На головну

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА свердловин.

  1.  I. Кваліфікаційні вимоги.
  2.  I. Загальні положення та вимоги.
  3.  I. Загальні вимоги
  4.  I. Вимоги до складання реферату
  5.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  6.  II. Вимоги безпеки при будівництві свердловин

Цим розділом встановлюються вимоги, умови, нормативи і обмеження, що забезпечує промислову безпеку і охорону праці в процесі будівництва свердловин, а також надійність і проектну тривалість їх подальшої експлуатації в якості небезпечних виробничих об'єктів.

загальні положення

2.1.1. Свердловина будь-якої категорії повинна закладатися за межами охоронних зон ліній електропередач, магістральних нафтогазопроводів, водозабірних, інших промислових і цивільних об'єктів.

2.1.2. Основним документом на будівництво свердловини є робочий проект, розроблений та затверджений відповідно до вимог цих Правил, інших нормативних документів, що регламентують порядок проектування.

2.1.3. Зарубіжні техніка і технології, технічні пристрої виконані за зарубіжними стандартами, можуть бути використані при будівництві свердловин, якщо вони відповідають вимогам цих Правил або вітчизняних стандартів, гармонізованих з відповідними закордонними стандартами, включені до складу проекту або доповнень до нього і при наявності технічної документації фірм розробників, а також дозволів Держнаглядохоронпраці України на застосування такого обладнання і технологій на території Російської Федерації.

2.1.4. Роботи з будівництва свердловини можуть бути розпочаті при виконанні наступних умов:

- Наявність проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому порядку;

- Наявність транспортних магістралей, доріг, що забезпечують цілорічне повідомлення з базами матеріально-технічного забезпечення і місцями дислокації виробничих служб організації;

- Наявність узгодження трас транспортування бурового обладнання, в т.ч. в місцях перетину трас з ЛЕП, залізницями, магістральними трубопроводами і т.п .;

- Наявність акта виносу розташування свердловини на місцевість;

- Укладення договорів на проведення робіт з підрядниками (субпідрядниками), службами протифонтанної безпеки.

2.1.5. Пуск в роботу бурової установки може бути проведений після повного завершення і перевірки якості будівельно-монтажних робіт, обкатки обладнання при наявності укомплектованої бурової бригади за рішенням робочої комісії за участю представника територіального органу Держнаглядохоронпраці України.

Введення в експлуатацію або ліквідація закінченої будівництвом свердловини виробляються в установленому порядку.

2.1.6. При виконанні спеціальних робіт силами бурової бригади (пересування бурової установки, монтаж мобільних бурових установок, ремонтні роботи підвищеної складності і т.п.) робочі бригади повинні пройти додаткове навчання і отримати допуски до самостійної роботи з основної та сумісництвом професій.

2.1.7. На всіх етапах будівництва свердловини (в т.ч. виконуваних підрядниками, субпідрядниками) має бути забезпечено наявність і функціонування необхідних приладів і систем контролю за виробничим процесом відповідно до вимог робочого проекту та відповідних нормативних документів.

2.1.8. Контроль і нагляд за ходом будівництва свердловини, якістю виконання робіт, рівнем технологічних процесів і операцій, якістю використовуваних матеріалів і технічних засобів, дотриманням безпечних умов праці повинен здійснюватися організацією, користувачем надр (замовником), іншими уповноваженими суб'єктами відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів , положень та інструкцій, розроблених і затверджених в установленому порядку.

2.1.9. Будівництво свердловин в специфічних умовах (в многолетнемерзлих породах, на родовищах з вмістом в нафти (газі) більше 6% (об'ємних) сірководню, з кущових майданчиків) має проводитися із застосуванням додаткових заходів безпеки, встановлених відповідними розділами цих Правил.
 I. Загальні положення та вимоги. |  Основні положення. |  Організаційно-технічні вимоги та положення |  Вимоги до проектування |  Вимоги до будівництва, об'єктів, робочих місць |  Вимоги до обладнання, інструменту, інших технічних засобів |  Організаційно-технічні вимоги |  Вимоги щодо забезпечення вибухобезпеки |  Вимоги до організації праці, підготовки та атестації працівників |  Вимоги до проектування конструкції свердловин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати