На головну

Управління дистанцією.

  1.  FH 25 10 Організація управління.
  2.  FS 16 Е ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
  3.  VI. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу
  4.  А) Корпоративні органи управління акціонерними товариствами.
  5.  А) Відділення функції накопичення від функції управління грошима
  6.  Автоматизація процесів управління банківську діяльність
  7.  Автоматизація управління локомотивними парками (АСУлок)

Для розробки організаційної структури дистанції необхідно чітко визначити основні функції управління і дати опис основних принципів побудови структури.

Схема організаційної структури управління дистанцією СЦБ розробляється на підставі розрахованого раніше адміністративно-управлінського і виробничо-технічного штату. Організаційна структура повинна закріплювати функції управління за окремими виконавцями і взаємну підпорядкованість підрозділів, зображених на схемі організації технічного обслуговування (див. Рис. 2).

У процесі побудови організаційної структури необхідно врахувати наступні умови:

- Всі ділянки цеху і дистанції підрозділи на дві групи: основного виробництва і підготовки виробництва;

- Виробничі дільниці створюються, в основному, за територіальною ознакою. В одній ділянці об'єднуються найближчі цеху автоматики і телемеханіки;

- Позначення номерів старших електромеханіків і начальників виробничих ділянок повинно відповідати прийнятій нумерації на схемі організації технічного обслуговування;

Орієнтовна схема організаційної структури управління дистанцією показана на рис. 2.


 Начальник станції
 Заступник начальника по СЦБ
 Головний інженер
 Зам. начальника по упр. персоналом
 Бухгалтерія
 Інспектор з кадрів
 економіст
 Секретар (діловод)
 Інженери-диспетчери
 комора
 Начальник виробничої дільниці ШЧУ-1
 Начальник виробничої дільниці ШЧУ-2
 Начальник виробничої дільниці ШЧУ-3
 Начальник виробничої дільниці ШЧУ-4
 Виробнича база технічного обслуговування ПБто
 Інженер з організації та нормування праці
 Інженер з СЦБ
 Інженер з охорони праці і техніки безпеки


ШНС ділянок СЦБ ШНС

Мал. 8. Організаційна структура управління дистанцією


ДОДАТОК 1

 
 характеристика ділянок |  Пристроями автоматики і телемеханіки |  Оформлення курсової роботи. |  Розрахунковий матеріал. |  Показники обсягу робіт дистанцій сигналізації, централізації і блокування в технічних одиницях |  Розрахунок адміністративно - управлінського і виробничо - технічного штату для технічного обслуговування і ремонту пристроїв автоматики і телемеханіки. |  Розрахунок фонду заробітної плати для всіх підрозділів дистанції. |  Розрахунок фонду заробітної плати. |  Поправочні коефіцієнти до нормативів чисельності на пропуск поїздів при обслуговуванні пристроїв СЦБ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати