На головну

І значення їх визнання

  1.  DNS-сервер, посилаючи запит на інший DNS-сервер, ідентифікує цей запит двобайтовим значенням
  2.  I З кожним переданим пакетом значення ID в заголовку IP-пакета зазвичай збільшується на 1.
  3.  If (значення in State) then Виконати дію
  4.  III. Призначення етапів модульного навчання.
  5.  III. Призначення етапів модульного навчання.
  6.  L 15 50 Призначення на служіння пастора-практиканта.
  7.  V0 - граничне значення [1, гл. 11, § 5].

Під екологічними правами людини розуміються узаконені, що мають правові підстави претензії індивіда на природу (або її окремі ресурси), пов'язані із задоволенням або можливим задоволенням його різноманітних потреб при взаємодії з нею і забезпеченням такого задоволення.

В умовах складної екологічної ситуації в країні, вкрай низьку ефективність природоохоронної діяльності держави законодавче, особливо конституційне закріплення екологічних прав має для Росії велике політичне та юридичне значення.

Визнавши екологічні права громадян, Російське держава зробила перший крок в напрямку створення правової держави, підтвердило намір побудувати його. Досить широке регулювання суб'єктивних екологічних прав в формованому законодавстві є свідченням демократизації права. Визнання прав стимулює зростання самосвідомості громадян, екологічна свідомість і культуру. Воно сприятиме залученню громадян в охорону навколишнього середовища, стимулює діяльність держави в цій сфері, так як реалізація права на сприятливе навколишнє середовище, інших екологічних прав передбачає можливість вимагати відповідної поведінки від інших суб'єктів, перш за все від державних органів. У той же час регулювання екологічних прав сприяє зміцненню авторитету держави, його виходу на міжнародну арену, входження в європейський і світовий правовий простір.

Зіткнувшись в кінці 60-х років з труднощами реалізації екологічного законодавства за допомогою традиційних, примусових правових засобів, в США була усвідомлена необхідність введення нових механізмів контролю суспільства і його окремих членів за дотриманням природоохоронного законодавства. При вдосконаленні законодавства про охорону атмосферного повітря на початку 70-х років, в результаті тривалих дискусій в Конгресі США громадянам було надано право звертатися до суду з позовом про недотримання вимог Закону про чисте повітря.

Юридичне значення визнання цього роду прав зумовлено їх змістом і можливостями громадянина як власника права. Так, володінням правом для відповідного суб'єкта означає: а) свободу поведінки індивіда в межах, встановлених нормою права; б) можливість для індивіда користування певним соціальним благом; в) повноваження здійснювати певні дії і вимагати робити відповідних дій від інших осіб; г) можливість звернутися до суду за захистом порушеного права.

Визнання і правове регулювання екологічних прав людини і громадянина важливо не тільки для самого індивіда, а й для суспільства і держави. Так, соціально відповідальну державу, встановлюючи ті чи інші права, може розраховувати на те, що громадяни, реалізовуючи ці права, сприятимуть підвищенню ефективності природоохоронної діяльності самої держави. Наприклад, надаючи громадянам право брати участь в процесі підготовки і прийняття екологічно значущих господарських та інших рішень в процедурі оцінки їх впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи, можна очікувати підвищення ефективності відповідної діяльності органів виконавчої влади.

Відповідно суспільство і держава не залишаються байдужими до того, як громадянин реалізує свої права. Вони повинні бути зацікавленими в активності громадян.

Таким чином, при послідовній реалізації екологічні права мають істотне правове значення як основа для поступового відновлення сприятливого стану навколишнього середовища в країні, покликані забезпечити нормальну життєдіяльність людини.

 
 екологічного права |  екологічне законодавство |  Як джерело екологічного права |  В системі джерел екологічного права |  Нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації |  В області природокористування і охорони навколишнього середовища |  екологічних відносин |  Поняття і види екологічних правовідносин |  Правоздатність та дієздатність |  Об'єкти екологічних правовідносин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати