Головна

Педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН

  1. Д-р философских наук, проф. Л. Е. Серебряков
  2. Д-р философских наук, проф. Л. Е. Серебряков
  3. Доктор медицинских наук, профессор А. Турова и врач Э. Сапожникова
  4. Кандидат социологических наук, доцент Домбровская Анна Юрьевна
  5. Кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета Кемеровского института (филиала) РГТЭУ Ю. Г. Волгин,
  6. Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками

України В. М. Синьов. - К., 2006)

№ з/п Назви модулів і тем Кількість годин
Всього Сам. роб. Аудиторні заняття
Лекц. Сем. Практ. і лаб. Інд. роб.
1. Модуль і. Загальні питання корекційної педагогіки та спеціальної психології        
1.1. Предмет і завдання корекційної педагогіки та спеціальної психології. Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання        
1.2. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна характеристика). Загальні та специфічні закономірності розвитку, навчання і виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку      
1.3. Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний моніторинг розвитку дитини      
  Всього по модулю 1

Навчальна програма дисципліни «Основи корекціиног педагогіки >

Модуль 2. Психолого-педа-гогічна характеристика дітей з різними вадами психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного навчання (Диференціальна корекційна педагогіка)        
2 1 Особливості розвитку, навчай ня та виховання особистості при глибоких порушеннях слуху (питання сурдопедагогіки)          
2 2 Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях зору (питання тифлопедаго-пки)      
2 3 Особливості розвитку, навчан ня та виховання особистості при порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку, відхиленнях емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки (питання корекцшноі психопе-дагопки)      
Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких порушеннях мовлення (питання логопеда-гопки)          
Особливості розвитку, навчання та виховання особис гості при порушеннях рухової сфери (питання ортопедагопки)        
Всього по модулю 2 -
Разом по дисципліні  47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   Наступна

Миронова СП. | С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвеева, 2010 | ПЕРЕДМОВА | Структурно-логічна схема навчальної дисципліни | Порушення зорової функції | Порушення інтелектуального розвитку | Комплексні порушення декількох функцій | Причини порушень психофізичного розвитку | Література | Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати