Головна

Основні одиниці мовного спілкування

  1.  FH 05 Основні принципи
  2.  FL 01 05 Е Основні принципи.
  3.  FL 01 10 Е Основні положення.
  4.  FL 01 25 Е Основні цілі та діяльність.
  5.  FS 05 Основні принципи
  6.  I. Джерела роз'єднання
  7.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Дослідники виділяють і описують основні одиниці спілкування - мовне подія, мовну ситуацію, мовну взаємодію.

Під мовним подією розуміється протікає в контексті мовної ситуації дискурс. Мовне подія, як випливає з його визначення, включає два основних компоненти:

1) словесну мова і те, що її супроводжує, тобто дискурс;

2) умови, обстановку, в якій відбувається мовне спілкування між учасниками.

Мовна ситуація, тобто ситуація, складова контекст висловлювання, породженого в мовному акті, виконує важливу роль в мовному спілкуванні.

Розрізняються канонічні і неканонічні мовні ситуації.

Канонічним вважаються ситуації, коли час виголошення синхронно часу його сприйняття, тобто визначений момент мовлення.

Неканонічні ситуації характеризуються такими моментами: час говорить, тобто час виголошення висловлювання, може не збігатися з часом адресата, тобто часом сприйняття.

Мовне взаємодія являє собою дуже складне явище. Щоб зрозуміти його суть, перш за все слід усвідомити, що таке мовна діяльність.

Мовна діяльність носить соціальний характер, оскільки вона є частиною суспільної діяльності людини. В процесі (вербального) взаємодії суб'єктів беруть участь їх мислення, воля, емоції, пам'ять - речемислітельная, модальна (вольова), емоційна, інтенціанальная (намеренческая), когнітивна (понятійна) сфери. Мовна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, складається з процесів, які забезпечують, роблять можливим здійснення акту мовлення. Мова, висловлювання - продукт мовної діяльності, її породження. Мовна діяльність найчастіше переслідує якусь мету, тому важливий результат. Дослідження мовленнєвої діяльності органічно пов'язана з психологією, психофизиологией, соціологією.

 
 Вступне слово. |  Російський національний мову 18-19 століть |  Російська мова радянського періоду |  Російська мова кінця 20 століття |  Російська мова в сучасному світі |  Глава 2. Структурні і комунікативні властивості мови |  Функціональні стилі літературної мови |  зрозумілість мови |  Багатство і різноманітність мовлення |  виразність мови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати