На головну

Природоохранительное співробітництво країн - членів СНД

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

З урахуванням гостроти екологічних проблем на території колишнього СРСР, низького рівня розвитку законодавства про навколишнє середовище завдання розвитку природоохоронного співробітництва в Співдружності незалежних держав є актуальною.

Така співпраця здійснюється як на двосторонній основі, так і в рамках Угоди про взаємодію в галузі екології та охорони навколишнього середовища, підписаного в лютому 1992 р Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизією, Молдовою, Російською Федерацією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Україна.

Сторони Угоди домовилися про виробленні та проведення узгодженої політики в області охорони і використання земель, грунтів, надр, лісів, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, природних ресурсів континентального шельфу, економічної зони і відкритого моря за межами національної юрисдикції з урахуванням угод, раніше укладених СРСР.

Щоб забезпечити ведення узгодженої політики в галузі охорони навколишнього середовища, держави визнали за необхідне:

- Гармонізувати прийняті ними природоохоронні законодавчі акти, екологічні норми і стандарти;

- Спільно розробляти і здійснювати міждержавні програми і проекти в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища, включаючи програми безпечного знищення і нейтралізації хімічної та ядерної зброї, високотоксичних і радіоактивних відходів;

- Застосовувати загальні підходи, критерії (показники), методи і процедури оцінки якості та контролю стану навколишнього середовища і антропогенних впливів на неї, забезпечуючи порівнянність даних про стан навколишнього середовища в міждержавному масштабі;

- Використовувати узгоджені методики при оцінці антропогенних впливів на навколишнє природне середовище;

- Уніфікувати методи нормування антропогенних впливів на навколишнє середовище;

- Створити і підтримувати міждержавну екологічну інформаційну систему та представляти інформацію в розпорядження інших сторін.

Для виконання викладених положень Угоди сторони прийняли рішення створити Міждержавний екологічний рада, утворити при ньому Міждержавний екологічний фонд, необхідний для виконання узгоджених міждержавних екологічних програм.

Міждержавний екологічний рада забезпечує:

- Здійснення координації та проведення узгодженої політики в галузі охорони навколишнього середовища;

- Проведення за участю представників зацікавлених сторін екологічної експертизи програм і прогнозів розвитку продуктивних сил, інвестиційних та інших проектів, реалізація яких зачіпає або може зачіпати інтереси двох або більше сторін;

- Надання сприяння у вирішенні екологічних суперечок і ін. В Міждержавний екологічний рада входять керівники природоохоронних органів держав - учасниць Угоди. Рада діє на паритетній основі і приймає рішення на основі консенсусу.

Важливу роль у розвитку природоохоронного співробітництва в рамках СНД покликана грати Міжпарламентська асамблея. В її структурі створено Відділ з охорони навколишнього середовища. Асамблея виконує дорадчі, консультативні функції. Найважливішим корисним напрямком її діяльності є підготовка модельних законів у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища. Розвиток цього напрямку діяльності Міжпарламентської асамблеї сприятиме вирішенню двох складних для виконання окремими державами завдань. Перша стосується збільшення можливостей прийняти якісні національні закони. Це особливо актуально з урахуванням дефіциту в ряді держав юристів-екологів. Друга - за допомогою розробки модельних законів забезпечувати гармонізацію прийнятого в рамках співдружності законодавства в сфері навколишнього середовища, що передбачено Угодою.
 Правовий режим особливо охоронюваних природних територій |  Про навколишнє середовище |  Законодавства про навколишнє середовище |  Фактори розвитку міжнародного права навколишнього середовища |  А. Зміни клімату. |  Б. Скорочення озонового шару. |  Е. Зростання населення. |  Довкілля |  Принципи міжнародного права навколишнього середовища |  Міжнародні екологічні організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати