На головну

Міжнародні екологічні організації

  1.  A. Механізм мотивації необхідно побудувати таким чином, щоб особисті інтереси працівників не повинні входити в протиріччя з метою підвищення доходів організації.
  2.  III ЕКОЛОГІЧНІ БАЛАНСИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
  3.  III. Основні вимоги до організації розгляду звернень громадян
  4.  III.5. Екологічні проблеми в економічній географії.
  5.  IX. 14. Міжнародні відносини на початку 1990-х.
  6.  V. Структурні рівні організації матерії
  7.  VI. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу

Охорона навколишнього середовища - одна з найактуальніших проблем сучасності. Саме цей фактор визначив участь у вирішенні екологічних проблем переважної більшості міжнародних організацій. Їх кількість постійно зростає головним чином за рахунок організацій, спеціально орієнтованих на природоохоронну проблематику. Деякі з них спеціально створені для охорони навколишнього середовища, інші - виконують поряд з іншими функціями окремі функції з його охорони.

Росія бере активну участь в роботі багатьох міжнародних екологічних організацій. Згідно ст. 79 Конституції Російської Федерації може брати участь в міждержавних об'єднаннях і передавати їм частину своїх повноважень відповідно до міжнародних договорів, якщо це не тягне за собою обмеження прав і свобод людини і громадянина і не суперечить основам конституційного ладу РФ.

З точки зору правового статусу міжнародні екологічні організації можна розділити на міжурядові та неурядові (МНПО).

Великий внесок у вирішення проблем охорони навколишнього середовища вносить ООН. В природоохоронної діяльності беруть участь всі головні органи і спеціалізовані установи ООН - Генеральна Асамблея, Економічна і соціальна рада, регіональні економічні комісії (наприклад, Європейська економічна комісія), Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) , Міжнародна організація Праці (МОП), організація Об'єднаних Націй з питань продовольства і сільського господарства (ФАО), організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) і ін.

У контексті рішень Стокгольмської конференції ООН по навколишньому середовищі (1972 р) Генеральна Асамблея ООН схвалила у грудні 1972 р Резолюцію "Організаційні та фінансові заходи з міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища". Цією резолюцією був заснований новий міжурядовий орган з питань охорони навколишнього середовища в рамках ООН - Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). ЮНЕП займає положення основного допоміжного органу ООН. Через Економічну і соціальну раду ЮНЕП щорічно подає доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї ООН.

У структурі ЮНЕП є три основних підрозділи:

- Рада керуючих;

- Секретаріат на чолі з виконавчим директором;

- Фонд навколишнього середовища.

Рада керуючих ЮНЕП складається з представників 58 держав, що обираються Генеральною Асамблеєю ООН на трирічний термін. Він збирається щорічно для обговорення основних питань міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища.

Виконавчий директор ЮНЕП, який очолює його секретаріат, також обирається Генеральною Асамблеєю ООН на чотирирічний термін. Він керує всіма поточними справами, зокрема забезпечує підготовку кожної чергової сесії Ради керуючих.

Фонд навколишнього середовища створено з метою надання додаткової фінансової підтримки міжнародним природоохоронним заходам, які здійснюються в рамках ЮНЕП. Фонд утворюється на основі добровільних внесків країн і витрачається відповідно до рекомендацій Ради керуючих ЮНЕП.

Якщо після Стокгольмської конференції ООН була створена ЮНЕП, то одним з підсумків Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Бразилія, 1992 р) стало створення в рамках ООН Комісії зі сталого розвитку, яка є допоміжним органом ЕКОСОР.

Налічується понад 200 міжнародних неурядових організацій - як спеціалізованих на питаннях охорони навколишнього середовища, так і виявляють інтерес до екологічних проблем крім питань їх основної сфери діяльності (науки, освіти, охорони здоров'я, економіки, релігії та ін.).

Більшість МНВО, володіють спеціальною природоохоронної компетенцією, займаються питаннями охорони окремих природних об'єктів або видів природних ресурсів. Серед них Міжнародна рада з охорони птахів, Всесвітня федерація із захисту тварин, Міжнародна федерація з охорони альпійських районів, Європейська федерація з охорони вод і т.д.

Найбільшою і авторитетної МНВО є Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП), створений в 1948 році у Франції. Відповідно до ст. 1 Статуту МСОП сприяє співробітництву між урядами, національними та міжнародними організаціями, а також між окремими особами, які займаються питаннями охорони природи і збереження природних ресурсів шляхом проведення відповідних національних і міжнародних заходів. Членами МСОП можуть бути як уряди країн, так і окремі державні органи, установи, громадські організації, інші колективи, які вносять свій внесок в справу охорони природи. Від Російської Федерації членами МСОП є Державний комітет з охорони навколишнього середовища, Всеросійське товариство охорони природи та ін.

Вищим органом МСОП є Генеральна Асамблея, сесії якої проводяться один раз на три роки. У період між сесіями Генеральної асамблеї справами Міжнародного союзу керують Рада МСОП на чолі з Президентом МСОП і бюро Ради (7 осіб).

Природоохранительная діяльність МСОП ведеться в шести основних напрямках, кожне з яких очолюється комісією (за національними паркам, по політиці, права та управління і ін.). Членами комісій є державні та громадські діячі, науковці та інші особи, які активно співпрацюють в досягненні цілей охорони навколишнього середовища.

МСОП провів ряд корисних заходів. Одне з перших - цілеспрямована робота по збору даних про рідкісні і зникаючі види тварин. У 1996 р зібрані дані були опубліковані під назвою "Червона книга фактів". Сюди були внесені зникаючі та рідкісні тварини, розділені на чотири категорії: зникаючі види, рідкісні, що скорочуються види і види, ступінь загрози для яких не встановлена. Пізніше додалася ще одна категорія: види, яким загрожувало зникнення, але небезпека для яких минула.

МСОП підготував проекти міжнародних конвенцій про охорону водно-болотних угідь, про обмеження міжнародної торгівлі видами тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, та ін.

 
 Охороною навколишнього середовища |  Організаційно-правові заходи охорони навколишнього середовища |  Правовий режим особливо охоронюваних природних територій |  Про навколишнє середовище |  Законодавства про навколишнє середовище |  Фактори розвитку міжнародного права навколишнього середовища |  А. Зміни клімату. |  Б. Скорочення озонового шару. |  Е. Зростання населення. |  Довкілля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати