На головну

Кортеж. Графік

  1.  IV. 5. Розробка лінійного календарного графіка
  2.  MS Word м?тіндік редакторини? графікали? м?мкіндіктері
  3.  MS Word м?тіндік редакторини? графікали? м?мкіндіктері
  4.  Web-графіка
  5.  Алгоритми побудови графіків на екрані
  6.  Алгоритми растрової графіки.
  7.  АЛФАВІТ, ГРАФІКА І ОРФОГРАФИЯ

кортеж- Фундаментальне невизначені поняття.

У кортежі істотні не тільки елементи, але і порядок, в якому вони розташовуються. Отже, кортеж може містити однакові елементи.

Прикладами кортежів можуть служити чергу, весільний кортеж. кортежем є вектор, заданий проекціями на осі.

Кортеж полягає в кутові дужки.

1 , a2, a3, ..., An > - Кортеж довжиною n або упорядкована n-ка.

<1, 1, 1> - упорядкована трійка - одиничний вектор.

- упорядкована двійка або пара. Пару (і не тільки її) можна представити і в традиційному вигляді, як безліч: {a, {a, b}}. Однак використання кутових дужок спрощує уявлення.

Графік- Безліч пар. Можна дати і більш загальне визначення графіка в n-вимірному просторі, як безлічі n-ок). Однак в подальшому будуть розглядатися тільки двомірні графіки.

приклади: G = {, , } - графік.

Кілька епатажно звучить слово графік стосовно аналітичної записи. Але це лише підкреслює його універсальність. Для множин дійсних чисел Х і У наведемо графічний приклад графіка.

 
 


У

уi

хi Х

Декартово (пряме) твір множин A і B:

A x B = { | a I A, bIB}

У загальному випадку: A1 x A2 x A3 x ... x An = {1, a2, ..., An > | A1IA1, a2IA2, ..., AnIAn}

приклад: Для A = {1, 2} і B = {1, 2, 3} декартовій твір

А х В = {<1, 1>, <1, 2>, <1, 3 "," 2, 1>, <2, 2>, <2, 3>}

Графік є порожнистим, Якщо він збігається з декартових твором.

композицією графіків P і Q називається графік R = P · Q, якщо він складається з таких пар I R, що для кожної пари знайдеться своє z, таке, що I P,

I Q. Очевидно, що це некомутативними операція.

приклад:

P = {, <1, r>, }

Q = {<2, 3>, <4,5>, , }

R = P · Q = {, }

 
 Пермський Державний Технічний Університет |  СПЕЦІАЛЬНА МАТЕМАТИКА |  Вступ |  поняття множини |  Операції над множинами |  Діаграми Ейлера - Венна |  І П С Т |  ставлення еквівалентності |  морфізм |  грати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати