Головна

Призначення і правовий режим санітарно-захисних зон.

  1.  F51.2 Розлад режиму сну і неспання неорганічної етіології.
  2.  G. ВКЛЮЧЕННЯ РЕЖИМУ ОХОРОНИ
  3.  G. ВКЛЮЧЕННЯ РЕЖИМУ ОХОРОНИ
  4.  H. Автоматичне включення РЕЖИМУ ОХОРОНИ
  5.  I. ВИКЛЮЧЕННЯ РЕЖИМУ ОХОРОНИ
  6.  III. Призначення етапів модульного навчання.
  7.  III. Призначення етапів модульного навчання.

Призначення і правовий режим водоохоронних зон водних об'єктів і їх прибережних захисних смуг.

Призначення і правовий режим зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення.

Призначення і правовий режим територій та об'єктів містобудівної діяльності особливого регулювання.

Призначення і правовий режим територій традиційного природокористування.

ПРАВОВІ ОСНОВИ РОБОТА З РЕЧОВИНАМИ,

МАТЕРІАЛАМИ І ВІДХОДАМИ

Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами.

Правові вимоги та заходи щодо поводження з потенційно небезпечними хімічними і біологічними речовинами і матеріалами.

Правові вимоги та заходи щодо поводження з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією.

Правові вимоги та заходи щодо поводження з радіоактивними речовинами і матеріалами.

Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами.

Поняття і види відходів, законодавство про відходи.

Правове регулювання поводження з відходами виробництва та споживання.

Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ ТЕРИТОРІЙ

Поняття і фактори створення екологічно небезпечних ситуацій.

Стан законодавства про запобігання та діях в екологічно небезпечних ситуаціях.

Правові заходи попередження екологічно несприятливих ситуацій.

Правове регулювання попередження аварій.

Правове регулювання прогнозування стихійних лих і підготовленості до них.

Поняття і види екологічно неблагополучних територій.

Правовий режим екологічно неблагополучною території.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКОРДОННИХ ДЕРЖАВАХ

Право навколишнього середовища країн - членів СНД та інших держав Центральної і Східної Європи.

Право навколишнього середовища в економічно розвинених державах.

Загальні закономірності розвитку права навколишнього середовища.

Основні джерела права навколишнього середовища.

Організація державного управління охороною навколишнього середовища.

Організаційно-правові заходи охорони навколишнього середовища. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій. Позови громадян про порушення законодавства про навколишнє середовище.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про навколишнє середовище.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Фактори розвитку міжнародного права навколишнього середовища.

Поняття і джерела міжнародного права навколишнього середовища.

Принципи міжнародного права навколишнього середовища.

Міжнародні екологічні організації.

Міжнародні конференції з навколишнього середовища.

Природоохранительное співробітництво країн - членів СНД.

Міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення.

Міжнародний екологічний суд.

 
 Б. Скорочення озонового шару. |  Е. Зростання населення. |  Довкілля |  Принципи міжнародного права навколишнього середовища |  Міжнародні екологічні організації |  Міжнародні конференції з навколишнього середовища |  Природоохранительное співробітництво країн - членів СНД |  За екологічні правопорушення |  Міжнародний екологічний суд |  Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати