Головна

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З аудіотекст

  1.  At work - на роботі
  2.  I. Методичні рекомендації
  3.  I. Рекомендації по вирішенню практичних завдань
  4.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  5.  II. Рекомендації з виготовлення процесуальних документів
  6.  III. 5. Будівництво тимчасових під'їзних шляхів, обсяги робіт. Підготовка кар'єрів до роботи
  7.  III. Висновки та рекомендації.

1. Уточніть кінцеве завдання роботи з аудіотекст (текст використовується тільки для розвитку аудіювання або на його основі буде розвиватися говоріння).

2. Виходячи з завдання, проаналізуйте аудиотекст з точки зору труднощів, які він може представити для ваших учнів (фонетичних, лексичних, граматичних, з точки зору змісту і т. Д.).

3. Згадайте деякі методичні рекомендації по роботі з аудіотекст (зняття труднощів різного характеру; необхідність установок на прослуховування; однократность пред'явлення (або в окремих випадках Дворазовий в залежності від завдання роботи з аудіотекст); темп подачі

___

1 Див .: «Нариси з методики навчання німецької мови» / Под ред. І. В. Рахманова. - М, 1974. -

С. 79-81.

тексту; умови подачі: з голосу, з магнітної плівки; способи контролю розуміння: загальні питання, спеціальні питання, невірні твердження, питання самих учнів по прослуханого тексту, складання плану прослуханого, переказ прослуханого по ланцюжку, по частинах, передача основного змісту прослуханого, обговорення прослуханого, викладені у письмовій формі прослуханого і т. д.).

4. Складіть і запишіть детальний план-конспект вашого мікроурока по роботі з аудіотекст, дотримуючись такої послідовності:

- Сформулюйте завдання мікроурока (розвиток аудіюєтся-вання, розвиток монологічного (діалогічного) форми мови на основі аудиотекста, викладені у письмовій формі прослуханого і т. Д.);

- Продумайте і запишіть, яким чином ви будете знімати труднощі (наприклад, ознайомлення учнів з 1-2 незнайомими лексичними одиницями, не повідомляючи яких неможлива робота з аудіотекст і т. Д.);

- Продумайте установку на прослуховування;

- Виберіть форму пред'явлення тексту (ваш розповідь, читання тексту, подача тексту з плівки);

- Виберіть способи перевірки розуміння прослуханого, виходячи з завдання мікроурока, можливостей ваших учнів, часу, яким ви володієте, і

т. д .;

- В разі необхідності, продумайте установку на вторинне прослуховування і пред'явіть учням текст вдруге;

- Продумайте і запишіть подальші форми роботи.

 
 Role cards |  Situation |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Методичні рекомендації студентам, які готуються ДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ |  тренувальні вправи |  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З ТЕКСТОМ |  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З лексики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати