Головна

Вибухопожежонебезпечні, токсичні властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції і відходів виробництва

  1.  I Фізичні властивості будівельних матеріалів
  2.  I. Коливання цін сировини, безпосередній вплив їх на норму прибутку
  3.  I. Оксиди їх отримання і властивості
  4.  I. Поняття, предмет, система виконавчого провадження
  5.  II Механічні властивості будівельних матеріалів
  6.  II. 5. Умови виконання робіт. Вибір ведучої машини
  7.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
 №№ п / п  Наіменова-ня сировини, полупродук-тов, готової продукції, відходів виробництв-ва  Агрегатний стан  Клас небез-ності (ГОСТ 12.1.007-76)  Температу-ра  Концентраційний-ний межа  Характерис-тика ток-січності (воздейст-віє на організм людини)  Гранично допус-тима концент-рація речовин в повітрі робочої зони виробництв-ських помеще-ний (ГОСТ 12.1.005-88)
 спалаху  запалав-ня  самовоспла-сування  нижня межа  верхня межа

7.7.3. Класифікація технологічних блоків по вибухонебезпечності здійснюється відповідно до вимог діючих нормативних технічних документів в галузі промислової безпеки в нафтовій і газовій промисловості, "Загальних правил вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв" (ПБ 09-170-97) і наводяться за формою таблиць 6 і 7.

Таблиця 6

Класифікація технологічних блоків по вибухонебезпечності

 №№ п / п  номер блоку  Номери позицій апаратури, обладнання за технологічною-кою схемою, складові технологічного блоку  Відносний енергетичний потенціал техноло-ня блоку  Категорія вибухонебезпечний-ності  Класи зон за рівнем небезпеки можливих руйнувань, травмування персоналу

Таблиця 7
 Вимоги до обладнання, механізмів, інструментів |  Вимоги до організації праці, підготовки та атестації працівників |  Список використаних скорочень |  Найменша відстань між будівлями і спорудами об'єктів облаштування нафтового родовища, м |  Додаток 5. |  Додаток 6. |  Розробка, погодження та затвердження технологічного регламенту |  Порядок оформлення і зберігання технологічного регламенту |  Характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів, що виготовляється |  Норми технологічного режиму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати