Головна

Методичні рекомендації студентам, які готуються ДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ

  1.  I. Методичні основи
  2.  I. Методичні рекомендації
  3.  I. Рекомендації по вирішенню практичних завдань
  4.  II. Рекомендації з виготовлення процесуальних документів
  5.  III. Висновки та рекомендації.
  6.  III. Методичні рекомендації
  7.  III. Рекомендації по редагуванню документів

До початку IV курсу студенти вже володіють не тільки теоретичними знаннями, а й певними професійно значущими навичками і вміннями, наприклад, умінням правильно розподіляти увагу в процесі слухання мови на її утримання і оформлення; умінням помічати, фіксувати, класифікувати і навчально виправляти фонетичні, лексичні і граматичні помилки; умінням правильно користуватися класною дошкою; умінням голосно, чітко і виразно читати і говорити і т. д.

У процесі навчання мови на IV курсі слід використовувати ряд більш складних форм педагогічно спрямованої діяльності, що синтезують раніше сформовані навички і вміння. Однією з таких форм роботи, на думку багатьох досвідчених викладачів, є підготовка та проведення студентами на заняттях з практики усного та писемного мовлення навчальних епізодів уроків, або так званих мікроуроков.

Найбільш доцільно починати роботу над мікроурокамі в першому семестрі IV курсу. У цей час студенти інтенсивно займаються методикою викладання іноземних мов в школі, готуються до здачі іспиту з методики і до виходу на педагогічну практику. Саме в цей період у студентів особливо високі внутрішні мотиви, що сприяють серйозному ставленню до підготовки та проведення мікроуроков.

Використовуючи мовний та мовленнєвий матеріал даного підручника, професійні навички і вміння, сформовані на молодших курсах, а також відомості теоретичного, практичного характеру з курсу лекцій і практичних занять за методикою, студенти під керівництвом викладача з практики усного та писемного мовлення можуть проводити мікроурокі різних видів.

Можна назвати наступні з них:

- Мікроурокі по роботі з мовними зразками;

- Мікроурокі по роботі з текстом;

- Мікроурокі по роботі з лексикою;

- Мікроурокі по роботі над експресивної промовою;

- Мікроурокі по роботі з аудіо-текстом;

- Мікроурокі по роботі над фонетичної стороною усного мовлення та читання;

- Мікроурокі за письмовою контролю вироблених навичок і умінь;

- Мікроурокі із застосуванням епі- і діафільмів.

Безперечно, можливості навчання мови на факультетах іноземних мов значно відрізняються від можливостей навчання мови у неповній середній школі. Природно, що методика навчання в вузі відрізняється від методики навчання в середній школі. Однак при проведенні мікроуроков вона повинна максимально наближатися до вимог шкільної методики.

На кожному занятті (або кожному другому занятті) може бути проведено не більш одного мікроурока з подальшим його обговоренням.

Уроки підручника містять спеціальні завдання з проведення мікроуроков різного виду. Кожен студент зобов'язаний ретельно підготуватися до проведення одного типу мікроурока, т. Е. Скласти детальний план-конспект1, В якому повинна бути сформульована задача мікроурока, представлені етапи роботи над матеріалом, розроблені вправи з продуманими формулюваннями завдань і з ключами до них. У плані слід відобразити використання дошки, роздаткового матеріалу, технічних та інших засобів наочності. При виборі вправ студент може користуватися не тільки підручником IV курсу, а й іншими підручниками і навчальними посібниками, а також літературою, вказаною в планах до практичних занять за методикою.

Необхідно пам'ятати, що сам мікроурок може займати 15-18 хвилин і 5-7 хвилин - його аналіз, т. Е. Не більше 25 хвилин в цілому. Можна рекомендувати студентам прорепетирувати будинку детально розписаний мікроурок з годинником в руках, з тим щоб в аудиторії не вийти за межі відведеного часу.

Викладач практики усного та писемного мовлення перевіряє вибірково 3-4 плану-конспекту мікроурока даного

___

1 З формою плану-конспекту студент може ознайомитися в кабінеті методики.

виду, вказує на недоліки і можливі помилки, дає відповідні рекомендації, перевіряє ключі і т. д. і призначає одного студента для проведення мікроурока.

Студент, обраний викладачем, виступає в ролі вчителя і проводить мікроурок. Решта членів групи є «учнями», а після проведення мікроурока беруть участь в його обговоренні1.

Підготовка до мікроуроку будь-якого виду повинна починатися з того, що студент переглядає конспекти лекцій і літературу, рекомендовану до практичного заняття з методики по цікавить його темі. При підготовці до проведення мікроуроков студенти можуть користуватися рекомендаціями, які приводилися нижче.

 
 Giving clarification |  Role cards |  Cast list |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Situation |  Role cards |  Role cards |  Role cards |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати