Головна

Переведіть пропозиції, що містять Participle I і Participle II, в функції обставини.

  1.  A. ПЕРЕДНЯ брелоки
  2.  F52 / Сексуальні розлади (дисфункції), не обумовлені органічними порушеннями або хворобами.
  3.  F82 Специфічні розлади розвитку моторної функції.
  4.  FE 27 15 Е Функції Відділу освіти конференції.
  5.  Fill in the blanks with Passive Participles of the verb in brackets
  6.  Fill in the blanks with Passive Participles of the verb in brackets
  7.  Fill in the blanks with Passive Participles of the verb in brackets

1. When entering the Internet, I always find a lot of interesting information. 2. Though never built Babbage's analytical engine was the basis for designing today's computers. 3. When written in a symbolic language programs require the translation into the machine language. 4. While operating on the basis of analogy analog computers simulate physical systems. 5. When used voltage represents other physical quantities in analog computers. 6. Being discrete events commercial transactions are in


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 60

 a natural form for a digital computer. 7. As contrasted with the analyst, the computer system architect designs computers for many different applications. 8. While dealing with discrete quantities digital computers count rather than measure. 9. When using a microcomputer you are constantly making choice - to open a file, to close a file, and so on. 10. As known all computer systems perform the functions of inputting, storing, processing, controlling, and outputting.

7. Ознайомтеся з термінами тексту 2.

hardware [ 'hcudwes] - апаратне забезпечення; апаратура; обладнання

software [ 'softwea] - програмне забезпечення; програмні засоби

system software - системне програмне забезпечення

application software - прикладне програмне забезпечення

firmware [ 'faimwea] - вбудоване / мікропроцесорний програмне забезпечення

visible units [ 'vizibl' jirnits] - видимий блок, пристрій procedure [pra'SKd & d] - процедура, процес; метод, методика; алгоритм

to associate [s'soujieit] - з'єднувати; об'єднувати; пов'язувати

associated documentation - відповідна документація

to execute applications programs - виконувати прикладні програми

payroll [ 'peiroul] - платіжна відомість

inventory control [m'ventsn ksn'troul] - інвентаризація; переоблік

investment analyses [s'nsehsiz] - аналіз інвестицій (капіталовкладень)

to protect [pfa'tekt] - захищати

read-only memory (ROM) - постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗУ)

to refer to [лТе:] - ставитися до; посилатися на


61 Unit 5. Computer Systems: An Overview

 to substitute [ 'sAbstitjmt] - замінювати; заміщати

to cause [ 'ko: z] - змушувати, змушувати; причина, підстава

to accomplish [s'komplij] - завершувати, закінчувати; виконувати, здійснювати

performance [ps'foimans] - продуктивність; швидкодія; робоча характеристика

8. Прочитайте текст 2 і поясніть, як ви розумієте терміни «апаратне забезпечення» і «програмне забезпечення». Переведіть текст.

Text 2. HARDWARE, SOFTWARE, AND FIRMWARE

The units that are visible in any computer are the physical components of a data processing system, or hardware. Thus, the input, storage, processing and control devices are hardware. Not visible is the software - The set of computer programs, procedures, and associated documentation that make possible the effective operation of the computer system. Software programs are of two types: systems software and applications software.

Systems software are the programs designed to control the operation of a computer system. They do not solve specific problems. They are written to assist people in the use of the computer system by performing tasks, such as controlling all of the operations required, to move data into and out of a computer and all of the steps in executing an application program. The person who prepares systems software is referred to as a systems programmer. Systems programmers are highly trained specialists and important members of the architectural team.

Applications software are the programs written to solve specific problems (applications), such as payroll, inventory control, and investment analysis. The word program usually refers to an application program, and the word programmer is usually a person who prepares applications software.

Often programs, particularly systems software, are stored in an area of ??memory not used for applications software. These protected programs are stored in an area of ??memory called readonly memory (ROM), which can be read from but not written on.


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 62

Firmware is a term that is commonly used to describe certain programs that are stored in ROM. Firmware often refers to a sequence of instructions (software) that is substituted for hardware. For example, in an instance where cost is more important than performance, the computer system architect might decide not to use special electronic circuits (hardware) to multiply two numbers, but instead write instructions (software) to cause the machine to accomplish the same function by repeated use of circuits already designed to perform addition.

Дайте відповідь на питання, використовуючи інформацію тексту.

1.What is hardware? 2. Give the definition of software. 3. What are the types of software? 4. What are systems software? 5. What kind of tasks do systems software perform? 6. Who prepares systems software? 7. What are applications software? 8. What problems do applications software solve? 9. What is firmware? 10. How can a computer system architect use firmware?

10. Знайдіть у тексті англійські еквіваленти наступних
 словосполучень:

Видимі пристрої; система обробки даних; апаратне забезпечення; набір комп'ютерних програм; відповідна документація; ефективна робота; системне програмне забезпечення; прикладне програмне забезпечення; системний програміст; платіжна відомість; переоблік; аналіз інвестицій; прикладна програма; працює тільки в режимі читання; постійний запам'ятовуючий пристрій; послідовність команд; в разі; продуктивність; електронна ланцюг; множити числа; змусити машину виконувати ту ж функцію; виконувати додавання.
 Ознайомтеся з термінами тексту 1 |  Text У. THE FIRST CALCULATING DEVICES |  Згадайте значення наступних дієслів і підберіть до них похідні. Наприклад: to calculate - calculating, calculator, calculation. |  Підберіть замість пропусковподходящее за змістом слово. |  Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «обробка інформації» та «ієрархія запам'ятовування інформації». |  Basic data processing operations |  Data storage hierarchy |  Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визна чення, представлені справа. |  Згадайте значення нових слів і здогадайтеся про зна чення їх похідних. |  Стаття (текст) присвячена проблемі / питання ... На початку статті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати