На головну

Нормативи чисельності працівників дистанції СЦБ.

  1.  A. Механізм мотивації необхідно побудувати таким чином, щоб особисті інтереси працівників не повинні входити в протиріччя з метою підвищення доходів організації.
  2.  II. Витрати на обслуговування працівників будівництва
  3.  N 75 Е ЗВІЛЬНЕННЯ МЕЖУНІОННИХ ПРАЦІВНИКІВ
  4.  Аналіз фондів стимулювання працівників
  5.  Аналіз чисельності працівників
  6.  Аналіз чисельності працівників
  7.  атестація працівників
 Підрозділи і обслуговуються пристрої  Посада  вимірювач  Норма обслуговування за категоріями залізничної лінії  Нормативи чисельності на вимірювач, чол.
 Бригада з обслуговування пристроїв електричної централізації великих і малих станцій Бригада з обслуговування пристроїв автоблокування, диспетчерської централізації релейних систем: - на одноколійній участке- на двоколійному ділянці: тризначна чотиризначна Маршрутно-контрольні пристрої АЛС як самостійний засіб СЦБ Бригада з обслуговування пристроїв: - центрального поста ДЦ (релейних систем) - диспетчерського контролю (релейних систем) Бригада, яка обслуговує переїзди: - з автошлагбаумів - без автошлагбаумів Бригада СЦБ, яка обслуговує дроти, підвішені на повітряних і високовольтних лініях Бригада СЦБ, яка обслуговує пристрої напівавтоматичного блокування Бригада СЦБ, яка обслуговує пристрої автоматичної локомотивної сигналізаціїАпаратура СЦБ в ремонтно-технологічній ділянціБригада по ремонту приладів СЦБ-Електричної централізації-автоблокування, Диспетчерською централізації: однопутной двухпутнойтрехзначной двухпутнойчетирехзначной- маршрутно-контрольнихустройств- центральногопоста ДЦ- полуавтоматіческойавтоблокіровкі- автоматичною локомотивною сігналізаціі- автоматичної переїзної сигналізації Бригада по комплекснойзамене приладів Бригада попроверке і ремонту вимірювальних приладів Бригада по вимірюванню кабелю СЦБ, захисних засобів і безконтактної апаратури: - вимір і ремонт кабелів СЦБ- випробування захисних засобів і інструменту, вимірювання опору лінійних заземленій- перевірка і ремонт безконтактної апаратури Бригада з ведення технологічної документації та паспортизації пристроїв СЦБ Бригада по надійності і забезпечення безперебійної роботи пристроїв автоматики і телемеханіки Бригада аварійно-відновлювальної летючки СЦБ Бригада дистанційній майстерні Бригада по механізації і автотранспорту  ШНСШНШЦМШНШЦМШН ШЦМ ШНСШНШЦМШНШЦМШНШЦМШНШЦМ ШНШЦМ ШНСШНШЦМ ШН ШНСШНШЦМШНШЦМ ШНСШНШЦМ ШНСШН ШЦМ ШНСШН ШНСШНШЦМ ШНШЦМ ШНШЦМ ШНШЦМШНШЦМШНШЦМШНШЦМШН ШНШЦМ ШНСШНШЦМ ШЧІ ШН ШНСШНШЦМШНШЦМ ШНШЦМ ШЧІ ШНСШЧІ ШН ШНСШНШЦМСЦБ ШНС ШН ШЦМ, токар, слюсар, електрозварник ШНСВодітель автомобіляТракторістВодітель автодрезіниПомощнік водія автодрезіниСлесарь по ремонту автомобіля  ланка ШНстрелка простаястрелка простаястрелка перекрёстнаястрелка перекрёстнаястрелка з рухомим сердечнікомстрелка з рухомим сердечником ланка ШНкмкмкмкмкмкмстрелкастрелка кмкм Центральний постДіспетчерскій кругДіспетчерскій коло км ланка ШНпереездпереездпереездпереезд ланка ШНпр. * Кмпр. * Км ланка ШНстрелка ключовий завісімостістрелка ключовий залежності контрольний пункткомплект АЛС ШН і ШЦМстрелкастрелка кмкм кмкм кмкмстрелкастрелкадіспетчерскій кругдіспетчерскій кругстрелкастрелкакомплект дешифраторів і усілітелейпереездпереезд ШН і ШЦМпріборпрібор вимірювальний пріборізмерітельний прилад ШН і ШЦМжіл. * Кмжіл. * Кмдістанціядістанція пріборпрібор стрілка, сигнал, переїзд, сповільнювач, канал зв'язку, 100 номерів АТС, АТА, ДАТС, радіостанція, ПОНАБ, ДИСК дістанціядістанція1 і 2 группидістанція3 группистрелка, сигнал, переїзд, сповільнювач, канал зв'язку, 100 номерів АТС, АТА, ДАТС, радіостанція, ПОНАБ, ДИСК летучка зв'язку і СЦБШЦМ СЦБпр. * Км сигнальної лінії ШН, ШЦМ, токар слюсар, електросварщікстрелка, сигнал, переїзд, 100 номерів АТА, АТС, ДАТСстрелка, сигнал, переїзд, 100 номерів АТА, АТС, ДАТС дістанціяавтомобіль трактор автодрезини автодрезини типу ДГКу, АГМу дистанція  2-3  2-3  2-3  2-3  1 * 1 * характеристика ділянок |  Пристроями автоматики і телемеханіки |  Оформлення курсової роботи. |  Розрахунковий матеріал. |  Показники обсягу робіт дистанцій сигналізації, централізації і блокування в технічних одиницях |  Розрахунок адміністративно - управлінського і виробничо - технічного штату для технічного обслуговування і ремонту пристроїв автоматики і телемеханіки. |  Розрахунок фонду заробітної плати для всіх підрозділів дистанції. |  Розрахунок фонду заробітної плати. |  Розрахунок виконання завдання за якістю дистанцією, окремим цехом або ділянкою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати