Головна

СанПіН 2.1.3.2630-10 5 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

15.19.4. При попаданні біологічних рідин в очі промити їх розчином перманганату калію у воді в співвідношенні 1: 10000.

15.19.5. При уколах і порізах вимити руки, не знімаючи рукавичок, проточною водою з милом, зняти рукавички, видавити з ранки кров, вимити руки з милом і обробити ранку 5% спиртовою настоянкою йоду. При наявності на руках мікротравм, подряпин, саден заклеїти пошкоджені місця лейкопластиром.

15.19.6. За свідченнями проводиться екстрена профілактика гепатиту B і ВІЛ-інфекції згідно з додатком 12.

15.19.7. При отриманні травм, в тому числі мікротравм (уколи, порізи), небезпечних в плані інфікування, відповідальний за профілактику парентеральних інфекцій в ЛПО організовує реєстрацію в журналі обліку травм і складає акт відповідно до законодавства Російської Федерації.

15.20. Для догляду за шкірою рук використовуються пом'якшувальні і захисні креми, що забезпечують еластичність і міцність шкіри.

II. організація дезінфекційних

і стерилізаційних заходів в організаціях,

здійснюють медичну діяльність

1. Загальні положення

1.1. З метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (далі - ВЛІ) в лікувально-профілактичної організації (далі - ЛПО) здійснюються дезінфекційні та стерилізаційні заходи, які включають в себе роботи з профілактичної та осередкової дезінфекції, дезінсекції, дератизації, знезараженню, передстерилізаційного очищення і стерилізації виробів медичного призначення .

Відповідальність за організацію і проведення дезінфекційних (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) і стерилізаційних (передстерилізаційне очищення, стерилізація) заходів, а також за навчання персоналу з цих питань несе керівник ООМД, який керується справжніми санітарними правилами та іншими чинними нормативно-методичними документами.

1.2. Для проведення дезінфекційних і стерилізаційних заходів ООМД повинні регулярно забезпечуватися миючими та дезінфікуючими засобами різного призначення, шкірними антисептиками, засобами для стерилізації виробів медичного призначення, а також стерилізаційними пакувальними матеріалами та засобами контролю (в тому числі хімічними індикаторами).

1.3. Необхідно мати окремі ємності з робочими розчинами дезінфекційних засобів, які використовуються для обробки різних об'єктів:

- Для дезінфекції, передстерилізаційного очищення і стерилізації виробів медичного призначення, а також для їх попереднього очищення (при використанні коштів, що володіють фіксують властивостями);

- Для дезінфекції поверхонь в приміщеннях, меблів, апаратів, приладів та обладнання;

- Для знезараження прибирального матеріалу, відходів класів Б і В.

Ємності з робочими розчинами дезінфекційних засобів повинні бути забезпечені припасованими кришками, мати чіткі написи із зазначенням кошти, його концентрації, призначення, дати приготування, граничного терміну придатності розчину.

1.4. Профілактична дезінфекція здійснюється в формах:

- Планової;

- За епідеміологічними показниками;

- По санітарно-гігієнічним показниками.

1.4.1. Планова профілактична дезінфекція проводиться систематично в ЛПО при відсутності в них ВЛІ, коли джерело збудника не виявлене і збудник не виділений, з метою:

- Зменшення мікробного обсіменіння об'єктів внутрішньолікарняної середовища і попередження можливості розмноження мікроорганізмів;

- Запобігання поширенню мікроорганізмів через вироби медичного призначення, руки і шкірні покриви медичного персоналу та хворих;

- Звільнення приміщень ЛПО і навколишньої території від членистоногих і гризунів.

При плановій профілактичної дезінфекції в ЛПО проводиться:

- Знезараження всіх видів поверхонь внутрішньолікарняної середовища, що забезпечує загибель санітарно-показових бактерій і зменшення контамінації мікроорганізмами різних об'єктів, в тому числі повітря, предметів догляду за хворими, посуду та інших;

- Знезараження виробів медичного призначення (поверхонь, каналів і порожнин) з метою умертвіння бактерій і вірусів (в тому числі збудників парентеральних вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції); знезараженню підлягають всі вироби медичного призначення, включаючи ендоскопи та інструменти до них, після їх використання у пацієнта;

- Дезінфекція високого рівня ендоскопів (ДВУ), використовуваних в діагностичних цілях (без порушення цілості тканин, тобто при "нестерильних" ендоскопічних маніпуляціях), що забезпечує загибель всіх вірусів, грибів роду Кандида, вегетативних форм бактерій і більшості спорових форм мікроорганізмів;

- Гігієнічна обробка рук медичного персоналу;

- Обробка рук хірургів та інших осіб, які беруть участь в проведенні оперативних втручань і прийомі пологів;

- Обробка операційного та ін'єкційного полів;

- Повна або часткова санітарна обробка шкірних покривів;

- Знезараження медичних відходів класів Б і В;

- Дезінсекція, що забезпечує звільнення або зниження чисельності членистоногих в приміщенні і на навколишньої території;

- Дератизація, що забезпечує звільнення приміщень від гризунів і зниження їх чисельності на навколишньої території.

1.4.2. Профілактична дезінфекція за епідеміологічними показниками проводиться з метою не допустити поширення збудників ВЛІ і їх переносників у відділеннях (палатах) з сусідніх відділень (палат).

Профілактична дезінфекція за епідеміологічними показниками проводиться з урахуванням епідеміологічних особливостей конкретної внутрішньолікарняної інфекції (інкубаційний період, стійкість і тривалість виживання збудника на об'єктах, що мають найбільше епідеміологічне значення) і режимів застосування засобів знезараження (дезінфекції, дезінсекції, дератизації).

1.4.3. Профілактична дезінфекція по санітарно-гігієнічним показниками проводиться як разовий захід у приміщеннях організацій, що знаходяться в незадовільному санітарному стані, за методикою проведення генеральних прибирань.

Генеральне прибирання здійснюється з метою видалення забруднень і зниження мікробного обсіменіння в приміщеннях організацій.

При генеральному прибиранні проводиться миття, очищення і знезараження поверхонь приміщень (в тому числі важкодоступних), дверей, меблів, обладнання (в тому числі освітлювальних приладів), апаратури з використанням миючих і дезінфікуючих засобів та подальшим знезараженням повітря.

Генеральне прибирання функціональних приміщень, палат і кабінетів проводиться за графіком не рідше одного разу на місяць; операційних блоків, перев'язувальних, пологових залів, процедурних, маніпуляційних, стерилізаційних - один раз в тиждень.

При генеральному прибиранні режими застосування дезінфікуючих засобів визначаються з урахуванням профілю стаціонару і мікробної контамінації об'єктів.

1.5. Вогнищева дезінфекція проводиться при виявленні джерела інфекції (хворі, носії) в стаціонарах (відділеннях), амбулаторно-поліклінічних організаціях будь-якого профілю з урахуванням епідеміологічних особливостей інфекції і механізму передачі її збудника.

Метою осередкової дезінфекції є попередження поширення збудників інфекцій від хворих (носіїв) з ??їх виділеннями і через об'єкти, що мали контакт з хворими в стаціонарі (відділенні) і за його межами.

При осередкової дезінфекції знезаражуються різні об'єкти, що мають епідеміологічне значення в передачі збудника; проводиться гігієнічна обробка рук медичного персоналу, повна або часткова обробка шкірних покривів хворих і персоналу; дезінсекція та дератизація.

Вогнищева дезінфекція здійснюється в формах поточної і заключної осередкової дезінфекції.

1.5.1. Поточна осередкова дезінфекція об'єктів внутрішньолікарняної середовища в оточенні хворого проводиться з моменту виявлення у хворого внутрішньолікарняної інфекції і до виписки (або переведення до іншого відділення / стаціонар).

В ході поточної осередкової дезінфекції проводиться систематичне знезараження потенційно контамінованих виділень хворого і всіх об'єктів внутрішньолікарняної середовища, з якими хворий мав контакт: виробів медичного призначення, предметів догляду, посуду, білизни, поверхонь в приміщеннях, в тому числі меблів і устаткування, знезараження медичних відходів класу Б і В, дезінсекція та дератизація. При поточної дезінфекції проводиться гігієнічна обробка рук медичного персоналу, повна або часткова обробка шкірних покривів хворих і персоналу, ін'єкційного поля.

1.5.2. Заключна осередкова дезінфекція проводиться після виписки, смерті або переведення хворого в інше відділення або стаціонар з метою знезараження об'єктів внутрішньолікарняної середовища, з якими він контактував в процесі перебування в стаціонарі.

В ході заключної осередкової дезінфекції:

- Знезаражуються поверхні приміщень, в яких знаходився хворий, і місця загального користування; поверхні обладнання і приладів; вироби медичного призначення; предмети догляду за хворим, медичні відходи;

- Знезаражуються в дезінфекційних камерах постіль, натільну білизну і речі хворого, що видаються йому перед випискою;

- Знезаражується санітарний транспорт, який перевозив хворого;

- Проводиться повна або часткова санітарна обробка шкірних покривів хворих перед випискою;

- Проводиться дезінсекція та дератизація.

1.6. Заходи по дезінфекції водних систем ЛПО (систем водопостачання, централізованих систем кондиціонування і зволоження повітря і ін.) Проводяться з метою профілактики поширення легионеллезной інфекції. Мікробіологічний моніторинг на наявність легіонел необхідно здійснювати не рідше 2 разів на рік для централізованих систем кондиціонування і зволоження повітря, систем гарячого і холодного водопостачання та щоквартально для басейнів.

1.7. При проведенні інвазивних маніпуляцій у всіх відділеннях і амбулаторно-поліклінічних організаціях використовуються стерильні вироби медичного призначення, які після використання піддаються при профілактичній та осередкової дезінфекції знезараженню, а вироби багаторазового застосування - також предстерилизационной очищення і стерилізації.

Передстерилізаційна очищення і стерилізація проводяться в централізованих стерилізаційних відділеннях (далі - ЦСО), а при їх відсутності у відділеннях ЛПО систематично у всіх випадках при підготовці виробів до майбутніх медичних маніпуляцій, при яких ці вироби будуть стикатися з кров'ю, рановий поверхнею, ін'єкційними препаратами або при яких є ризик пошкодження слизових оболонок.

1.7.1. Передстерилізаційна очищення здійснюється в якості самостійного процесу після дезінфекції виробів або при поєднанні з нею. Її мета - видалення з виробів медичного призначення будь-яких неорганічних і органічних забруднень (включаючи білкові, жирові, механічні та інші), в тому числі залишків лікарських препаратів, що супроводжується зниженням загальної мікробної контамінації для полегшення подальшої стерилізації цих виробів.

1.7.2. Метою стерилізації виробів медичного призначення, в тому числі ендоскопів та інструментів до них, які використовуються в діагностичних і лікувальних цілях з порушенням цілісності тканин (тобто використовуваних при стерильних ендоскопічних маніпуляціях), є забезпечення загибелі на виробах (і всередині них) мікроорганізмів всіх видів, в тому числі і спорових форм.

1.8. Для дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації, дезінсекції та дератизації використовуються хімічні, фізичні засоби, обладнання, апаратура та матеріали, дозволені до застосування в ЛПО в установленому в Російській Федерації порядку, що не роблять несприятливого впливу на людину.

При виборі засобів необхідно враховувати рекомендації виробників виробів медичного призначення, що застосовуються в організації, що стосуються впливу конкретних дезінфекційних засобів на матеріали цих виробів.

Для проведення поточної та профілактичної дезінфекції в присутності хворих застосовуються малонебезпечні дезінфекційні засоби (IV класу небезпеки).

1.9. З метою попередження можливого формування резистентних до дезінфектантів штамів мікроорганізмів слід проводити моніторинг стійкості госпітальних штамів до застосовуваних дезінфікуючих засобів з подальшою їх ротацією (послідовна заміна дезинфектанта з однієї хімічної групи на дезинфектант з іншої хімічної групи) при необхідності.

1.10. У ООМД повинен бути не менше ніж місячний запас різноманітних дезінфікуючих засобів (ДС) різного хімічного складу і призначення відповідно до розрахункової потреби.

1.11. Ємності з дезінфікуючими, миючими і стерилізують засобами повинні бути забезпечені кришками, мати чіткі написи із зазначенням назви дезинфікуючого засобу, його концентрації, призначення, дати приготування робочих розчинів.

1.12. Зберігання ДС допускається тільки в спеціально відведених місцях, що відповідають встановленим вимогам <1>, в оригінальній упаковці виробника окремо від лікарських препаратів, в місцях, недоступних дітям.

---

<1> СП 3.5.1378-03 "Санітарно-епідеміологічні вимоги до організації і здійснення дезінфекційної діяльності", зареєстровано в Мін'юсті Росії 19.06.2003, реєстраційний N 4757.

2. Вимоги до проведення дезінфекції,

передстерилізаційного очищення і стерилізації виробів

медичного призначення

2.1. Медичні вироби багаторазового застосування підлягають послідовно: дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації, подальшого зберігання в умовах, що виключають вторинну контамінацію мікроорганізмами.

2.2. Вироби одноразового застосування після використання при маніпуляціях у пацієнтів підлягають знезараженню / знешкодження, їх повторне використання забороняється.

2.3. При виборі дезінфекційних засобів необхідно враховувати рекомендації виробників виробів медичного призначення, що стосуються впливу конкретних дезінфекційних засобів на матеріали цих виробів.

2.4. ООМД повинні бути забезпечені медичною технікою та виробами медичного призначення в кількості, достатній для безперебійної роботи з урахуванням часу, необхідного для їх обробки між маніпуляціями у пацієнтів <1>.

---

<1> Правила обробки ендоскопів та інструментів до них викладені в СП 3.1.1275-03 "Профілактика інфекційних захворювань при ендоскопічних маніпуляціях", зареєстровано в Мін'юсті Росії 14.04.2003, реєстраційний N 4417.

2.5. Вироби медичного призначення після застосування підлягають дезінфекції незалежно від подальшого їх використання (вироби одноразового і багаторазового застосування). Дезінфекцію можна проводити фізичними і хімічними методами. Вибір методу залежить від особливостей виробу і його призначення.

2.6. Для дезінфекції виробів медичного призначення застосовують дезінфікуючі засоби, що володіють широким спектром антимікробної (віруліцидної, бактерицидну, фунгіцидну - з активністю відносно грибів роду Кандида) дії. Вибір режимів дезінфекції проводять по найбільш стійким мікроорганізмам - між вірусами або грибами роду Кандида (в туберкульозних медичних організаціях - по мікобактерій туберкульозу); в мікологічних стаціонарах (кабінетах) - по режимам, ефективним щодо грибів роду трихофітон.

Дезінфекцію виробів виконують ручним (в спеціально призначених для цієї мети ємностях) або механізованим (мийно-дезінфекційні машини, ультразвукові установки) способами.

2.7. З метою запобігання перехресного інфікування пацієнтів через наркозно-дихальну апаратуру доцільно використовувати спеціальні дихальні фільтри, призначені для оснащення зазначеної апаратури, зокрема, індивідуальні дихальні складчасті гідрофобні фільтри одноразового застосування. Встановлення фільтрів здійснюють відповідно до інструкції по застосуванню конкретного фільтра.

Знімні деталі апаратів дезінфікують так само, як вироби медичного призначення з відповідних матеріалів. Рекомендується використання дихальних контурів одноразового застосування протягом не більше 72 годин, якщо інше не передбачено виробником.

Знезараження наркозно-дихальних апаратів проводять з урахуванням рекомендацій, викладених в керівництві з експлуатації апарату конкретної моделі.

2.8. При проведенні дезінфекції, передстерилізаційного очищення і стерилізації розчинами хімічних засобів вироби медичного призначення занурюють в робочий розчин засобу (далі - "розчин") із заповненням каналів і порожнин. Роз'ємні вироби занурюють у розібраному вигляді, інструменти з замковими частинами замочують розкритими, зробивши цими інструментами в розчині кілька робочих рухів.

2.9. Обсяг ємності для проведення обробки і об'єм розчину засобу в ній повинні бути достатніми для забезпечення повного занурення виробів медичного призначення в розчин; товщина шару розчину над виробами повинна бути не менше одного сантиметра.

2.10. Дезінфекцію способом протирання допускається застосовувати для тих виробів медичного призначення, які не стикаються безпосередньо з пацієнтом або конструкційні особливості яких не дозволяють застосовувати спосіб занурення.

2.11. Після дезінфекції вироби медичного призначення багаторазового застосування повинні бути відмиті від залишків дезінфікуючого засобу відповідно до рекомендацій, викладених в інструкції по застосуванню конкретного засобу.

2.12. Предстерилизационную очищення виробів здійснюють після дезінфекції або при поєднанні з дезінфекцією в одному процесі (в залежності від застосовуваного засоби): ручним або механізованим (відповідно до інструкції по експлуатації, що додається до конкретного устаткування) способами.

Предстерилизационную очищення виробів проводять в централізованих стерилізаційних, при відсутності централізованих стерилізаційних цей етап обробки здійснюють у відділеннях лікувальних організацій.

2.13. Якість передстерилізаційного очищення виробів оцінюють шляхом постановки азопірамової або амідопіринової проб на наявність залишкових кількостей крові, а також шляхом постановки фенолфталеїнової проби на наявність залишкових кількостей лужних компонентів мийних засобів (тільки у випадках застосування засобів, робочі розчини яких мають pH більше 8,5) відповідно з діючими методичними документами та інструкціями щодо застосування конкретних засобів.

2.14. Контроль якості передстерилізаційного очищення проводять щодня. Контролю підлягають: в стерилізаційної - 1% від кожного найменування виробів, оброблених за зміну; при децентралізованою обробці - 1% одночасно оброблених виробів кожного найменування, але не менше трьох одиниць. Результати контролю реєструють в журналі.

2.15. Стерилізації піддають все вироби медичного призначення, що контактують з ранової поверхнею, кров'ю (в організмі пацієнта або вводиться в нього) і / або ін'єкційними препаратами, а також окремі види медичних інструментів, які в процесі експлуатації стикаються зі слизовою оболонкою і можуть викликати її пошкодження.

Вироби одноразового застосування, призначені для здійснення таких маніпуляцій, випускаються в стерильному вигляді підприємствами-виробниками. Їх повторне використання забороняється.

2.16. Стерилізацію виробів медичного призначення здійснюють фізичними (паровий, повітряний, інфрачервоний) або хімічними (застосування розчинів хімічних засобів, газовий, плазмовий) методами, використовуючи для цього відповідні стерилізують агенти і типи обладнання. Вибір адекватного методу стерилізації залежить від особливостей виробів, що стерилізуються. Стерилізацію здійснюють за режимами, вказаними в інструкції по застосуванню конкретного засобу і в керівництві з експлуатації стерилізатора конкретної моделі.

Стерилізацію виробів проводять в централізованих стерилізаційних, при відсутності централізованих стерилізаційних цей етап обробки здійснюють у відділеннях лікувальних організацій.

2.17. Паровим методом стерилізують загальні хірургічні та спеціальні інструменти, деталі приладів, апаратів з корозійно-стійких металів, скла, білизна, перев'язувальний матеріал, вироби з гуми, латексу і окремих видів пластмас.

2.18. Повітряним методом стерилізують хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти, деталі приладів і апаратів, в тому числі виготовлені з корозійно-нестійких металів, вироби з силіконової гуми. Перед стерилізацією повітряним методом вироби після передстерилізаційного очищення обов'язково висушують в сушильній шафі при температурі 85 ° C до зникнення видимої вологи. Використання сушильних шаф (типу ШСС) для стерилізації повітряним методом забороняється.

2.19. Хімічний метод стерилізації із застосуванням розчинів хімічних засобів, як правило, застосовують для стерилізації виробів, в конструкції яких використані термолабільні матеріали, що не дозволяють використовувати інші офіційно рекомендовані, доступні методи стерилізації.

Для хімічної стерилізації застосовують розчини альдегідсодержащіх, кисневмісних і деяких хлорвмісних засобів, які проявляють спороцидну дію.

Щоб уникнути розбавлення робочих розчинів, особливо використовуваних багаторазово, що занурюються в них вироби повинні бути сухими.

При стерилізації розчинами хімічних засобів всі маніпуляції проводять, строго дотримуючись правил асептики; використовують стерильні ємності для стерилізації та відмивання виробів стерильною питною водою від залишків засобу. Вироби промивають згідно з рекомендаціями, викладеними в інструкції по застосуванню конкретного засобу.

2.20. Газовим методом стерилізують вироби з різних, в тому числі термолабільних матеріалів, використовуючи в якості стерилізуючих коштів окис етилену, формальдегід, озон. Перед стерилізацією газовим методом з виробів після передстерилізаційної очистки видаляють видиму вологу. Стерилізацію здійснюють відповідно до режимів використання коштів для стерилізації конкретних груп виробів, а також відповідно до інструкцій по експлуатації стерилізаторів, дозволених до застосування.

2.21. Плазмовим методом, використовуючи стерилізують кошти на основі перекису водню в плазмових стерилізатори, стерилізують хірургічні, ендоскопічні інструменти, ендоскопи, оптичні пристрої і пристосування, волоконні світловодні кабелі, зонди і датчики, електропровідні шнури і кабелі та інші вироби з металів, латексу, пластмас, скла і кремнію.

2.22. У стоматологічних медичних організаціях (кабінетах) допускається застосовувати Гласперленовий стерилізатори, в яких стерилізують бори різного виду і інші дрібні інструменти при повному зануренні їх в середу нагрітих скляних кульок. Не рекомендується використовувати даний метод для стерилізації робочих частин більших стоматологічних інструментів, які неможливо повністю занурити в середу нагрітих скляних кульок.

2.23. Інфрачервоним методом стерилізують стоматологічні та деякі інші інструменти з металів.

2.24. При паровому, повітряному, газовому і плазмовому методах вироби стерилізують в упакованому вигляді, використовуючи паперові, комбіновані і пластикові стерилізаційні пакувальні матеріали, а також пергамент і бязь (в залежності від методу стерилізації), дозволені для цієї мети в установленому порядку. Пакувальні матеріали повинні використовуватись одноразово.

При паровому методі, крім того, використовують стерилізаційні коробки з фільтрами.

При повітряному і інфрачервоному методах допускається стерилізація інструментів в упакованому вигляді (у відкритих лотках), після чого їх відразу використовують за призначенням.

2.25. Зберігання виробів, простерилізованих в упакованому вигляді, здійснюють в шафах, робочих столах. Терміни зберігання вказуються на упаковці і визначаються видом пакувального матеріалу відповідно до інструкції по його застосуванню.

2.26. Стерилізація виробів в упакованому вигляді допускається тільки при децентралізованій системі обробки в наступних випадках:

- При стерилізації виробів медичного призначення розчинами хімічних засобів;

- При стерилізації металевих інструментів термічними методами (гласперленовий, інфрачервоний, повітряний, паровий) в портативних стерилізаторах.

Всі вироби, простерилізовані в упакованому вигляді, доцільно відразу використовувати за призначенням. Забороняється перенесення їх з кабінету в кабінет.

2.27. При необхідності, інструменти, простерилізовані в упакованому вигляді одним з таких методів, після закінчення стерилізації допускається зберігати в дозволених до застосування в установленому порядку бактерицидних (оснащених ультрафіолетовими лампами) камерах протягом терміну, зазначеного в керівництві з експлуатації обладнання, а в разі відсутності таких камер - на стерильному столі не більше 6 годин.

2.28. Вироби медичного призначення, простерилізовані в стерилізаційних коробках, допускається використовувати для використання з стерилізаційних коробок не більше ніж протягом 6 годин після їх розтину.

2.29. Бактерицидні камери, оснащені ультрафіолетовими лампами, допускається застосовувати тільки з метою зберігання інструментів для зниження ризику їх вторинної контамінації мікроорганізмами відповідно до інструкції по експлуатації. Категорично забороняється застосовувати таке обладнання з метою дезінфекції або стерилізації виробів.

2.30. При стерилізації виробів в упакованому вигляді повітряним методом не допускається зберігання простерилізованих виробів в повітряному стерилізаторі і їх використання на наступний день після стерилізації.

2.31. При стерилізації хімічним методом із застосуванням розчинів хімічних засобів відмиті стерильною водою простерилізовані вироби використовують відразу за призначенням або поміщають на зберігання в стерильну стерилізаційну коробку з фільтром, викладену стерильною простирадлом, на термін не більше 3 діб.

2.32. Всі маніпуляції з накриття стерильного столу проводять в стерильному халаті, масці і рукавичках, з використанням стерильних простирадлом. Обов'язково роблять відмітку про дату і час накриття стерильного столу. Стерильний стіл накривають на 6 годин. Не використані протягом цього терміну матеріали та інструменти зі стерильного столу направляють на повторну стерилізацію.

2.33. Не допускається використання простерилізованих виробів медичного призначення з простроченим терміном зберігання після стерилізації.

2.34. Облік стерилізації виробів медичного призначення ведуть в журналі по облікової статистичної формі.

2.35. Контроль стерилізації включає контроль роботи стерилізаторів, перевірку значень параметрів режимів стерилізації та оцінку її ефективності.

Контроль роботи стерилізаторів проводять відповідно до чинних документами: фізичним (з використанням контрольно-вимірювальних приладів), хімічним (з використанням хімічних індикаторів) і бактеріологічними (з використанням біологічних індикаторів) методами. Параметри режимів стерилізації контролюють фізичним і хімічним методами.

Ефективність стерилізації оцінюють на підставі результатів бактеріологічних досліджень при контролі стерильності виробів медичного призначення.

2.36. Стерилізатори підлягають бактеріологічному контролю після їх установки (ремонту), а також в ході експлуатації не рідше ніж два рази на рік в порядку виробничого контролю.

2.37. Технічне обслуговування, гарантійний та поточний ремонт стерилізаторів здійснюють фахівці сервісних служб.

2.38. Контроль якості дезінфекції, передстерилізаційного очищення і стерилізації виробів медичного призначення проводять відповідальні особи в рамках виробничого контролю, а також органи, уповноважені здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

3. Забезпечення проведення дезінфекційних

і стерилізаційних заходів

3.1. З метою захисту пацієнтів і персоналу від внутрішньолікарняної інфекції організовується і проводиться виробничий контроль дотримання вимог цих санітарних правил в лікувально-профілактичних організаціях при проведенні дезінфекційних і стерилізаційних заходів, робіт і послуг.

3.2. Виробничий контроль включає:

- Наявність в організації офіційно виданих санітарно-епідеміологічних правил і нормативів;

- Призначення осіб, відповідальних за організацію і здійснення виробничого контролю;

- Організацію лабораторно-інструментальних досліджень;

- Контроль наявності в організації документів, що підтверджують безпеку і нешкідливість продукції, робіт і послуг;

- Візуальний контроль уповноваженими посадовими особами за виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів, дотриманням санітарно-епідеміологічних правил, розробкою і реалізацією заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

3.2.1. Виробничий контроль проведення дезінфекційних і стерилізаційних заходів здійснюється на підставі відповідного розділу плану виробничого контролю ЛПО, що включає програму лабораторно-інструментального контролю. План виробничого контролю розробляє особа, відповідальна за організацію і проведення виробничого контролю, а затверджує керівник лікувально-профілактичної організації.
 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СанПіН 2.1.3.2630-10 |  СанПіН 2.1.3.2630-10 1 сторінка |  СанПіН 2.1.3.2630-10 2 сторінка |  СанПіН 2.1.3.2630-10 3 сторінка |  СанПіН 2.1.3.2630-10 7 сторінка |  СанПіН 2.1.3.2630-10 8 сторінка |  СанПіН 2.1.3.2630-10 9 сторінка |  СанПіН 2.1.3.2630-10 10 сторінка |  СанПіН 2.1.3.2630-10 11 сторінка |  Мінімальні ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ 1 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати