Головна

Узгодження часів (Sequence of Tenses)

  1.  Continuous Tenses (Тривалі часи)
  2.  D. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
  3.  D. ВСТАНОВЛЕННЯ ВРЕМЕНИ... 21
  4.  D.4. тимчасові ряди
  5.  D.4. тимчасові ряди
  6.  I. 2. 2. Сучасна психологія і її місце в системі наук
  7.  I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології

В англійській мові існує правило узгодження часів. Воно стосується додаткових підрядних речень і полягає в тому, що дієслово-присудок придаткового пропозиції узгоджується в часі з дієсловом-присудком головного пропозиції. Це узгодження виражається в наступному.

1. Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть в на
 що стоїть часу, то дієслово-присудок придаткового предло
 вання може стояти в будь-якому необхідному за змістом часу:

We know that he workshard. Ми знаємо, що він багато робо

тане.
We know that he workedhard Ми знаємо, що він багато робо
yesterday. талвчора.

We know that he will workМи знаємо, що він будебагато

hard tomorrow. працюватизавтра.

2. Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть в про
 шедшем часу, то дієслово-присудок придаткового пропозиції
 також повинен стояти в одному з минулих часів, а саме:

а) якщо дія, виражене дієсловом-присудком придаткового пропозиції збігаєтьсяза часом з дією, вираженим дієсловом-присудком головного пропозиції, то в підрядному реченні він вживається в the Past Simpleабо в the Past Continuousі перекладається на російську мову дієсловом в теперішньому часі:


We knew that he workedhard. We knew that he was working

hard.


Ми знали, що він багато працює.


б) якщо дія, виражене дієсловом-присудком прида
 точного пропозиції, передуєдії, вираженої
 дієсловом-присудком головного пропозиції, то в підрядному
 пропозиції дієслово-присудок стоїть в the Past Perfectі пе
 РЕВОД на російську мову дієсловом минулого часу:

We knew that he had workedМи знали, що він багато робо
hard. тал.

в) якщо дія, виражене дієсловом-присудком прида
 точного пропозиції, є майбутнімпо відношенню до
 дії, вираженої дієсловом-присудком головного перед
 положення, то в підрядному реченні вживається гла
 гол в the Future in the Past(Майбутнє в минулому). Це час


вживається тільки при узгодженні часів і перекладається на російську мову дієсловом майбутнього часу. The Future in the Pastутворюється за допомогою допоміжних дієслів shouldдля 1-ї особи однини і множини та wouldдля 2-го і 3-ї особи однини і множини та інфінітива основного дієслова без частки to:

We knew that he would workМи знали, що він буде багато pa-
 hard tomorrow. ботатьзавтра.

Правила узгодження часів дотримуються при перекладі пропозицій з прямої мови в непряму:

She says, «I work today». Вона каже: «Я працюю сьогодні».

She says that she works today. Вона каже, що вона працює се
 годні.
 She said, «I work today». Вона сказала: «Я працюю сьогодні».

She said that she worked that Вона сказала, що вона працює се
 day. годні.

Пропозиції, які виражають загальне питання в прямій мові, в непряму вводяться союзом whetherабо ifчи:

Чи не asked me, «Do you speak Він запитав мене:« Ви говорите

English? »По-англійськи?»

Чи не asked me whether (if)I Він запитав мене, кажу чия

spoke English. по англійськи.
 Порядок слів у реченнях |  Основні форми дієслів |  Привід (The Preposition) |  Питальна форма |  негативна форма |  Функції та переклад that |  Ступені порівняння прикметників і прислівників (Comparison Degrees of Adjectives and Adverbs) |  The Perfect (Active) |  I "J |  Will not have written |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати