На головну

Гарантії і захист екологічних прав людини

  1.  II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  2.  II. Спокута як захист
  3.  II. СЛОВО у мовній / МОВНОМУ МЕХАНІЗМ ЛЮДИНИ
  4.  II. СЛОВО у мовній / МОВНОМУ МЕХАНІЗМ ЛЮДИНИ
  5.  IV. ОХОРОНА ПРАЦІ, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ПРОТИПОЖЕЖНА ЗАХИСТ НА проектованого об'єкта.
  6.  Quot; Стаття 22. Втручання в геном людини
  7.  Quot; Талант - це здатність людини оригінально вирішувати банальні завдання; здатність, яка проявляється, коли людина знаходиться в діапазоні норми ".

У Конституції Росії передбачена система юридичних гарантій екологічних прав людини і громадянина. Зокрема, визначаються юридичні процедури, в рамках яких може здійснюватися охорона таких прав:

- Судовий захист прав і свобод;

- Право оскарження до суду рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб;

- Право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги;

- Право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадовими особами;

- Право звернення до міждержавні органи по захисту прав і свобод, якщо вичерпані всі наявні внутрішньодержавні засоби правового захисту. Як гарантію права на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища можна розглядати положення п. 3 ст. 41 Конституції РФ про відповідальність посадових осіб за приховування фактів і обставин, що створюють загрозу для життя і здоров'я людей.

Гарантуючи судовий захист прав і свобод людини і громадянина, Конституція РФ встановлює, що кожен має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом (ст. 45). При цьому важливо, що можуть бути оскаржені до суду не тільки неконституційні, що суперечать екологічним правам громадян рішення і дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб, а й бездіяльність цих органів і осіб (ст. 46).

Наявність механізмів і процедур захисту екологічних прав громадян - необхідна умова для того, щоб проголошені права стали реальністю. Наявність механізмів створює юридичні гарантії, що забезпечують дотримання, охорону і захист екологічних прав громадян.

Аналіз чинного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і прав людини і громадянина дозволяє виділити два основних способи захисту екологічних прав громадян: а) самозахист і б) захист за допомогою державних інститутів, або державний захист. Питома вага кожного з цих способів в реальні механізми захисту екологічних прав громадян в країні може залежати від багатьох факторів, в тому числі від ступеня демократизації в галузі охорони навколишнього середовища, реальної участі громадян у підготовці та прийнятті екологічно значимих рішень і контролі за їх реалізацією.

 
 Нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації |  В області природокористування і охорони навколишнього середовища |  екологічних відносин |  Поняття і види екологічних правовідносин |  Правоздатність та дієздатність |  Об'єкти екологічних правовідносин |  екологічних правовідносин |  І значення їх визнання |  Екологічних прав людини |  Право на сприятливе навколишнє середовище |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати