Головна

З видалення відходів в навколишнє середовище

  1.  Аналіз впливу підприємства на навколишнє середовище
  2.  Біосфера і поширення мікроорганізмів в природі. Вплив на навколишнє середовище антропогенних факторів
  3.  Вибухопожежонебезпечні, токсичні властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції і відходів виробництва
  4.  Вибухопожежонебезпечні, токсичні властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції і відходів виробництва
  5.  Види відходів і масштаби їх освіти
  6.  Вплив електроенергетики на навколишнє середовище та шляхи його зниження.
  7.  Вплив гірничого виробництва на навколишнє середовище

Йдеться про ліцензування викидів підприємствами забруднюючих речовин в атмосферу, скидання стічних вод та розміщення (захоронення) твердих відходів виробництва і споживання, захоронення шкідливих речовин, відходів і скидання стічних вод в надра. Видалення відходів у навколишнє середовище регулюється в екологічному праві як вид користування відповідним природним ресурсом - атмосферним повітрям, водами, землями, надрами.

Ліцензування даного виду діяльності регулюється Федеральним законом "Про охорону навколишнього середовища", природоресурсними актами законодавства, Положенням про ліцензування діяльності по збору, використання, знешкодження, транспортування, розміщення небезпечних відходів, іншими нормативними правовими актами.

Активну роль в ліцензуванні в даній сфері відіграє Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду. Ростехнагляд видає дозволи на викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище і на шкідливі фізичні впливи на атмосферне повітря, здійснює ліцензування діяльності зі збирання, використання, знешкодження, транспортування, розміщення небезпечних відходів.

Гарантією, що забезпечує виконання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища при здійсненні діяльності з видалення названих вище видів відходів, служить проведення державної екологічної експертизи екологічних обгрунтувань відповідних ліцензій.

Для прийняття рішення про видачу ліцензії ліцензійний орган проводить експертизу представлених матеріалів, визначає умови дії ліцензії та при необхідності проводить екологічне аудіювання підприємства, який звернувся із заявою.

XIII. ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ:
 Об'єкти державної екологічної експертизи |  екологічної експертизи |  Громадська екологічна експертиза |  Регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища |  Ліцензовані види екологічно значимої діяльності |  Процес екологічного ліцензування |  Особливості ліцензійно-договірного регулювання |  Ліцензійні основи права користування надрами |  Особливості оформлення права користування водами |  Договірні основи права користування лісами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати