Головна

модуль 2

  1.  III. Призначення етапів модульного навчання.
  2.  III. Призначення етапів модульного навчання.
  3.  Outlook-модуль
  4.  Архітектурні принципи (принципи розробки та організації) сучасної мультипрограммной ОС. Модульна структура ОС.
  5.  Дайте Загальний опис структури спектрів модульованого коливання.
  6.  Дисциплінарний модуль № 2. Тематичний модуль № 3.
  7.  ЗА кредитно-модульною системою

Уроки 9-10 Попова «Підручник французької мови» 35 балів

Тема 9. Голосний [о] Злиття означеного артикля з приводом a. Безособові дієслова. Особисті займенники le, la, les. 4. Місце прислівники. Привід jusque. Інверсія у вступному реченні

Тема 10.Г ласно [і]. Згідний [rj].

Друга особа множини теперішнього часу глаго-лов. Питальне наріччя ou. Визначений артикль. Невизначений прикметник tout. Причини того a - de.

 аудиторні робота  Поточний контроль  
   Практ. заняття по темі 9. Голосний [о] Злиття означеного артикля з приводом a. Безособові дієслова. Особисті займенники le, la, les. 4. Місце прислівники. Привід jusque. Інверсія у вступному реченні  1. Тест2. Самост. складання топіковпо темам уроку  
   Практ. заняття по темі 10. Г ласно [і]. Згідний [rj] Друга особа множини теперішнього часу глаго-лов. Питальне наріччя ou. Визначений артикль. Невизначений прикметник tout. Причини того a - de.  1. Діктант2. Домашні завдання
   Рубіжний контроль  Контрольния робота  
   заохочувальні бали      
   Розробка тестів    
   Участь в фонетичному конкурсі    
   Відвідуваність (бали віднімаються із загальної суми набраних балів)
   Відвідування практичних занять      -10
   підсумковий контроль
   іспит     НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС |  ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  семестр |  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  Словники |  Щодо проведення практичних занять |  ОБСЯГ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК з граматики |  Вимоги до проміжної атестації з дисципліни. |  Матеріали для контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати