерістікі трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора з'єднаних послідовно?
a1,2 = 200; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 150; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 0; bc = 5.
 З'єднання нагнітачів 14.Характерістіка трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора з'єднаних паралельно?
a1,2 = 200; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 180; b3 = 8; c3 = 4; ac = 0; bc = 5.
 З'єднання нагнітачів 15.Характерістіка трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора, перший і третій з'єднані паралельно, а другий послідовно їм?
a1,2 = 200; b1,2 = 0,0; c1,2 = 8; a3 = 180; b3 = 8; c3 = 4; ac = 0; bc = 10.
 З'єднання нагнітачів 16.Характерістіка трьох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три вентилятора, перший і третій з'єднані паралельно, а другий паралельно їм?
a1,2 = 200; b1,2 = 0,0; c1,2 = 8; a3 = 80; b3 = 8; c3 = 4; ac = 0; bc = 10.
 З'єднання нагнітачів 17.Характерістіка трьох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса з'єднаних послідовно?
a1,2 = 120; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 100; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 5.
 З'єднання нагнітачів 18.Характерістіка насоса і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса з'єднаних паралельно?
a1,2 = 120; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 100; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 4.
 З'єднання нагнітачів 19.Характерістіка трьох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса, перший і третій з'єднані паралельно, а другий послідовно їм?
a1,2 = 120; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 100; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 42.
 З'єднання нагнітачів 20.Характерістіка трьох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Як зміниться робоча точка, якщо на мережу працюють три насоса, перший і третій з'єднані паралельно, а другий паралельно їм?
a1,2 = 120; b1,2 = 0,0; c1,2 = 4; a3 = 100; b3 = 8; c3 = 4; ac = 10; bc = 4.
 З'єднання нагнітачів 21.Характерістіка двох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Побудувати характеристику з урахуванням втрат на місцевих опорах ?м = 6, якщо діаметр труби 25 мм і знайти робочу точку при паралельному з'єднанні двох таких насосів.
a1,2 = 120; b1,2 = 0,6; c1,2 = 0,6; ac = 5; bc = 1,0.
 З'єднання нагнітачів 22.Характерістіка двох насосів і мережі задані у вигляді функцій Hн = A + b Q - c Q2, Hc = ac + bc Q2 де: Q - л / с, Hн - М. Побудувати характеристику з урахуванням втрат на місцевих опорах ?м = 6, якщо діаметр труби 25 мм і знайти робочу точку при послідовному з'єднанні двох таких насосів.
a1,2 = 120; b1,2 = 0,6; c1,2 = 0,6; a3 = 100; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 5; bc = 1,0.
 З'єднання нагнітачів 23.Характерістіка двох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Визначити робочу точку, якщо два вентилятора з'єднані послідовно. Врахувати втрати у з'єднаннях при значенні місцевого опору ?м = 6,0 і поперечному перерізі 0,2 х 0,4 м.
a1,2 = 180; b1,2 = 12; c1,2 = 3; a3 = 100; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 0; bc = 2,2.
 З'єднання нагнітачів 24.Характерістіка двох вентиляторів і мережі задані у вигляді функцій pв = A + b L - c L2, pc = ac + bc L2 де: L - м3/ С, p - Па. Визначити робочу точку, якщо два вентилятора з'єднані паралельно. Врахувати втрати у з'єднаннях при значенні місцевого опору ?м = 6,0 і поперечному перерізі 0,2 х 0,4 м.
a1,2 = 180; b1,2 = 12; c1,2 = 3; a3 = 100; b3 = 0,0; c3 = 4; ac = 0; bc = 2,2.

Список використаних джерел

1. Поляков В. В., Скворцов Л. С. Насоси і вентилятори: Навч. Для вузів, М: Стройиздат, 1990.- 336с.

2. Калінушкін М. П. Вентиляторні установкі.- М .: Вища школа, 1979.- 223с.

3. Іванов О. По, Мамченко В. О. Аеродинаміка та вентилятори - К .: Машинобудування, Ленингр. отд-ие, 1986.- 280с.

4. Калінушкін М. П. Насоси і вентилятори: Навчальний посібник для вузів по спец. "Тешюгазоснабженіе і вентиляція", - М .: Вища школа, 1987, - 176с.

5. Калінушкін М. П. Гідравлічні машини та холодильні установки. М .: Вища школа, 1973.- 223с.

 
 Теотеріческая характеристики лопатевих нагнітачів |  Фактичні характеристики нагнітачів |  Подоба лопатевих нагнітачів |  універсальні характеристики |  Спільна робота нагнітачів |  Паралельне включення нагнітачів. |  Послідовне включення нагнітачів |  Змішане (комбіноване) включення нагнітачів. |  Стійкість роботи нагнітачів |  поршневі компресори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати