Головна

Розрахунок характеристики мережі

  1.  I. Формулювання завдання та характеристики СМО
  2.  II. Загальний розрахунок часу на тему
  3.  III. 2. Розрахунок середньої ширини смуги відведення
  4.  А) розрахунок незатянутой гвинтового з'єднання.
  5.  АБСОРБЦІЇ І ректифікації І ЕЛЕМЕНТИ РОЗРАХУНКУ
  6.  АВТОМАТИЗАЦІЯ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ
  7.  АКТИВНО-ПАСИВНІ РАХУНКУ РОЗРАХУНКІВ

Мережею називають систему трубопроводів і окремих агрегатів, приєднаних до нагнітача. Розрізняють мережі прості, що складаються з одного або декількох послідовно з'єднаних ділянок, і складні (розгалужені), з'єднання окремих ділянок в яких може бути паралельним.

Кожна мережа характеризується втратами тиску, які можна розділити на внутрішні (втрати на тертя і в місцевих опорах) і зовнішні (втрати у вихідному перерізі мережі). Сума внутрішніх та зовнішніх втрат тиску в мережі визначає повне гідравлічне опір мережі.

Втрати тиску на тертя, обумовлені в'язкістю рідини, виникають в результаті обміну кількістю руху, який відбувається між частинками сусідніх шарів рідини, що рухаються з різними швидкостями. Ці втрати визначають для окремих ділянок за формулою Дарсі - Вейсбаха:

 (1.16)

де dэ - Еквівалентний діаметр поперечного перерізу;

v - середня швидкість в трубі;

l - Довжина трубопроводу;

? - коефіцієнт гідравлічного опору тертя.

Втрати тиску в місцевих опорах, також обумовлені існуванням в'язкості рідини, виникають при зміні швидкості або напрямку течії потоку.

 (1.17)

Сумарні втрати в мережі складаються з місцевих втрат і втрат по довжині у всіх її елементах і для вентиляційної мережі втрати визначаються виразом

 (1.18)

Порядок розрахунку вентиляційної мережі:

· Задаємося продуктивністю L, м3/ С;

· Розраховуємо площа поперечного перерізу ?, ?.смоченний периметр і еквівалентний діаметр dэ;

· Обчислюємо число Рейнольдса Re = vdэ/ ?;

· Обчислюємо коефіцієнт гідравлічного опору тертя ?;

· Розраховуємо втрати тиску в мережі ?pa-b і pc за формулою (1.18).

 При розрахунку крапельних рідин розраховуються не тиску, а напори. Тоді формули розрахунку втрат напору візьмуть вигляд:  (1.19)
 (1.20)
 (1.21)

 
 Схема і принцип дії вихрового насоса. |  Схема і принцип дії поршневого насоса. |  Схема і принцип дії шестерневого насоса. |  Схема і принцип дії пластинчастого насоса. |  Схема і принцип дії аксіально-поршневого насоса. |  Схема і принцип дії радіально-поршневого насоса |  Схема і принцип дії струминного нагнітача. |  Основні робочі параметри нагнітачів |  Приклад 1.1. |  Приклад 1.2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати