На головну

Державний екологічний контроль

  1.  CELLULITE CONTROL / КОНТРОЛЬ ЦЕЛЮЛІТУ 60 капсул
  2.  CIRCULATION CONTROL / КОНТРОЛЬ ЦИРКУЛЯЦІЇ 60 капсул
  3.  G. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ
  4.  I етап - Контроль кутових вимірювань.
  5.  I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6.  II. Блок контрольних заходів.
  7.  II. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 1 сторінка

Завданням державного екологічного контролю є перевірка і забезпечення виконання правових вимог щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища від забруднення всіма державними органами, підприємствами, організаціями та громадянами, яким такі вимоги адресовані. Державний контроль носить, таким чином, надвідомчий характер.

Суттєвою особливістю державного екологічного контролю є і те, що він ведеться від імені держави. Здійснюваний в рамках екологічної функції держави, державний контроль в даній сфері значною мірою визначає ефективність даної функції. Потенційно державний екологічний контроль більш інших видів контролю може впливати на процес виконання екологічних вимог, оскільки він як інструмент здійснення екологічної функції держави може використовувати не тільки власні повноваження державно-владного характеру, а й вдаватися до підтримки правоохоронних органів - прокуратури і суду. Основними заходами адміністративного примусу при цьому є заходи адміністративного припинення (призупинення або припинення експлуатації екологічно шкідливих об'єктів), адміністративної відповідальності (попередження, штраф і ін.), Адміністративно-процесуальні заходи (постановка питання про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності, відшкодування екологічної шкоди або застосування заходів громадського впливу).

Державний екологічний контроль проводиться у формі попереджувального и поточного.

Завданням попереджувального контролю є недопущення господарської, управлінської та іншої діяльності, яка в майбутньому може мати шкідливий вплив на природу. Здійснюється такий контроль на стадіях її планування або проектування цієї діяльності, реалізації проекту, введення об'єктів в експлуатацію. Поточний державний екологічний контроль здійснюється спеціально уповноваженими органами на стадії експлуатації підприємств та інших екологічно значущих об'єктів, в процесі природокористування.

Відповідно підрозділу органів державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища на органи загальної та спеціальної компетенції державний екологічний контроль можна поділити на загальний и спеціальний.

Загальний екологічний контроль здійснюється органами загальної компетенції, спеціальний - Органами спеціальної компетенції. Підрозділ державного екологічного контролю на загальний і спеціальний зумовлює специфіку форм і способів його проведення.

Державний екологічний контроль проводиться на певних принципах. Основні з них:

- Відкритість і доступність для юридичних осіб, індивідуальних підприємців та інших суб'єктів нормативних правових актів, що встановлюють обов'язкові екологічні вимоги, виконання яких перевіряється при проведенні державного контролю (нагляду);

- Законність. Принцип законності проявляється в тому, що такий контроль можуть проводити лише уповноважені органи в межах компетенції та повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

- Періодичність і оперативність проведення заходу з контролю, що передбачає повне і максимально швидке проведення його протягом встановленого терміну;

- Об'єктивність. Об'єктивність державного екологічного контролю ґрунтується на достовірних і повних даних про діяльність контрольованого об'єкта;

- Поділ господарських і контрольних функцій. Принцип поділу господарських та контрольних функцій характерний лише для спеціально уповноважених органів державного екологічного контролю. Носив раніше в основному доктринальний характер, в даний час він закріплений в ст. 65 Федерального закону "Про охорону навколишнього середовища". Його суть полягає в тому, що функція проведення спеціального державного екологічного контролю не може покладатися на органи, які експлуатують природні ресурси;

- Можливість оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів державного контролю (нагляду), які порушують порядок проведення заходів з контролю, встановлений законодавством.

Правові основи організації та здійснення державного екологічного контролю встановлені Конституцією РФ, законами, що регулюють статус Президента РФ, Уряду Росії і урядів суб'єктів РФ, екологічним законодавством, а також низкою спеціальних підзаконних актів. До основних актів належать Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища" (ст. Ст. 64 - 66), Земельний кодекс РФ (ст. 71), Водний кодекс РФ (ст. 36), Лісовий кодекс РФ (ст. 96), Закон РФ "Про надра" (ст. 37), Федеральний закон "Про тваринний світ" (ст. 16), Федеральний закон "Про охорону атмосферного повітря" (ст. 24). Відповідно до названих Законами Уряд РФ затвердив ряд положень про здійснення державного контролю за використанням та охороною окремих природних ресурсів (Див. Додаток 1 до підручника).

Державний контроль у сфері взаємодії суспільства і природи регулюється також законом загального характеру - Федеральним законом від 8 серпня 2001 року "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)". Хоча цей Закон, судячи з назви, регулює відносини у сфері захисту прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду), він передбачає ряд істотних положень щодо організації та проведення контролю, важливих для ефективної реалізації цієї найважливішої функції державного управління.

Як передбачає ст. 1, даний Федеральний закон не застосовується до заходів з контролю, при проведенні яких не потрібна взаємодія органів державного контролю (нагляду) з юридичними особами та індивідуальними підприємцями і на них не покладаються обов'язки з надання інформації та виконання вимог органів державного контролю (нагляду), а також до заходів з контролю, що проводяться щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців за їх ініціативою. У контексті Закону захід з контролю - сукупність дій посадових осіб органів державного контролю (нагляду), пов'язаних з проведенням перевірки виконання юридичною особою або індивідуальним підприємцем обов'язкових вимог. Очевидно, по-перше, те, що стосовно державному екологічному контролю взаємодія з юридичними особами або індивідуальними підприємцями необхідно і корисно для обох сторін, по-друге, - на названих суб'єктів як природокористувачів покладено великий ряд обов'язкових екологічних вимог.

 
 екологічна сертифікація |  Поняття і цілі екологічного аудиту |  Види екологічного аудиту та порядок його проведення |  Раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища |  Фінансування охорони навколишнього середовища |  Плата за природокористування |  Плата за користування природними ресурсами |  Плата за негативний вплив на навколишнє середовище |  екологічне страхування |  Природокористування та охорони навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати