Головна

Ознайомтеся з термінами тексту 2.

  1. " Розуміння "тексту на природній мові
  2.  Араньяки (трактати про життя в лісі) вважаються доповненням до Брахманам. У цих текстах, преставляет різні об'яненія обрядів, міститься вагоме філософське вчення.
  3.  Б) Процедура ненаправленного якісного контент-аналізу вихідного тексту
  4.  Б) Членування мовного висловлювання (тексту) і основні одиниці мови
  5.  Біоетика в ліберальному і консервативному контекстах
  6.  У двууровневой або багаторівневої організації "двуадресного" тексту.
  7.  введення тексту

medium (pi. media) - носій; Середа capacity - місткість; обсяг пам'яті); пропускна здатність

media capacity - місткість носія

data access time - час доступу до даних

per bit - на одиницю інформації

to transfer- передавати (ся); переносити (ся); Перес-робити (ся)

archival storage - архівне ЗУ; архівна пам'ять to depend - залежати від; покладатися, розраховувати на to rotate - обертати (ся); чергувати (ся); змінювати (ся) reason - причина; заснування; довід; обґрунтовувати;

робити висновок

solid-state device - твердотільний прилад magnetic core - магнітний сердечник


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 90

 bipolar semiconductor - біполярний напівпровідник

metal-oxide semiconductor (MOS) - структура метал-оксид-напівпровідник randomly - довільно

random-access memory (RAM) - оперативний пристрій (ОЗУ)

sound recording - звукозапис

to arrange - розміщувати; розташовувати; встановлювати;

монтувати tape device - ЗУ на магнітній стрічці

to range - класифікувати; розташовувати в порядку; лежати в діапазоні

magnetic disc storage - ЗУ на магнітному диску

moving-head device - пристрій з рухається головкою

predominant - переважаючий; домінуючий flexible -гнучкий; настроюється; змінюваний floppy (disk) - гнучкий диск (ета); ЗУ на гнучкому диску to meet the demands - задовольняти потреби

9. Прочитайте текст 2 і скажіть, як ви розумієте термін «запам'ятовує середовище» і які компоненти її складають. Переведіть текст.

Text 2. STORAGE DEVICES

Storage media are classified as primary storage or secondary storage on the basis of combinations * of cost, capacity, and access time. The cost of storage devices is expressed as the cost per bit of data stored. The most common units of cost are cents, millicents (0.001 cents) and microcents (0.000001 cents). The time required for the computer to locate and transfer data to and from a storage medium is called the access time for that medium. Capacities range from a few hundred bytes of primary storage for very small computers to many billions of bytes of archival storage for very large computer systems.

Memories may be classified as electronic or electromechanical. Electronic memories have no moving mechanical parts, and


91 Unit 7. Storage

 data can be transferred into and out of them at very high speeds. Electromechanical memories depend upon moving mechanical parts for their operation, such as mechanisms for rotating magnetic tapes and disks. Their data access time is longer than is that of electronic memories; however they cost less per bit stored and have larger capacities for data storage. For these reasons most computer systems use electronic memory for primary storage and electromechanical memory for secondary storage.

Primary storage has the least capacity and is the most expensive; however, it has the fastest access time. The principal primary storage circuit elements are solid-state devices: magnetic cores and semiconductors. For many years magnetic cores were the principal elements used in digital computers for primary storage. The two principal types of semiconductors used for memory are bipolar and metal-oxide semiconductors (MOS). The former is faster, the latter is more commonly used at present. Because data can be accessed randomly, semiconductor memories are referred to as random-access memory, or RAM.

There is a wide range of secondary storage devices. Typical hardware devices are rotating electromechanical devices. Magnetic tapes, disks, and drums are the secondary storage hardware most often used in computer systems for sequential processing. Magnetic tape, which was invented by the Germans during World War II for sound recording, is the oldest secondary storage medium in common use. Data are recorded in the form of small magnetized "dots" that can be arranged to represent coded patterns of bits.

Tape devices range from large-capacity, high-data-rate units used with large data processing systems to cassettes and cartridges used with small systems. Magnetic disk storage, introduced in the early 1960s, has replaced magnetic tape as the main method of secondary storage. As contrasted with magnetic tapes, magnetic discs can perform both sequential and random processing. They are classified as moving-head, fixed-head, or combination moving-head and fixed-head devices. Magnetic discs are the predominant secondary storage media. They include flexible, or floppy discs, called diskettes. The "floppies" were introduced by IBM in тисячі дев'ятсот сімдесят дві and are still a popular storage medium to meet the demands of the microcomputer market.Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 92

 10. Дайте відповідь на питання, використовуючи інформацію тексту.

1. How are storage media classified? 2. How is the cost of storage devices expressed? 3. What is the access time for storage media? 4. How does the storage capacity range? 5. What are the two main types of storage devices? 6. What are electronic storage devices? 7. What are the principal primary storage circuit elements? 8. What are the main secondary storage devices? 9. What is the oldest secondary medium and when was it invented? 10. What is a floppy?

11. Знайдіть у тексті англійські еквіваленти наступних
 словосполучень
:

Пристрої, що запам'ятовують; носії пам'яті; первинні ЗУ; вторинні ЗУ; час доступу; вартість ЗУ; діапазон ємності пам'яті; архівна пам'ять; рухомі механічні частини; обертові магнітні стрічки і диски; з цих причин; твердотільні пристрої; магнітні сердечники; напівпровідники; оперативне ЗУ; апаратне забезпечення вторинної пам'яті; звукозапис; . намагнічені точки; представляти зашифровану комбінацію одиниць інформації; на відміну від магнітних стрічок; послідовна і довільна обробка; пристрою з рухомої і фіксованої головкою; задовольняти потреби; гнучкий диск.
 Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визна чення, представлені справа. |  Згадайте значення нових слів і здогадайтеся про зна чення їх похідних. |  Стаття (текст) присвячена проблемі / питання ... На початку статті |  Types of computers |  Переведіть пропозиції, що містять Participle I і Participle II, в функції обставини. |  Згадайте значення нових слів і спробуйте пере вести словосполучення, що вживаються з цими словами. |  STEPS IN THE DEVELOPING OF COMPUTERS |  Узгодьте слова в лівій колонці з їх інтерпретацією, запропонованої справа. |  Unit 5. Computer Systems: An Overview |  Прочитайте текст 2 і скажіть, яку додаткову інформацію ви дізналися про дію основних пристроїв комп'ютера. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати