На головну

Автоматизація функцій управління поїзного диспетчера (приклад)

  1.  FH 25 10 Організація управління.
  2.  FS 16 Е ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
  3.  I. 3.2. Залежність психічних функцій від середовища і будови органів
  4.  VI. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу
  5.  А) Корпоративні органи управління акціонерними товариствами.
  6.  А) Відділення функції накопичення від функції управління грошима
  7.  Автоматизація

Таблиця П.2.1

Функціональний склад завдань управління, операцій і дій поїзного диспетчера і режими їх реалізації

 Найменування функцій  Склад завдань, операцій і дій  Характер дій, що використовується комплекс технічних засобів
 ручний режим (до впровадження АРМ)  при наявності АРМ
 1. Прийом чергування  1.1. Отримання відомостей про становище на ділянці від здає чергування  переговори  переговори
 1.2. Отримання і фіксація плану роботи і додаткових завдань  Переговори, зчитування, запису - ГІД  Запит на Т (КЛ), зчитування, переговори (СС)
 1.3. Ознайомлення з наказами сусідніх диспетчерів  Ознайомлення із записами в журналах  Запит на Т (КЛ), зчитування
 1.4. Отримання інформації про діючі обмеження  Ознайомлення із записами в журналах  Запит на Т (КЛ), зчитування
 1.5. Перевірка справності комплексу технічних засобів  Переговори (СС), позначки на ГІД, ознайомлення із записами в журналі  Переговори (СС), запуск тестів (КЛ), зчитування
 1.6. Оформлення прийому-здачі чергування циркулярним наказом  Запис в журналі, виклик по селектору, переговори (СС)  Запит на Т (КЛ), введення реквізитів наказу, зчитування (переговори - СС)
 2. Оцінка і прогноз стану на ділянці  2.1. Переговори, аналіз, оцінка відомостей  Переговори (СС), зчитування нгд  Переговори (СС), запит на Т (КЛ), зчитування з екрана
 2.2. Виявлення несправностей, недоліків, фіксація, оцінка можливостей усунення  Переговори (СС), аналіз, синтез, висновки, фіксація - записи на ГІД, запам'ятовування  Те ж, але запис ведеться на БТП
 2.3. Аналіз поточного стану, прогноз, його аналіз, оцінка можливих труднощів  Огляд ТМС (ДЦ, ДК), ГІД, розробка ПГД, аналіз, синтез, висновки  Огляд ТМС, Т (ГІД + ПГД), запит на Т (КЛ), запит на ПУ (КЛ), аналіз, синтез, висновки
 2.4. Доповідь керівництву, узгодження регулювальних заходів  Переговори - особисто, (СС)  Переговори - особисто, (СС)

Закінчення табл. П.2.1

   2.5. Передача інформації і вказівок виконавцям  Переговори (СС), оформлення наказів в журналі  Переговори (СС), запит на Т (КЛ), введення реквізитів наказу, зчитування; введення інформації (КЛ)
 3. Оперативне планування пропуску поїздів по ділянці  3.1. Огляд ГІД і ПГД, нгд  Ведення ГІД, розробка ПГД вручну, огляд нгд  Огляд ГІД + ПГД на Т, запит на Т (КЛ) нгд, огляд нгд на екрані Т
 3.2. Аналіз підходів поїздів, планів поездообразованія, змінно-добового плану; прогнозування пропуску поїздів  Переговори (СС), зчитування записів в журналі, на ГІД, розробка ПГД вручну  Запит на Т (КЛ) огляд, огляд ГІД і ПГД на екрані Т (переговори, СС)
 3.3. Розробка регулювальних заходів, їх узгодження  Розрахунки, аналіз, переговори (СС), ПГД вручну на ГІД  Розрахунки, аналіз, ПГД на Т, БТП
 3.4. Передача вказівок та інформації  Переговори (СС), оформлення наказів в журналі  Переговори (СС), запит на Т (КЛ), введення реквізитів наказу, зчитування; введення інформації (КЛ)
 4. Планування, організація і контроль роботи з місцевими поїздами і вагонами на ділянці  4.1. Отримання, уточнення плану місцевої роботи  Зчитування записів, переговори (особисто, СС)  Запит на Т (КЛ), огляд; переговори (особисто, СС)
 4.2. Виявлення труднощів, розробка регулювальних заходів, їх узгодження  Аналіз, порівняння записи (ГІД), переговори (особисто, СС)  Те ж записи на БТП
 4.3. Передача вказівок та інформації  Переговори (СС), оформлення наказів в журналі  Запит на Т (КЛ), введення реквізитів повідомлень, наказів, інформації (КЛ), зчитування (Т), переговори (СС)

 

Продовження табл. П.2.1

   4.4. Організація роботи поїздів, що обслуговують місцеву роботу  Переговори (СС), записи їх зчитування (ГІД), огляд ТМС (ДК, ДЦ), розрахунки прокладка розкладів вручну, отримання розкладання складів (СС), запис в журналі, передача вказівок (СС)  Переговори (СС), записи (БТП), огляд (ТМС), ГІД і ПГД (Т), запит на Т, ПУ (КЛ), зчитування, введення інформації (КЛ), передача вказівок (КЛ, СС)
 5. Поточне планування порядку пропуску поїздів по ділянці  5.1. Огляд ГІД, ПГД, уточнення відхилень від нгд, їх причин; підходів поїздів  Зчитування бланка ГІД, з журналу нгд, порівняння, переговори (СС)  Огляд ГІД + ПГД (Т), запит підходів і нгд на Т (КЛ) зчитування, переговори (СС)
 5.2. Прокладка розкладів ПГД, аналіз, прийняття рішень, визначення регулювальних заходів, узгодження  Вручну на бланку ГІД, аналіз, переговори (СС)  Варіанти ПГД (КЛ в режимі діалогу), огляд (Т), аналіз, переговори (особисто, СС)
 5.3. Передача вказівок, введення інформації  Запис в журнал, передача вказівок (СС)  Введення інформації (КЛ), огляд (Т), переговори (СС)
 6. Обмін відомостями про підхід з сусідніми диспетчерами  6.1. Розробка ПГД, фіксація часу підведення до стиків  Розробка вручну на ГІД, зчитування, запис  Огляд ПГД (Т), зчитування (БТП, КЛ)
 6.2. Складання, реєстрація та передача наказів про підводі поїздів до стиків  Запис вручну в журнал (штамп), переговори (СС)  Запит на Т, введення реквізитів наказу (КЛ), зчитування (переговори (СС))
 7. Організація і контроль пропуску поїздів по ділянці  7.1. Контроль ходу підготовки поїздів до відправлення, підходів до стиків; виявлення відхилень і їх причин; коригування ПГД; приготування маршрутів  Переговори (СС), огляд ГІД, розробка вручну ПГД, його варіантів при ДЦ - вручну, переговори (СС), запис  Переговори (СС), запит на Т, ПУ (КЛ), огляд ПГД (Т), запит НГ на Т (КЛ), автоматично або вручну, введення інформації (КЛ), переговори (СС)
 7.2. Передача вказівок, введення інформації

Продовження табл. П.2.1

 8. Ведення графіка виконаного руху і додатків до нього  8.1. Фіксація проходження поїздів по ділянці і їх реквізитів, оформлення ГІД  Ведення ГІД вручну  ГІД ведеться і видається на ДП автоматично; зчитування (Т, ДП), (запуск програм (КЛ))
 8.2. Отримання і фіксація відомостей про склади поїздів  Переговори (СС), записи  Ведеться і видається на друк, автоматично зчитується
 9. Видача та реєстрація диспетчерських наказів  9.1. оформлення наказу  Запис в журналі (штамп)  Запит форми на Т, введення реквізитів наказу (КЛ), зчитування (Т)
 9.2. Передача наказу виконавцям; отримання підтвердження про прийом, фіксація  Переговори (СС), записи в журналі  Ведеться і видається на друк автоматично (запуск програм - КЛ, ПУ)
 10. Організація та контроль ремонтних робіт на ділянці з наданням «вікон»  10.1. Отримання відомостей про майбутні роботах, оформлення наказу, його передача, отримання підтвердження, фіксація  Зчитування записів в журналі, переговори (СС), записи в журналі (штамп), переговори (СС)  Запит на Т (КЛ), зчитування (переговори (СС)), ведеться і видається на друк автоматично (запуск програм - КЛ, ПУ)
 10.2. Контроль за ходом робіт і їх закінченням, оформлення наказу і т. Д.  Записи та т. Д., аналогічно п.10.1.  Переговори (СС), далі аналогічно п.9
 11. Контроль за виконанням змінно-добового плану поїзної і вантажної роботи  11.1. Збір відомостей, їх фіксація, зіставлення з плановими завданнями по групах показників, аналіз  Переговори (СС), ведення записів, зчитування, порівняння, аналіз вручну  Запит на Т (КЛ) зчитування, аналіз, оцінка (БТП)
 11.2. Вироблення керуючих впливів, їх реалізація  Прийняття рішень, переговори (СС), оформлення наказів (журнал) Передача (СС)  Прийняття рішень, переговори (СС), оформлення наказів аналогічно п.9.

Закінчення табл. П.2.1

 12. Введення і коректування інформації  12.1. Виявлення необхідності введення або коригування інформації -  Запит системи (Т), зчитування або введення запиту (КЛ)
 12.2. Введення (коригування інформації), фіксація -  Введення інформації (КЛ), візуальний контроль (Т)
 13. Відповіді на запити системи  13.1. Відомості про номери поїздів, наявності та причини запізнень, винних підрозділах -  Переговори (СС), введення (в режимі діалогу (КЛ)), візуальний контроль (Т)
 14. Підведення підсумків роботи за зміну  Аналогічно пункту 11.1
 15. Здача чергування  15.1. Завершення оформлення ГІД і додатки до нього; журналів диспетчерських наказів і стану пристроїв СЦБ  Записи вручну, запевнення особистим підписом  ГІД, додаток до нього, журнал диспетчерських наказів, видача на ДП і УП автоматично або за запитом (КЛ); візуальний контроль, завірення
 15.2. Дача пояснень диспетчеру, який приймає чергування  переговори  Переговори, запити інформації на Т (КЛ)

Примітка: У табл. прийняті наступні скорочення і абревіатури:

ТМС - табло-мнемосхема ділянки;

КЛ - клавіатура;

ДЦ - диспетчерська централізація;

ДП - графічний пристрій (плоттер);

ДК - диспетчерський контроль;

ГІД - графік виконаного руху поїздів;

ПУ - принтер;

ПГД - прогнозний (план-графік) руху поїздів;

СС - засоби зв'язку;

Нгд - нормативний графік руху поїздів;

ДУ - диспетчерський ділянку;

БТП - бланк поточного планування диспетчера;

ДСП - черговий по станції;

Т - термінал дисплей

ТМС - табло-мнемосхема

Режими реалізації функцій: автоматичний (з ініціативи системи або за запитом диспетчера); автоматизований (діалоговий) і ручний залежно від складу використовуваних ТЗ АРМа.

 Функції змінного старшого диспетчера по місцевій роботі (ДГМ) |  З пасажирських перевезень (ДГЛ) |  Функції змінного заступника головного диспетчера дороги (ДГГЗ) |  Склад диспетчерського персоналу РУ |  Функції змінного старшого диспетчера РУ (ДГЦС) |  Функції змінного локомотивного диспетчера РУ |  Функції змінного диспетчера по місцевій роботі РУ |  РУ (напрямки, вузла) (ДГЦЛ) |  Функції поїзних диспетчерів ділянок і вузлів (ДГЦ, ДГЦУ) |  Автоматизація інформаційного забезпечення диспетчерського персоналу ДЦУП за рахунок діючих автоматизованих систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати