На головну

Ресурсів виключної економічної зони

  1.  Aтaku на виснаження ресурсів
  2.  III.5. Екологічні проблеми в економічній географії.
  3.  XIX. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  4.  XIX. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  5.  Абсолютна обмеженість ресурсів пов'язана з недостатністю ресурсів для задоволення всіх потреб членів суспільства одночасно.
  6.  Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  7.  Аналіз використання матеріальних ресурсів на випуск вироби

Виняткова економічна зона Російської Федерації - морський район, що знаходиться за межами територіального моря Російської Федерації і прилеглий до нього, з особливим правовим режимом, встановленим цим Законом, міжнародними договорами Російської Федерації і нормами міжнародного права <110>. Правовий режим даної категорії морського простору регулюється Федеральним законом від 17 грудня 1998 "Про виключну економічну зону Російської Федерації".

--------------------------------

<110> Відповідно до ст. 57 Конвенції ООН з морського права (1982 г.) ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати 200 морських миль, що обчислюються від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря.

закон регулює права Російської Федерації у виключній економічній зоні, відповідні права і юрисдикцію прибережної держави у виключній економічній зоні, встановленим в ст. 56 Конвенції ООН з морського права (1982 г.). Російська Федерація у виключній економічній зоні, зокрема, здійснює:

- Суверенні права в цілях розвідки, розробки, промислу і збереження живих і неживих ресурсів та управління такими ресурсами, а також щодо інших видів діяльності по економічній розвідці та розробці виключної економічної зони;

- Суверенні права в цілях розвідки морського дна і його надр та розробки мінеральних та інших неживих ресурсів, а також промислу живих організмів, що відносяться до "сидячих видів" морського дна і його надр. Геологічне вивчення, пошук, розвідка і розробка мінеральних та інших неживих ресурсів морського дна і його надр, а також промисел живих організмів, що відносяться до "сидячих видів", провадяться відповідно до Закону Російської Федерації "Про надра", Федеральним законом "Про континентальний шельф Російської Федерації ", іншими федеральними законами, які можуть застосовуватись до виключній економічній зоні та діяльності в ній;

- Виключне право дозволяти і регулювати бурові роботи на морському дні та в його надрах для будь-яких цілей. Бурові роботи для будь-яких цілей здійснюються відповідно до Федерального закону "Про континентальний шельф Російської Федерації";

- Виключне право споруджувати, а також дозволяти і регулювати створення, експлуатацію та використання штучних островів, установок і споруд. Російська Федерація здійснює юрисдикцію над такими штучними островами, установками і спорудами, в тому числі юрисдикцію щодо митних, фіскальних, санітарних та імміграційних законів і правил, а також законів і правил, що стосуються безпеки. Створення, експлуатація і використання штучних островів, установок і споруд у виключній економічній зоні здійснюються відповідно до Федерального закону "Про континентальний шельф Російської Федерації";

- Юрисдикцію щодо:

- Морських наукових досліджень;

- Захисту і збереження морського середовища від забруднення з усіх джерел;

- Прокладання та експлуатації підводних кабелів і трубопроводів Російської Федерації. Прокладка підводних кабелів і трубопроводів Російської Федерації, а також прокладання підводних кабелів і трубопроводів іноземних держав у виключній економічній зоні здійснюються відповідно до Федерального закону "Про континентальний шельф Російської Федерації".

З урахуванням того, що виняткова економічна зона не є складовою частиною території Російської держави, Закон визначає права і обов'язки інших держав у виключній економічній зоні. Зокрема, відповідно до ст. 6 у виключній економічній зоні всі держави користуються свободами судноплавства і польотів, прокладки підводних кабелів і трубопроводів, а також іншими правомірними з точки зору міжнародного права видами використання моря, що відносяться до цих свобод, пов'язаними з експлуатацією суден, літальних апаратів і підводних кабелів і трубопроводів. Названі свободи здійснюються за умови дотримання Федерального закону і міжнародних договорів Російської Федерації, а також за умови забезпечення захисту і збереження морського середовища, живих і неживих ресурсів виключної економічної зони.

Рибальство у виключній економічній зоні РФ здійснюється громадянами РФ і російськими юридичними особами з рибопромислових суден, що плавають під Державним прапором РФ, а також іноземними громадянами та іноземними юридичними особами відповідно до міжнародних договорів РФ в галузі рибальства та збереження водних біоресурсів згідно з Федеральним законом " Про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів "і Федеральним законом" Про виключну економічну зону Російської Федерації ".

При цьому природопользователи, зокрема, зобов'язані:

- Дотримуватися встановлених правил вилову (добування) водних біоресурсів, ліміти на їх вилов (видобуток) і виконувати умови дозволу на видобуток (вилов) водних біоресурсів;

- Своєчасно вносити встановлені платежі;

- Не допускати погіршення природних умов існування водних біоресурсів;

- Не допускати неправомірної акліматизації видів водних біоресурсів та дотримуватися вимог карантинного режиму;

- Забезпечувати безперешкодний доступ на промислове судно посадових осіб органів охорони;

- Забезпечувати за свій рахунок оптимальні умови для роботи посадових осіб органів охорони;

- Безперешкодно і безкоштовно представляти звітні матеріали, в тому числі їх комп'ютерні роздруківки, про обсяги вилову (добування), про терміни, видах і районах промислу водних біоресурсів, включаючи відомості про кількість, якість і видах вивантажених на інші судна або занурених з інших судів водних біоресурсів і продукції з них, а також про кількість, якість і видах водних біоресурсів, вивантажених або занурених в іноземних портах, в федеральні органи виконавчої влади, які визначаються відповідно Президентом РФ, Урядом РФ.

Для іноземних суден, що ведуть промисел живих ресурсів відповідно до ліцензії (дозволу) на промисел живих ресурсів або заходять у виняткову економічну зону для приймання виловлених (видобутих) живих ресурсів з інших судів, встановлені додаткові обов'язки. Зокрема, вони також зобов'язані:

- Представляти в федеральний орган виконавчої влади в галузі рибальства та федеральний орган виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки по факсу або телеграфу щодобовий інформацію про кожному заході в район для здійснення дозволеного промислу водних біоресурсів або для приймання виловлених (видобутих) водних біоресурсів з інших судів і про виході із зазначеного району з обов'язковим проходженням точок контролю при заході і виході;

- Щодня інформувати спеціально уповноважений державний орган виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки про місцезнаходження судна при промислі водних біоресурсів або під час приймання виловлених (видобутих) водних біоресурсів з інших судів;

- Здійснювати промисел водних біоресурсів у присутності посадової особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки та під контролем зазначеної особи;

- Забезпечувати безкоштовно доставку посадових осіб органів охорони до місця промислу водних біоресурсів та назад і використання засобів радіозв'язку, а також нести всі витрати на утримання, розміщення та повне забезпечення посадових осіб органів охорони з моменту їх прибуття на судно і до моменту їх сходу з судна нарівні з власним командним (керівним) складом;

- Представляти в федеральний орган виконавчої влади в галузі рибальства факсом або телеграфом щодобовий, щодекадно і щомісячну інформацію про результати промислу водних біоресурсів.

Російським і іноземним судам у виключній економічній зоні та за її межами забороняється проводити не передбачені в дозволі на видобуток (вилов) водних біоресурсів навантаження, вивантаження або перевантаження водних біоресурсів в будь-якому вигляді, виловлених (видобутих) у винятковій економічній зоні. Навантаження, вивантаження або перевантаження водних біоресурсів, передбачені в дозволі на видобуток (вилов) водних біоресурсів, повинні здійснюватися в присутності посадової особи федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки.

Відповідно до Федерального закону "Про виключну економічну зону Російської Федерації" підстави для припинення рибальства у виключній економічній зоні визначаються Федеральним законом "Про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів".

Закон передбачає деякі особливості раціонального використання і збереження трансзональних <111> і транскордонних <112> видів риб. У разі якщо один і той же (одні і ті ж) запас (запаси) трансзональних видів риб зустрічається (зустрічаються) у винятковій економічній зоні Російської Федерації і у виняткових економічних зонах інших прибережних держав, Російська Федерація співпрацює з зазначеними державами прямо або через компетентні міжнародні організації з метою збереження і збільшення такого (таких) запасу (запасів). Якщо один і той же (одні і ті ж) запас (запаси) транскордонних видів риб зустрічається (зустрічаються) як у виключній економічній зоні Російської Федерації, так і в районі, що знаходиться за її межами і прилеглому до неї, Російська Федерація прямо або через компетентні міжнародні організації співпрацює з державами, які ведуть промисел таких транскордонних видів риб в районі, прилеглому до виключній економічній зоні Російської Федерації, з метою збереження такого (таких) запасу (запасів) в зазначеному районі, в тому числі укладає з відповідними державами міжнародні договори з цих питань .

--------------------------------

<111> Трансзональние види риб - види риб, що зустрічаються у виключній економічній зоні та в прилеглих до неї виняткових економічних зонах іноземних держав, які є єдиним ареалом проживання цих видів живих ресурсів.

<112> Транскордонні види - види риб, молюсків і ракоподібних, за винятком живих організмів "сидячих видів", а також інші живі ресурси, що зустрічаються як у виключній економічній зоні, так і в що знаходиться за її межами і прилеглому до неї районі, які є єдиним ареалом проживання цих видів живих ресурсів.

Особливі вимоги встановлені також щодо принципів раціонального використання і збереження анадромних <113>, катадромних <114>, далеко мігруючих видів риб і морських ссавців. Російська Федерація, в першу чергу зацікавлена ??в запасах анадромних видів риб, які утворюються в її річках, озерах та інших водоймах, несе першочергову відповідальність за запаси зазначених видів риб у всьому ареалі їх проживання і забезпечує їх збереження шляхом регулювання промислу, здійснюваного тільки в водах в сторону берега від зовнішніх меж виключної економічної зони Російської Федерації. Російська Федерація несе відповідальність за управління запасами катадромних видів риб і забезпечує мігруючої рибі доступ до виняткової економічної зони і вихід з неї. Промисел катадромних видів риб ведеться тільки в водах в сторону берега від зовнішніх меж виключної економічної зони відповідно до цього Федеральним законом.

--------------------------------

<113> Анадромні види риб - види риб, що утворюються в річках, озерах та інших водоймах Російської Федерації, що здійснюють потім міграції в море для нагулу і повертаються для нересту в місця свого утворення.

<114> катадромних види риб - види риб, які проводять більшу частину свого життєвого циклу в водах Російської Федерації, в тому числі у внутрішніх водах і в територіальному морі.

питанням розвідки і розробки неживих ресурсів в Федеральному законі "Про виключну економічну зону Російської Федерації" приділяється набагато менше уваги, ніж регулювання використання живих ресурсів. Відповідно до нього пошук, розвідка і розробка виробляються громадянами РФ і російськими юридичними особами, іноземними громадянами та іноземними юридичними особами, іноземними державами та компетентними міжнародними організаціями на підставі ліцензії на вивчення, пошук, розвідку та розробку неживих ресурсів, що видається центральним органом управління державним фондом надр.

До специфічних для російського екологічного законодавства відносяться вимоги Федерального закону "Про виключну економічну зону Російської Федерації" про виробництво енергії шляхом використання припливів, течій і вітру. Виробництво енергії шляхом використання припливів, течій і вітру здійснюється громадянами РФ і російськими юридичними особами, іноземними громадянами та іноземними юридичними особами, іноземними державами та компетентними міжнародними організаціями на підставі ліцензії на виробництво енергії шляхом використання припливів, течій і вітру, що видається центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища і природних ресурсів за погодженням з федеральними органами виконавчої влади, які визначаються відповідно Президентом РФ, Урядом РФ, і тільки при наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи.

Важливе місце в Законі займають положення про ресурсних і морських наукових дослідженнях.

Елементами правового механізму захисту і збереження морського середовища у виключній економічній зоні служать:

- Державна екологічна експертиза;

- Державний екологічний контроль;

- Державний екологічний моніторинг;

- Вимоги про скидання шкідливих речовин;

- Економічні заходи.

Що стосується державної екологічної експертизи, контролю і моніторингу господарської та іншої діяльності, Закон особливих специфічних вимог не передбачає. Уточнюється, що державна екологічна експертиза організується і проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони навколишнього середовища з участю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з рибальства відповідно до законодавства Російської Федерації.

особливістю регулювання скидання шкідливих речовин є те, що норми, правила і заходи щодо запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення з суден, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд, що діють в межах територіального моря і внутрішніх вод Російської Федерації, Федеральним законом "Про виключну економічну зону Російської Федерації "поширюються на виняткову економічну зону з урахуванням міжнародних норм і стандартів і міжнародних договорів Російської Федерації.

Перелік шкідливих речовин, скидання яких у виключній економічній зоні з суден, інших плавучих засобів, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд заборонений, межі допустимих концентрацій шкідливих речовин, скидання яких дозволений тільки в процесі нормальної експлуатації суден, інших плавучих засобів, літальних апаратів , штучних островів, установок і споруд, і умови скидання шкідливих речовин встановлюються Урядом РФ з урахуванням міжнародних договорів Російської Федерації і публікуються в бюлетені "Повідомлення мореплавцям".

Федеральним законом "Про виключну економічну зону Російської Федерації" виділяється два види районів, для яких законодавством можуть бути встановлені особливі вимоги: покриті льодом райони і особливі райони.

У відношенні районів, які знаходяться в межах виключної економічної зони і де особливо суворі кліматичні умови та наявність льодів, що покривають такі райони протягом більшої частини року, створюють перешкоди або підвищену небезпеку для судноплавства, а забруднення морського середовища може заподіяти тяжка шкода екологічній рівновазі або необоротно порушити його, Російська Федерація з метою запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення морського середовища може приймати закони та інші нормативні правові акти і забезпечувати їх дотримання.

Для окремих районів виняткової економічної зони, де за визнаними технічних причин, що належать до океанографічним і екологічних умов зазначених районів і специфіці перевезень, необхідно прийняття особливих обов'язкових методів запобігання забруднення з суден нафтою, отруйними рідкими речовинами і сміттям, при дотриманні необхідних міжнародних процедур і міжнародних договорів Російської Федерації можуть бути прийняті федеральні закони та інші нормативні правові акти для запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення морського середовища. Межі таких районів публікуються в бюлетені "Повідомлення мореплавцям".

Як і в територіальному морі, континентальному шельфі, користування живими і неживими ресурсами виключної економічної зони є платним. Громадяни РФ, в тому числі індивідуальні підприємці, російські юридичні особи, іноземні громадяни та іноземні юридичні особи, які здійснюють користування водними біоресурсами і неживими ресурсами, сплачують податки і збори, а також інші обов'язкові платежі відповідно до законодавства РФ.

 
 Загальні риси правового режиму природних об'єктів |  Особливості правового режиму земель |  Особливості правового режиму надр |  Особливості правового режиму вод |  Особливості правового режиму атмосферного повітря |  Особливості правового режиму лісів |  поза лісів |  Особливості правового режиму тваринного світу |  XIX. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ |  Внутрішніх морських вод і територіального моря |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати