На головну

Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 122

  1.  I. Методичні основи
  2.  I. Основи вибіркового спостереження
  3.  I. Перепишіть наступні пропозиції, випишіть з них дієслово-присудок, визначте його відовременние форму. Переведіть пропозиції на російську мову.
  4.  I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них відовременние форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  5.  II ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА АНГЛІЙСЬКА МОВА
  6.  II. Система дієслівних форм. Основи дієслова.
  7.  III. Фізичні основи національного характеру. Органічна будова і темперамент.

14. Ознайомтеся з термінами тексту 3.

human-readable form - зручна для читання форма performance [pa'fxmsns] - (робоча) характеристика; продуктивність; швидкодія; швидкість роботи; пропускна здатність

character printer - принтер з посимвольной печаткою; символьний принтер

line printer [ 'lain] - принтер з порядкової печаткою page printer [' peid;] - принтер з посторінковою печаткою

(Поп) impact printer [ 'nonimpskt] - (біс) контактний принтер

letter-quality printer - принтер з друкарським якістю друку

dot-matrix printer [ 'dot' meitnks] - точково-матричний принтер

ink-jet printer [ 'ink' d3et] - струменевий принтер laser-beam printer [ 'leiza * bi: m] - лазерний принтер

to identify [ai'dentifai] - ідентифікувати; розпізнати; позначити

approach [ap'routj] - підхід; метод; принцип; наближення

at a time - за один раз; одночасно

to cause [ 'ko: z] - викликати; приводити до (ч.-л.); змушувати; змушувати

to strike against a ribbon - ударяти по стрічці typewriter ftarpraits] - друковане пристрій to spray drops of ink - розпорошувати краплі чорнила to affect [a'fekt] - впливати; впливати; позначатися на (ч.-л.)

technique [tek'mk] - метод; спосіб; техніка; методика; технологія

printer output - висновок на друк; Ви друкуєте дані


123__________ / _________________ Unit 9. Input-Ouput Units

15. Прочитайтетекст і назвіть типи принтерів іїх призначення.

Text3. OUTPUT DEVICES. PRINTERS

Printers provide information in a permanent, human-readable form. They are the most commonly used output devices and are components of almost all computer systems. Printers vary greatly in performance and design. Vfe will classify printers as character printers, line printers and page printers in order to identify three different approaches to printing, each with a different speed range. In addition, printers can be described as either impact or nonimpact. Printers that use electromechanical mechanisms that cause hammers to strike against a ribbon and the paper are called impact printers. Nonimpact printers do not hit or impact a ribbon to print.

Character printers print only one character at a time. A typewriter is an example of a character printer. Character printers are the type used with literally all microcomputers as well as on computers of all sizes whenever the printing requirements are not large. Character printers may be of several types. A letter-quality printer is a character printer which produces output of typewriter quality. Letter-quality printers typically have speeds ranging from 10 to 50 characters per second. Dot-matrix printers form each character as a pattern of dots. These printers have a lower quality of type but are generally faster printers than the letter-quality printers - in the range of 50 to 200 characters per second. One of the newest types of character printer is the ink-jet printer. It sprays small drops of ink onto paper to form printed characters. The ink has a high iron content, which is affected by magnetic fields of the printer. These magnetic fields cause the ink to take the shape of a character as the ink approaches the paper.

Line printers are electromechanical machines used for high-volume paper output on most computer systems. Their printing speeds are such that to an observer they appear to be printing a line at a time. They are impact printers. Trie speeds of line printers vary from 100 to 2500 lines per minute. Line printers have been designed to use many different types of printing mechanisms. Two of the most common print mechanisms are


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 124

 the drum and the chain. Drum printers use a solid, cylindrical drum, rotating at a rapid speed. Speeds of dram printers vary from 200 to over 2000 lines per minute. Chain printers have their character set on a rapidly rotating chain called a print chain. Speeds of chain printers range from 400 to 2400 lines per minute.

Page printers are high-speed nonimpact printers. Their printing rates are so high that output appears to emerge from the printer a page at a time. A variety of techniques are used in the design of page printers. These techniques, called electrophotographic techniques, have developed from the paper copier technology. Laser-beam printers use a combination of laser beam and electrophotographic techniques to create printer output at a rate equal to 18000 lines per minute.

16. Дайте відповідь на питання, використовуючи інформацію тексту.

1. What are the three types of printers? 2. What is a letter-quality printer? 3. What is a dot-matrix printer? 4. What type of printer is the most common with microcomputer systems? 5. What is the most common printer type used on large computer systems? 6. What is an impact printer? Give an example. 7. What is a nonimpact printer? Give examples. 8. What are the most widely used printers? 9. How do you distinguish between a letter-quality printer and a dot-matrix printer? 10. Which of these printers is slower? 11. What types of character printers do you know? 12. How are printed characters formed by means of an ink-jet printer? 13. What are the main types of a line printer? Which of them is faster? 14. What techniques are used in the operation of page printers?

17. Знайдіть у тексті англійські еквіваленти наступних
 словосполучень:

Зручна для сприйняття людини форма; найуживаніші пристрої виведення інформації; відрізнятися за принцип роботи даного продукту і зовнішнім виглядом; принтери з посимвольной печаткою; принтери з порядкової печаткою; принтери з посторінковою печаткою; різні методи друку; діапазон швидкості; принтери контактні і безконтактні; ударяти по стрічці; друкувати по одному символу; буквально все комп'ютери; а також; вимоги друку; принтер з друкарським якістю печа-


125 Unit 9. Input-Ouput Units

 ти; точково-матричні принтери; струменеві принтери; розбризкувати краплі чорнила; високий вміст заліза; магнітні поля; приймати форму символу; здається, що друкують по рядку; барабанний принтер; цепочечние принтери; лазерний принтер.

18. Згадайте значення нових слів і спробуйте пере
 вести словосполучення з цими словами.

Approach: comprehensive approach; database approach; educational (training) approach; general approach; graphic approach; self-study approach; step-by-step approach; trial-and-error approach.

Performance: application performance; computer performance; device performance; disk performance; display performance; error performance; execution performance; memory performance; network performance; processor performance.

Printer: black-and-white printer; color printer; character (at-a-time) printer; dot-matrix printer; graphical (image) printer; impact printer; ink:jet printer; laser printer; letter-quality printer; matrix printer; network printer; page (at-a-time) printer.

Technique: advanced technique; analog technique; computing technique; display (video) technique; formatting technique; hardware technique; measuring technique; modeling (simulation) technique; multimedia technique; numerical technique; programming technique; scanning technique; software technique; testing technique.

19. Переведіть пропозиції, що містять інфінітивний
 оборот Nominative with the Infinitive (складне підлягаючи
 ний).

1. Printers are known to vary greatly in performance and design. 2. They are expected to be the most commonly used devices. 3. Magnetic fields are supposed to effect a high iron content of the ink. 4. The ink-jet printer is stated to be one of the newest types of character printers. 5. Electrophotographic techniques proved to have developed from the paper copier technology. 6. An impact printer is considered to produce a printed character by impacting a character font against the paper. 7. Dot-matrix printers seem to have a lower quality of type. 8. The most common printer type used on larger systems is sure to be the line printer. 9. A lot of techniques are believed to be used in the de-


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 126

 sign of printers. 10 A laser is certain to be an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation.

20. Прочитайте текст і складіть письмово реферат на ан
 глійском мовою.

MAGNETIC MEDIA DEVICES

Some of the devices mentioned above can perform both the input and output functions. Magnetic disc, magnetic diskette, and magnetic tape are examples of such devices. Magnetic discs, diskettes, and tapes can record data as output from primary storage and can also serve as input devices returning the data to primary storage.

Data are recorded on magnetic discs and magnetic tapes either by outputting the data from primary storage or by using a data recorder. Data recorders are not input devices, and they are not connected to the computer system. Instead they are offline recorders. The magnetic media recording devices are key-to-disk, key-to-diskette, and key-to-tape machines.

Key-to-disk devices are used as data recording stations in multistation shared-processor systems. They are able to correct data before storing it on a magnetic disk and before its entry into the main computer system.

Key-to-diskette systems store data on flexible discs, called diskettes. Diskettes are inexpensive and reusable.

Key-to-tape devices can record data on reels, on cassettes, and on tape cartridges. The magnetic tape reels produced by key-to-tape systems are in a computer-compatible format for subsequent direct data input into a computer. However, data on cartridges and cassettes often are transferred to higher-speed media, such as a full-sized reel of magnetic tape or magnetic disc, for data transfer to the computer.

21. Виконайте переклад наступного тексту письмово по
 варіантів.

KEYBOARD DEVICES

1. There is a wide variety of keyboard devices, or terminals, available for use in entering data directly into a computer.


127 Unit 9. Input-Ouput Units

The visual display terminal (VDT) is the most popular type of I / O device in use today. It consists of a typewriterlike keyboard for inputting and a cathode ray tube (CRT) for displaying output data. Each character entered through the keyboard is also displayed on the CRT. When keyed the data are held in a small memory, called a buffer, within the terminal itself. The data are not sent on to the computer until the operator presses an enter key on the keyboard. This allows the operator the opportunity to proofread or verify the data being entered by reading the data displayed on the screen. There are three major uses of VDT's: alphanumeric displays, graphic displays, and input through a light pen.

Alphanumeric displays. The most common use of the visual display terminal is to display alphanumeric data, that is, character data. Because of their relatively fast output rates and their ability to provide a viewer with an "instant" output, video displays have replaced printers for many applications.

Graphic displays. Visual display terminals with a graphic display capability provide a very powerful and versatile tool for many users. Graphic-display devices provide not only a means of displaying high-resolution drawings but also the capability of manipulating and modifying the graphic display. The busi-nessperson can use the graphic display to present data in the form of line charts, bar charts, or pie charts. Graphic displays can be very effective in information systems for business manager.

2. Different types of keyboard devices, such as visual display terminals, teleprinter terminals, and point-of-sale devices are among the keyboard devices.

A light pen is a photosensitive penlike instrument which can sense a position on the cathode ray tube (CRT) when the end of the pen is held against the screen. The light pen is an input device. By sensing the position on the screen when you touch it by the light pen, you are inputting data to the main storage. The light pen is commonly used by engineers to modify designs.

Teleprinter terminals. There are situations where it is desirable to have a printed copy of data outputted to a terminal. If a user finds a printed copy to be required, the solution could be a teleprinter terminal. A teleprinter terminal has a keyboard for input and a typewriterlike printer for output. These printers are


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 128

 character printers and are therefore slower output devices than CRT displays.

A point-of-sale (POS) device is the electronic equivalent of a cash register, however it is capable of capturing more data than a cash register. Most point-of-sale devices are online terminals attached to a computer for processing the transaction while the customer is making the purchase. The significant features of most of the current electronic POS devices include: the capability of entering extensive information about the sale, the guiding of the operator through the possible transactions by a series of lighted indicators or messages, a provision for transmission of the data to a central computer, and the provision for a local computational capability such as price extensions and tax calculations.

TESTS 1. Вставте необхідні слова замість пропусків.

1. Input-output devices allow the computer to________ with

its external environment.

a) compute; b) command; c) communicate

2. An I / O interface is a special________ that converts input

data to the internal codes.

a) register; b) processor; c) plotter

3. The______ devices allow the computer to communicate

with its external environment.

¦ a) high-speed; b) medium-speed; c) low-speed

4. The low-speed devices are those with complex mechani-

cal motion or those that operate at the speed of a human

operator.

a) mechanical; b) electrical; c) electronic

5. Data are entered from a________ in a manner similar to

typing.

a) keyboard; b) digitizer; c) printer

6. A remote banking terminal is an example of a__________

input environment.

a) human-dependent; b) human-independent; c) human-related


129 Unit 9. Input-Ouput Units

 7. Input______ match the physical or electrical character-

istics of input devices to the requirements of the computer

system.

a) interconnections; b) interfaces; c) intercommunication

8. They______ data into the binary codes.

a) transmit; b) translate; c) transform

2. Узгодьте слова лівої колонки з їх інтерпретацією,
 запропонованої справа.

1. Scanner sa) a device producing output in a hu-

man-readable format;

2. Keyboard ?, b) a manipulator used mainly in com-

puter games;

3. Touch pad> c) a device enabling to get video imag-

es in digital form;

4. Mouse d) a device converting the finger move-

ment into the cursor movement , across the screen;

5. Plotter oe) a device for direct data entry, which

can convert images into the computer form;

6. Joystick '0 a special pen that can draw and in-

put texts;

7. Digital camera 'X g) a device inputting numerical and text

data by means of keys;

8. Magnetic disc '¦' h) an optic-mechanical device helping

the user select images on computer display due to rotating balls;

9. Printer i) an entirely electronic high-speed de-

vice keeping information.

3. Прочитайте уважно текст. Заповніть пропуски подхо
 дящими словами в пропозиціях, даних після тексту.

SCANNERS

Scanners provide a capability for direct data entry into the computer system. The major advantage of this direct data entry is that humans do not have to key the data. This leads to faster and more accurate data entry. The two major types of scanners


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 136

 are optical scanners and magnetic-ink character recognition devices.

Optical scanners are input devices that can "read" data recorded on paper. The scanning techniques used involve a light source and light sensors; thus, they are called optical devices. The data to be scanned may be typed or handwritten characters, data-coded as pencil marks, or data-coded as bars. The common optical scanner devices are called optical character readers, optical mark readers, and bar-code readers.

An optical character reader (OCR) inputs data by using optical scanning mechanisms that can detect or scan alphabetic and numeric characters printed on paper. If the data are typewritten, they must be typed using a special type font, called an OCR font. Examples of the use of OCR devices include the scanners used by the Postal Service to aid in sorting bulk mail, and as first-draft input for word processing system.

Optical mark readers (OMR) are able to detect pencil marks, made on special paper forms. The actual inputting of data through an OMR device involves shining a light on the page being scanned and detecting the reflections from the pencil marks. Pencil marks made with a soft lead pencil (high graphite content) will reflect the light. It is this reflection that the OMR device detects.

Optical bar-code readers detect combinations of marks or printed bars that represent the data. Bar codes have been used for a number of years for some types of credit card processing and by the post office for mail sorting. It is very common to use bar-code readers in conjunction with point-of-sale devices. The most widely known bar code is the universal product code (UPC), which now appears on almost all retail packages.

Magnetic-ink character recognition (MICR) devices were developed to assist the banking industry. MICR devices speed up data input for the banking industry by reading characters imprinted on paper documents using a magnetic ink (an ink that contains iron oxide particles). Check and deposit form processing is the largest application of MICR.


}? L _________________________ Unit 9. Input-Ouput Units

Notes _____________________

bar-coded reader - пристрій ^ зчитування штрих-коду type font - друкарський шрифт point-of-sale device - касовий термінал

1. The scanning techniques of optical scanners use___.

a) mechanical mechanisms; b) electronic processor c) a light source

2. Optical bar-code readers have been used by the____.

a) radioengineering; b) banking industry; c) post-office

3. The largest application of______ is processing of vari-

ous documentation in bank industry, a) OMR; b) OCR; c) MICR


Unit 10 PERSONAL COMPUTERS

 1. Ознайомтеся з новими словами і термінами тексту 1.

personal computers - персональні комп'ютери competitive operating systems - конкуруюча операційна система

IBM (International Business Machine) - фірма з виробництва комп'ютерів to enter the fray - вплутатися в бійку computer of choice - кращий комп'ютер to fall by the wayside - залишитися в стороні; поступитися дорогою

to survive onslaught [sa'vaiv 'onsbt] - витримати конкуренцію

word size - розмір слова; розрядність двійкового слова soft-copy output - висновок електронної, програмно-керованої копії

hard-copy output - висновок «твердої» друкованої копії online storage - неавтономне зберігання даних в ЗУ offline storage - автономне зберігання даних окремо

від комп'ютера

input media - носій для вхідних даних output media - носій для вихідних даних general -purpose - універсальний; загального призначення stand-alone - автономний to plug in [ 'р1лд in] - підключати; приєднувати leisure activities [ '1езз ak'tivitiz] - дозвільної діяльності

2. Прочитайте текст і скажіть, чи існують відмінності пров
 сональних комп'ютерів від великих комп'ютерів і в
 чому вони полягають.

Text 1. PERSONAL COMPUTERS

Personal computers are supposed to appear in the late 1970s. One of the first and most popular personal computers was the


133___________________________ Unit 10. Personal Computers

Apple II, introduced in 1 977 by Apple Computer. During the late 1970s and early 1980s, new models and competitive operating systems seemed to appear daily. Then, in 1981, IBM entered the fray with its first personal computer, known as the IBM PC. The IBM PC quickly became the personal computer of choice, and most other personal computer manufacturers fell by the way-side. One of the few companies to survive IBM's onslaught was Apple Computer, which is sure to remain a major player in the personal computer marketplace. In less than a decade the microcomputer has been transformed from a calculator and hobbyist's toy into a personal computer for almost everyone.

What is a personal computer? How can this device be characterized?

- First, a personal computer being microprocessor-based,
 its central processing unit, called a microprocessor unit,
 or MPU, is concentrated on a single silicon chip.

- Second, a PC has a memory and word size that are small
 er than those of minicomputers and large computers.
 Typical word sizes are 8 or 16 bits, and main memories
 range in size from 16 До to 512 K.

- Third, a personal computer uses smaller, less expensive,
 and less powerful input, output and storage components
 than do large computer systems. Most often, input is by
 means of a keyboard, soft-copy output being displayed on
 a cathode-ray tube screen. Hard-copy output is produced
 on a low-speed character printer.

- A PC employs floppy disks as the principal online and
 offline storage devices and also as input and output me
 dia.

- Finally, a PC is a general-purpose, stand-alone system
 that can begin to work when plugged in and be moved
 from place to place.

Probably the most distinguishing feature of a personal computer is that it is used by an individual, usually in an interactive mode. Regardless of the purpose for which it is used, either for leisure activities in the home or for business applications in the office, we can consider it to be a personal computer.


 Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 134

3. Дайте відповідь на питання, використовуючи інформацію тексту.

1. When did the first personal computer appear? 2. What was one of the first PC model? 3. What is a personal computer?

4. What are the four main characteristics of a PC? 5. What does
 the term * microprocessor-based "mean? 6. What are the typi
 cal word sizes of a PC? 7. How is input carried out in personal
 computers? 8. What principle storage devices do PC use?
 9. What kind of a system is a PC? 10. What differs personal com
 puters from large computer systems?

4. Знайдіть в тексті англійські еквіваленти наступних
 словосполучень:

Конкуруюча операційна система; з'являтися щодня; вплутатися в бійку; кращий комп'ютер; залишитися в стороні; витримати конкуренцію; головний постачальник на комп'ютерному ринку; іграшка для любителя; мікропроцесорний; цілісний кристал (мікросхема) з кремнію; розмір слова; компоненти меншої потужності; за допомогою; вивести на екран; низкоскоростной принтер з посимвольной печаткою; використовувати гнучкі диски; прилади (не) автономного зберігання даних; універсальний; автономна система; відмінна риса; інтерактивний режим; незалежно від мети; Дозвільна діяльність.
 Узгодьте слова в лівій колонці з їх інтерпретацією, запропонованої справа. |  Unit 5. Computer Systems: An Overview |  Прочитайте текст 2 і скажіть, яку додаткову інформацію ви дізналися про дію основних пристроїв комп'ютера. |  Згадайте значення нових слів і спробуйте переве сти словосполучення, що вживаються з цими словами. |  Ознайомтеся з термінами тексту 2. |  DIGITAL COMPUTER OPERATION |  TESTS 1. Вставте замість пропусків необхідні слова. |  Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 102 |  Unit & Central Processing Unit |  Text 2. THE CPU MAIN COMPONENTS |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати