На головну

Громадська екологічна експертиза

  1.  А) Громадська роль ОМС
  2.  А. І. ГЕРЦЕН. РОСІЯ «Визвольний рух і громадська думка в Росії 19 століття». Для семінарських і практичних занять. Під редакцією І. А. Федосова. М. 1991
  3.  Біоетичні ЕКСПЕРТИЗА В НОВІТНІХ МЕДИЧНИХ ПРОЕКТАХ
  4.  ВБГЕРІНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ паразитарні та інвазійних хвороб
  5.  ВБТСАНЕКСПЕРТІЗА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ПТАХИ ПРИ інвазійних хвороб
  6.  ВБТСАНЕКСПЕРТІЗА качині та гусячого ЯЄЦЬ
  7.  ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Оскільки процедури ОВНС та екологічної експертизи відповідно до російського законодавства є самостійними, громадяни і громадські формування мають можливість проявити активність в кожній з них. Правда, при об'єднанні їх в одну процедуру (як це зроблено в законодавстві багатьох зарубіжних держав), адекватно врегульовану, досить було б участі зацікавленої громадськості в процедурі оцінки впливу на навколишнє середовище для вираження своєї позиції по планованої діяльності. З точки зору участі населення в підготовці екологічно значущих рішень через громадські слухання, ефективність таких слухань може бути вище, ніж громадської екологічної експертизи, так як слухання повинні бути організовані замовником в обов'язковому порядку.

Відповідно до Федерального закону "Про екологічну експертизу" громадськість може висловити своє ставлення з приводу об'єкта екологічної експертизи як за допомогою проведення громадської екологічної експертизи, так і шляхом реалізації інших прав, встановлених Законом. Зокрема, громадяни і громадські організації (об'єднання) мають право направляти в письмовій формі спеціально уповноваженим державним органам у сфері екологічної експертизи аргументовані пропозиції щодо екологічних аспектах запланованій господарської та іншої діяльності. При цьому під час підготовки висновку експертної комісією державної екологічної експертизи та при прийнятті рішення про реалізацію об'єкта такої експертизи повинні розглядатися матеріали, направлені експертну комісію державної екологічної експертизи й відбивають громадську думку.

Проводиться громадська експертиза громадськими організаціями (об'єднаннями). Закон встановлює певні вимоги до таких організацій: основним напрямком їх діяльності відповідно до їх статутів повинна бути охорона навколишнього природного середовища, в тому числі організація і проведення екологічної експертизи; вони повинні бути зареєстровані в установленому порядку.

Принциповим є положення Закону про те, що громадська екологічна експертиза може проводитися стосовно об'єктів, за якими проводиться і державна екологічна експертиза. Виняток становлять об'єкти екологічної експертизи, відомості про які становлять державну, комерційну і (або) іншу охоронювану законом таємницю (ст. 21).

Громадська екологічна експертиза може проводитися або до проведення державної екологічної експертизи, або одночасно з нею. Пропозиції громадськості по об'єкту експертизи важливо мати на стадії, що передує підписанню та утвердження висновку державної екологічної експертизи.

Щоб забезпечити проведення громадської експертизи на належному рівні, для вираження і захисту своїх позицій по об'єкту експертизи громадські організації (об'єднання), які здійснюють громадську екологічну експертизу, наділяються спеціальними правами:

- Отримувати від замовника документацію, що підлягає екологічної експертизі, в обсязі, встановленому в Законі;

- Ознайомитися з нормативно-технічною документацією, що встановлює вимоги до проведення державної екологічної експертизи;

- Брати участь як спостерігачі через своїх представників у засіданнях експертних комісій державної екологічної експертизи й брати участь у проведеному ними обговоренні висновків громадської екологічної експертизи.

Громадська екологічна експертиза може бути здійснена за умови державної реєстрації заяви громадських організацій (об'єднань) про її проведенні органом місцевого самоврядування. Відповідно до Федерального закону "Про екологічну експертизу" орган місцевого самоврядування у семиденний строк з дня подання заяви про проведення громадської екологічної експертизи зобов'язаний його зареєструвати або відмовити в реєстрації. Заява про проведення громадської екологічної експертизи, в реєстрації якого в зазначений термін був відмовлено, вважається зареєстрованим.

Закон встановлює також вимоги щодо змісту заяви громадських організацій (об'єднань) про проведення громадської екологічної експертизи. Воно повинно містити найменування, юридична адреса, характер передбаченої статутом діяльності, відомості про склад експертної комісії, про об'єкт громадської екологічної експертизи, строки її проведення.

У законодавстві передбачається вичерпний перелік підстав для відмови в державній реєстрації заяви про проведення громадської екологічної експертизи. У реєстрації може бути відмовлено в разі, якщо:

- Громадська екологічна експертиза раніше була двічі проведена щодо об'єкта громадської екологічної експертизи;

- Громадська екологічна експертиза проводилася щодо об'єкта, відомості про який становлять державну, комерційну або іншу охоронювану законом таємницю;

- Порядок державної реєстрації громадської організації (об'єднання) відповідає встановленому порядку;

- Статут громадської організації (об'єднання), що організує і проводить громадську екологічну експертизу, не відповідає вимогам Федерального закону;

- Вимоги до змісту заяви про проведення громадської екологічної експертизи, передбачені Федеральним законом, не виконані. Посадові особи органів місцевого самоврядування несуть відповідальність за незаконну відмову від державної реєстрації заяви про проведення громадської екологічної експертизи.

між державної і громадської екологічної експертизою є два суттєві відмінності. Перше стосується того, що громадська експертиза є ініціативної, добровільної, а державна - обов'язковою. Друге відмінність пов'язана з юридичною силою експертного висновку. Про укладення державної екологічної експертизи ми говорили вище. Висновок громадської екологічної експертизи набуває юридичну силу після затвердження його спеціально уповноваженим державним органом у сфері екологічної експертизи.

Висновок громадської екологічної експертизи іде спеціально уповноваженим державним органам у сфері екологічної експертизи, що здійснює державну екологічну експертизу, замовнику документації, підлягає громадської екологічної експертизи, органам, які приймають рішення про реалізацію об'єктів екологічної експертизи, органам місцевого самоврядування і може передаватися іншим зацікавленим особам. Воно може бути також опубліковано в засобах масової інформації, передаватися органам місцевого самоврядування, органам державної екологічної експертизи, іншим заінтересованим особам. Висновок громадської екологічної експертизи враховується комісією державної екологічної експертизи при підготовці свого ув'язнення.

У разі незгоди громадських формувань або місцевого населення з висновками державної екологічної експертизи, якщо при цьому порушені або не враховано їх екологічні права і законні інтереси, вони мають право звернутися до суду.

 
 Система екологічних нормативів |  Нормативи якості навколишнього середовища |  На стан навколишнього середовища |  Нормативи допустимого вилучення природних ресурсів |  У механізмі екологічного права |  На навколишнє середовище |  На навколишнє середовище |  У правовому механізмі екологічного права |  Види і принципи екологічної експертизи |  Об'єкти державної екологічної експертизи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати