Головна

Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки

  1. Апаратура. Техніка і методика галотерапії
  2. Афармленне цытат. Даведачна-бібліяграфічны апарат навуковай літаратуры
  3. Вибір контактно-релейної апаратури.
  4. Державний апарат Афінської демократії складався із таких органів влади: народних зборів (екклесія), ради п'ятисот, геліеї, колегії стратегів і колегії архонтів.
  5. ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВУЗЛІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ
  6. Колючо-сисний ротовий апарат
  7. Контрольно-вимірювальні прилади, регулятори і апаратура управління.

Корекційна педагогіка є педагогічною наукою, тому вона користується багатьма загальними педагогічними поняттями, зокрема, освіта, виховання, навчання, методи, принципи, дидактика. Окрім цього корекційна педагогіка як дефектологічна наука користується загально дефектологічними поняттями, зокрема, корекція, компенсація, реабілітація, інтеграція, адаптація. Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки є досить широким, він використовує також певні категорії спеціальної психології, медичні терміни, міжнаукові поняття.

Наведемо визначення окремих важливих для корекційної педагогіки понять.

Освіта- результат завершеного навчання.

Навчання- цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички.

Виховання- передача досвіду суспільних стосунків і формування духовної сфери особистості. Використовується як у широкому (соціальному, педагогічному), так і вузькому розумінні.

Формування- процес становлення людини як соціальної істоти під впливом багатьох факторів екологічних, соціальних, економічних, психологічних, політичних та ш.


Модуль І

Розвиток- процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини.

Соціалізаціястановлення особистості людини на основі засвоєння нею елементів суспільної культури і соціальних цінностей.  54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Наступна

С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвеева, 2010 | ПЕРЕДМОВА | Структурно-логічна схема навчальної дисципліни | Результати навчання | Педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН | Модуль I | Порушення зорової функції | Порушення інтелектуального розвитку | Комплексні порушення декількох функцій | Причини порушень психофізичного розвитку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати