Головна

Вимоги до оформлення реквізитів документів

  1.  I. Кваліфікаційні вимоги.
  2.  I. Загальні положення та вимоги.
  3.  I. Загальні вимоги
  4.  I. Вимоги до складання реферату
  5.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  6.  II. Вимоги безпеки при будівництві свердловин
  7.  II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА свердловин.

При складанні документа особливе значення має оформлення всіх його реквізитів. Реквізити - це обов'язкові ознаки, встановлені законом або розпорядчими положеннями для окремих видів документів.

Сукупність документів називається формуляром.

Існує два види бланків листів організації - кутові і поздовжні. Вони розрізняються розташуванням реквізитів, що випереджають текст листа. Йде перерахування реквізитів: Державний герб Російської Федерації, Герб суб'єктів Російської Федерації, емблема, код організації, основний державний реєстраційний номер (ОГРН) юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків / код причини постановки на облік (ІПН / КПП), код форми документа, найменування організації -адресанта, довідкові дані про організацію, назва структурного підрозділу, дата, реєстраційний номер документа, посилання на реєстраційний номер і дату вхідного документа, місце складання або видання документа, адресат,

найменування організації, поштову адресу, гриф обмеження доступу до документа, резолюція, заголовок до тексту, відмітка про контроль, текст, відмітка про контроль, підпис, гриф погодження документа, візи узгодження документа, відбиток печатки, позначка про завірення копії, відмітка про виконавця, відмітка про виконання документа і направлення його до справи, відмітка про наявність документа в електронній, ідентифікатор електронної копії, постскриптум.

Як видно з наведених вище правил оформлення реквізитів документів, кожен реквізит виконує певну функцію і повинен відповідати державним стандартам щодо оформлення і розташуванню на аркуші (бланку).

 
 Етичні норми мовної культури (мовний етикет) |  Основні одиниці мовного спілкування |  Ефективність мовної комунікації |  Основні види аргументів |  Невербальні засоби спілкування |  Поняття про ораторському мистецтві |  Оратор і його аудиторія |  Способи словесного оформлення публічного виступу |  Сім інтонаційних конструкцій |  З історії російського ділового листа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати