Головна

Організація допомоги учням з порушеннями зору в умовах загальноосвітньої школи

  1. Базові засади організовування управління в сучасних умовах
  2. Бъдещите лечителски школи
  3. ВИДИ І обсягИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
  4. Госпітальні види медичної допомоги.
  5. Деякі особливості розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями
  6. Догоспітальні види медичної допомоги.
  7. Етапи медичної евакуації ДСМК, їх організація та завдання.

коїмпж, НЄРІЗК° виразними порушеннями зорової функції hZuZ У НаВЧась в Умовах масової школи Питання про і Ниршгується з урахування таких факторів, як:

0 конкреТНИЙ зоровий діагноз і відповідні рекомендації лікаря-офтальмолога;

рівень соціальної адаптації дитини та її орієнтації у просторі; психолопчна готовність дитини та її родини до спільного навчання із здоровими дітьми;


Модуль 11 Лсилэо/юэопеЛкоггчна характеристика дітей з тъврушеннями. тсихофізичнаги

О можливість створення школою відповідних умов для дитини та фаховий психолого-педагогічний супровід.

Вчителю, який буде навчати дитину з порушеннями зорової функції, необхідно добре знати її психологічні особливості та варіанти їх проявів у освітньо-виховному процесі. Важливого значення набуває й підготовка учнівського та батьківського колективу до перебування у класі дитини з вадами зору. Дітям слід пояснити, чому один з однокласників буде носити окуляри (чи сказати про інші особливості), налаштувати, чим вони можуть допомогти своєму товаришеві, сформувати у них позитивне ставлення до нього. Так само певну підготовчу роботу слід провести й з дитиною із вадами зору: вона має бути готовою до подолання труднощів, до співпраці з іншими на рівноправних засадах. У дитини з вадами зору часто виникають труднощі спілкування з іншими людьми, особливо ведення діалог}'. Допомогу у подолання цієї проблеми можуть надати і вчитель, і психолог, і логопед. Рівень допомоги та її зміст визначається після повного обстеження дитини та спостереження за нею у процесі навчання й виховання.

При наявності у класі дитини з порушеннями зорової функції вчитель у процесі навчання повинен використовувати й певні корекційні прийоми для реалізації індивідуального підходу. Наведемо деякі з них.  85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   Наступна

Модуль П. Психалот-педшюгрша характеристика допей з порушеннями психофізичного | Література | Модуль II. Психапяю-педагатна характеристика допей з порушеннями пааюфізиююго | Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухової системи | І ~~-... ' і - -і -'■ .. - .-. , "..,,. і, . - - . .._ | Література | Причини порушень слухової функції | Групускладають фактори, які впливають на слуху дитини в один із періодів її розвитку і | Типологія школи відповідно до зниження слуху | Спеціальні школи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати