Головна

Психологічна інтервенція девіантної поведінки

  1. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.
  2. Генетично детерміновані форми поведінки
  3. Економічна теорія поведінки споживачів.
  4. Концептуальні моделі споживчої поведінки
  5. Лекція 9. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
  6. Маркетингові дослідження як основа вивчення поведінки споживачів
  7. Модель поведінки виробників

Психологічна інтервенція - це психологічне втручання до особистісного простору з метою стимуляції позитивних змін. Мета інтервенції полягає в послабленні або усуненні тих форм поведінки, які перешкоджають соціальній адаптації.

Відмінною особливістю психологічної інтервенції виступає бажання змін з боку самої особистості, її готовність співпрацювати з психологом. У випадку девіантної поведінки неповнолітніх ініціатива та згода повинні йти від законних представників інтересів дитини.

Труднощі роботи з девіантною поведінкою особистості полягає у тому, що, зазвичай, на перших етапах соціально-психологічної допомоги підліток чинить опір змінам, не зважаючи на виразні негативні наслідки своєї поведінки. У таких випадках підставою для втручання може бути міра шкоди, яку наносить девіація. Наприклад, причиною звернення по допомогу наркозалежної людини часто є або серйозні проблеми зі здоров'ям, або досягнення нею ситуації "соціального дна".

Провідні завдання психологічного втручання:

- формування мотивації на соціальну адаптацію або видужан
ня;

- стимуляція особистісних змін;

- корекція конкретних форм девіантної'поведінки;

- збільшення гнучкості поведінки за рахунок розширення її ва
ріативності у різних ситуаціях;

- створення сприятливих соціально-психологічних умов для
особистісних змін або видужання.

До основних методів психологічної інтервенції можна віднести: психотерапію, психологічне консультування, психологічний тренінг, організацію терапевтичного або саногенного середовища. Шляхи психологічної інтервенції девіантної поведінка найбільш розроблені у руслі новедшкової психотерапії (біхевю ристична психологія).


Психолого-педагогічна корекція відхилень у поведінці дітей

В .залежності від мети інтервенції виділяють три види психотерапії:

- підтримуюча - забезпечує підтримку наявних захисних сил
та вироблення нових більш ефективних засобів поведінки;

- переучуюча - створює зовнішні та внутрішні умови, які за
безпечують перебудову поведінкових патернів;

- особистісно реконструктивна - спрямована на внутрішньоосо-
бистісні зміни через усвідомлення інтрапсихічних конфліктів.

Контрольні запитання


3. 4. 5. б.

Розкрити зміст поняття «девіантна поведінка». Обґрунтувати необхідність наявності всіх ознак девіантної поведінки для діагностики девіантності учня на прикладах. Порівняти поняття «девіація» та «психофізична вада». Дати визначення делінквентності.

Розкрити механізми формування адиктивної поведінки. Здійснити аналіз причин формування схильності до суїцид-ної поведінки.

Назвати біологічні чинники формування девіантної поведінки. Проаналізувати типи сімейного виховання та визначити їх вплив на формування девіацій.

Розкрити психологічні механізми формування девіантної поведінки.

10 11

Назвати негативні особистісні новоутворення. Назвати форми соціально-психологічної профілактики девіантної поведінки.

Визначити шляхи діагностики психологічної готовності до девіантної поведінки.

13. Проаналізувати шляхи та засоби подолання негативних осо-
бистісних новоутворень.

14. Визначити особливості педагогічно корекції важковиховува-
ності.

15. Скласти програму вивчення виховного впливу сім'ї.

16. Скласти програму вивчення виховного впливу школи.

17. Скласти програму вивчення виховного впливу класного ко
лективу.

18 Назвати шляхи психологічної інтервенції при девіаціях.

  103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   Наступна

Література | Характеристика різних видів порушень емоційно-вольової сфери | Корекція асинхронного дисгармонійного розвитку інтрапунітивного типу | Корекція викривлення переважно емоційно-афективного розвитку | ЇСЬКИМ. | Література | Модуль 1Ц | Порівняння акцентуаци та психопатії | Соціально-психологічна профілактика девіацій | Педагогічна корекція важковиховуваності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати