Головна

Переведіть пропозиції, в яких герундий грає роль змістовної частини присудка.

  1.  A. Схема побудови вступної (описової) частини наукового твору
  2.  F93 / Емоційні розлади, початок яких специфічно для дитячого віку.
  3.  G 3 Герундій у функції прийменниково доповнення
  4.  G 4.2 Герундій у функції правого визначення
  5.  G 5 Оглядові вправи на інфінітив і герундій
  6.  I ЧАСТИНИ
  7.  I. Компоненти материнської частини

Без попереднього приводу герундий найчастіше вживається як частина складеного присудка I can not help telling you about it. Я не можу не сказати вам про це. I enjoy listening to music. Я отримую задоволення, слухаючи музику. До найбільш вживаним дієслів, в поєднанні з якими герундійобразует сост. глаг. присудок, відносяться:

to burst out вибухнути


to finish закінчувати

to stop, to give up, to leave off припиняти, переставати

to keep, to keep on, to go on продовжувати

to put off, to postpone, to delay відкладати

to need, to require, to want турбуватися, потребуватиме

to avoid уникати

to deny заперечувати

to deserve заслуговувати

to forgive прощати

to enjoy насолоджуватися, отримувати задоволення

to excuse вибачати

(I) can not help я не можу не

(I) can not stand (bear) я не можу терпіти, ненавиджу

(I) can not affordя не можу собі дозволити


Герундій утворює складене дієслівне присудок також з прикметниками worth стоїть и busy зайнятий (З дієсловом-зв'язкою): These goods are worth buying. Ці товари варто купити. When I entered the room, he was busy translating an article. Коли я увійшов до кімнати, він був зайнятий перекладом статті.

Як частина складеного дієслівного присудка, після деяких дієслів вживається як герундій, так і інфінітив. До найбільш вживаним з цих дієслів відносяться: to begin, to start починати; to prefer надавати перевагу; to continue продовжувати; to hate ненавидіти; to like любити, подобатися; to intend мати намір; to dislike не любити, не подобатися; I can (can not) afford я можу (не можу) дозволити собі.

1. They could not help seeing the importance of the process. 2. The purpose of the method is determining system stability. 3. Two special cases are worth considering. 4. We can not help enjoying beautiful things. 5. The book is worth reading. 6. The film is not worth seeing. 7. Her hobby is growing flowers. 8. Не intends doing it in the evening. 9. Kate could not help looking at him again. 10. She began working. 11. I went on speaking to Tom.

3. Переведіть на англійську, використовуючи словосполучення worth (while) - варто, can not help - не можна не, no use - немає сенсу, після яких використовується герундий.

Зразок: The plan is worth changing - Цей план варто змінити. It is worth (while) changing the plan - Варто змінити цей план. We can not help changing the plan - Ми не можемо не змінити цей план.

1. Цей фільм варто подивитися. 2. Варто подивитися цей фільм. 3. Вони не могли не використовувати цю інформацію. 4. Немає сенсу використовувати цю інформацію. 5. Цю книгу варто прочитати. 6. Цю інформацію варто включити в програму. 7. Ми не можемо не включити цю інформацію в нашу програму. 8. Варто розглянути його пропозицію. 9. Вони не могли не розглянути цю пропозицію. 10. Немає сенсу розглядати цю пропозицію.
 Give adequate Russian equivalents of the italicized words. |  Read and translate the following text. |  Виберіть відповідну форму герундія. |  Give adequate Russian equivalents of the italicized words. |  Read and translate the text. |  Визначте форму герундія і переведіть пропозиції на російську мову. |  FIRST AID FOR ELECTRIC SHOCK. |  Визначте правильне закінчення речень. |  Give adequate Russian equivalents of the italicized words. |  Read and translate the text. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати