На головну

Застосовувані методи та інструменти контролю

  1.  Adobe Photoshop. Завдання № 1.1. Інструменти виділення і малювання. магнітне ласо
  2.  I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3.  II. Методи наукового пізнання
  4.  III. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.
  5.  III.1. Методи соціально-психологічного тренінгу професійної компетентності вчителя
  6.  Quot; неделание ". ЗУПИНКА ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГУ. МЕТОДИ
  7.  Абсорбція оптичні методи. Атомно-абсорбційний аналіз. Молекулярно-абсорбційний аналіз. Фотометрія (колориметрия, фотоколориметрія, спектрофотометрія).

Під контролем у широкому сенсі мається на увазі поняття, яке включає в себе визначення як кількісних, так і якісних характеристик, наприклад, контроль дефектів зовнішньої поверхні, контроль внутрішніх дефектів металу і ін.

У техніці поряд з поняттям «контроль» широко застосовується поняття «вимір».

Вимірювання - знаходження фізичної величини за допомогою спеціальних технічних засобів.

Точність вимірювань - якість вимірів, що відбиває близькість їх результатів до істинного значення вимірюваної величини.

Похибка вимірювання - відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини.

Під методом вимірювання розуміється сукупність використовуваних засобів вимірювальної техніки та умов їх застосування.

Методи вимірювання залежать від використовуваних засобів вимірювальної техніки та умов вимірювань і поділяються на абсолютні, порівняльні, прямі, непрямі, комплексні, елементні, контактні та безконтактні.

Абсолютний метод вимірювання характеризується тим, що прилад показує абсолютне значення вимірюваної величини.

Порівняльний метод відрізняється тим, що прилад показує відхилення значення вимірюваної величини від розміру настановної заходи чи іншого зразка.

Так, до абсолютного методу відносять вимір мікрометром, штангенциркулем, довгоміром, а до порівняльного вимір оптиметром, індикаторним нутромером.

Прямий метод вимірювання полягає в тому, що значення шуканої величини або її відхилення відраховують безпосередньо по приладу. До цього методу відносять контроль діаметрів мікрометром або індикатором на стійці.

При непрямому методі значення шуканої величини або відхилення від неї знаходять за результатами вимірювання іншої величини, пов'язаної з шуканої певною залежністю. Наприклад, контроль кута синусної лінійкою діаметром по довжині дуги і розі, що спирається на неї.

Вимірювальні засоби - це технічні пристрої, що використовуються при вимірах і мають нормовані метрологічні властивості (наприклад, різні вимірювальні прилади, калібри, лекальні лінійки, плити і т.д.).

Для контролю даної деталі абсолютним методом застосовуються такі засоби контролю.

приклад:

Для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів деталі «...» використовуються штангенциркулі ШЦI-125-0,05 ГОСТ 166-89, ШЦII-300-0,05 ГОСТ 166-89.

Для контролю товщини стінок застосовують індикаторний стінкомір

З-10Б-0,1 ГОСТ 11358-89 з межею вимірювання 10мм.

Також до абсолютного методу відноситься вимір кутів кутоміром 1-2 ГОСТ 5378-88 з межею вимірювання 180?.

Порівняльний метод вимірювання для деталі «...» включає в себе контроль міжцентрової відстані між базовими отворами, за допомогою контрольного пристосування, вимір діаметрів отворів за коштами калібру-пробки ГОСТ 14810-69 (O 8Н9), вимір радіусів сполучення радісних шаблонами і контроль шорсткості оброблених поверхонь за допомогою зразків шорсткості ГОСТ 9378-93.

Також необхідно в своїх проектах застосовувати сучасні засоби контролю - контрольно-вимірювальні машини (КІМ), за допомогою яких порівнюються виготовлені деталі з твердотільної комп'ютерною моделлю цих деталей.
 курсове проектування |  Для спеціальності 151001 |  Призначення і конструкція деталі. |  Аналіз технологічності деталі. |  Аналіз базового техпроцесу |  Розробка маршрутного техпроцесу |  Вибір технологічного обладнання |  нормування операцій |  конструкція пристосування |  Розрахунок пристосування на зусилля затиску |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати